Mẫu biên lai thu

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
278
lượt xem
74
download

Mẫu biên lai thu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu biên lai thu ; Mẫu số: C1-10/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biên lai thu

  1. CƠ QUAN THU… Mẫu số: C1-10/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC BIÊN LAI THU Số Sêri: …….…… Liên số: ......... Lưu tại:....... S ố biên lai: …… Người nộp thuế : .................................................................. Mã số thuế/số CMND/HC : ........................................ Địa chỉ :............................. .......................... ......................... Huyện................................ Tỉnh ................................ Theo Quyết định số (1) : ............................... ngày.................. của ....................................................................... Nội dung Mã ngành KT Mã NDKT STT Mã chương Kỳ thuế các khoản nộp NS (2) (K) (TM) Số tiền Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ :................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Ngày……tháng…..năm … Người nộp tiền Người nhận tiền (Ký tên) (Ký, ghi họ tên) Ghi chú: - (1) Quyết định thu phạt, quyết định hành chính khác của cơ quan có thẩm quyền; - (2) Ghi số, ngày tờ khai hải quan (nếu có). - Đối với các khoản thu phạt, không cần ghi mã Chương, ngành, mã nội dung kinh tế, kỳ thuế.
Đồng bộ tài khoản