intTypePromotion=1

Mẫu Danh sách đoàn viên gia nhập công đoàn

Chia sẻ: Châu Kiệt Luân | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
6
lượt xem
0
download

Mẫu Danh sách đoàn viên gia nhập công đoàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Danh sách đoàn viên gia nhập công đoàn bao gồm thông tin về nhân thân của từng người lao động có nhu cầu gia nhập công đoàn, thông tin về vị trí công việc và ngày vào làm việc của từng thành viên đó. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Danh sách đoàn viên gia nhập công đoàn được chia sẻ sau đây!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Danh sách đoàn viên gia nhập công đoàn

  1. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG ............. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Tên doanh nghiệp) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN STT Họ và tên Năm sinh Vị trí công việc Năm vào làm việc Ghi chú Tổng số: .................. người Trong đó: Nữ: ........người Bộ phận văn phòng : ............................người Trực tiếp sản xuất: ..............................người ..................., ngày ....... tháng ...... năm ......... TM. BCH .................................. (Ký tên, đóng dấu)                                                                                                                                              
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2