Mẫu Biên bản họp thôn

Chia sẻ: Lê Cao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
723
lượt xem
32
download

Mẫu Biên bản họp thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản họp thôn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản họp thôn

  1. Mẫu 02: Biên bản họp thôn (Kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BNN, ngày 06/3/2009) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM UBND Xã .......... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thôn......... (Tên thôn), ngày tháng năm ...... BIÊN BẢN HỌP THÔN năm 200..., tại (ghi rõ địa điểm tổ chức Hôm nay, ngày tháng họp) thôn .......đã tổ chức họp để: (nêu mục đích cuộc họp) - Chủ trì cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh người chủ trì). - Thư ký cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh) - Thành phần tham gia: + Danh sách người (đại diện cho các hộ trong thôn) tham gia: + Danh sách đại diện các tổ chức, đoàn thể tham gia: 1. Nội dung cuộc họp ....................................................................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................. 2. Kết quả cuộc họp hoặc Quyết định của cuộc họp ....................................................................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................. Cuộc họp đã kết thúc hồi ........................cùng ngày. Các thành viên tham dự đã thống nhất nội dung biên bản./. Chủ trì Thư ký Đại diện hộ dân (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) luật sư Nguyễn Mạnh Thuật - http://luatsudongnama.com
Đồng bộ tài khoản