intTypePromotion=1

Mẫu Biên bản bàn giao dành cho nhân viên

Chia sẻ: Lotte Xylitol | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
186
lượt xem
3
download

Mẫu Biên bản bàn giao dành cho nhân viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biên bản bàn giao là một thủ tục bắt buộc đối với người lao động trước khi nghỉ việc hay chuyển công tác sang một bộ phận khác trong công ty. Mẫu biên bản bàn giao công việc được sử dụng để thống kê các đầu mục công việc đang làm một cách chi tiết nhất để người tiếp nhận công việc đó hình dung và thực hiện tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản bàn giao dành cho nhân viên

  1. CÔNG TY CỔ  ĐƠN VỊ: _____________________ Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm  BIÊN BẢN BÀN GIAO (ÁP DỤNG CHO CBNV TỪ CẤP PHÓ ĐƠN VỊ TRỞ XUỐNG) Căn cứ Quyết định số ……………. , ngày:  v/v  (nghỉ  việc, miễn nhiệm , điều chỉnh phân   công, điều chuyển) A. Bên bàn giao: Họ và tên:.......................................................Mã nhân viên:................................................... Chức vụ:.........................................................Bộ phận:........................................................... Ngày vào Cty:.................................................Ngày thôi việc:................................................. B. Bên nhận bàn giao: Họ và tên:.......................................................Mã nhân viên:................................................... Chức vụ:.........................................................Bộ phận:........................................................... C. Các bên liên quan (nếu có): Họ và tên: ......................................................Mã nhân viên:................................................... Chức vụ: ........................................................Bộ phận:..................................................... D. Nội dung bàn giao: 1 .) Công việc đang thực hiện và cần theo dõi: 1.1) Các nhiệm vụ được phân công: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ 1.2) Các nội dung cần phải báo cáo theo chỉ đạo của Trưởng đơn vị: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ 1.3) Các nội dung cần tiếp tục thực hiện theo chương trình công tác: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ 2.) Hồ sơ/ Tài liệu bằng văn bản, trên máy tính:  ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ 3.) Phương tiện làm việc: tài sản, vật dụng, công cụ… STT TÊN TÀI SẢN ĐVT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
  2. 4.) Công nợ: 4.1 Công nợ khách hàng (nếu có): STT TÊN KHÁCH HÀNG ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI SỐ TIỀN GHI CHÚ 4.2 Công nợ với Công ty: THỜI HẠN  STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ THANH TOÁN TỔNG CỘNG 5.) Bàn giao nhân sự đang quản lý (nếu có): CHỨC  HỆ SỐ LƯƠNG  MỨC LƯƠNG  THÔNG TIN  STT HỌ VÀ TÊN MNV DANH CƠ BẢN CHỨC DANH KHÁC 6) Xác nhận của các đơn vị liên quan: ­ Phòng KTTC (xác nhận công nợ) ­ Cá nhân/đơn vị liên quan trong nội bộ đơn vị (nếu có) 7) Ý kiến các bên liên quan (nếu có):  ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ 8) Cam kết của người bàn giao: Tôi tên:  ……………………………………….………………………………,   xin   cam  kết đã bàn giao đầy đủ và chính xác các nội dung liên quan đến quá trình công tác tại Công   ty (bao gồm nội dung công việc, hồ  sơ, tài liệu, tài sản, phương tiện dụng cụ, công nợ  ….). Nếu xảy ra các hậu quả  do việc bàn giao không đầy đủ  thì Tôi xin hoàn toàn chịu  trách nhiệm trước Công ty và pháp luật. Ngày  tháng năm Bên nhận bàn giao Bên bàn giao
  3. Trưởng đơn vị
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2