MẪU BIÊN BẢN MƯỢN SÁCH

Chia sẻ: Huong Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
454
lượt xem
21
download

MẪU BIÊN BẢN MƯỢN SÁCH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'mẫu biên bản mượn sách', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN MƯỢN SÁCH

  1. Mã tài liệu: HC-01-BM07 QUY ĐỊNH Phiên bản: Ver 1.0 QUẢN LÝ THƯ VIỆN CÔNG TY Ngày ban hành: 15/02/08 Họ tên người mượn:………………………………bộ phận:……………………………………….. Ngày mượn:……………………………………….Ngày trả:……………………………………… Mã số Loại tài liệu Tình trạng Stt Kết luận: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm 200 Nhân viên văn thư Trưởng phòng HC Người mượn
Đồng bộ tài khoản