intTypePromotion=1

Mẫu đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước

Chia sẻ: Vũ Hạnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Mẫu đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước” do TaiLieu.VN sưu tầm và tuyển chọn là mẫu đơn được các cá nhân gửi tới hội đồng thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước để đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước. Mẫu đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định 1894/QĐ-KTNN của Tổng kiểm toán nhà nước ban hành quy chế thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước

  1. Mẫu số 01 CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ ................, ngày......tháng......năm...... ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI Cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước Năm: .................... Kính gửi: Hội đồng thi cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước Tên tôi là: .............................................................................................................................. Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................................... Đơn vị: .................................................................................................................................. Chức vụ: ............................................................................................................................... Trình độ chuyên môn: .......................................................................................................... Đang giữ ngạch: .......................................................  Mã   ngạch:   ........  Thời   gian   bổ  nhiệm ngạch: ....... Bậc lương: ......... Hệ số: ........ Thời gian xếp bậc: ........................... Sau khi nghiên cứu điều kiện dự thi cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước tại Quy  chế  thi cấp Chứng chỉ  Kiểm toán viên nhà nước ban hành kèm theo  Quyết định số  /QĐ­KTNN ngày      tháng      năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước, tôi thấy bản  thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự Kỳ thi cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà  nước năm ............. Tôi làm đơn này kính đề  nghị  Hội đồng xem xét cho tôi được tham dự  kỳ  thi và đăng   ký thi các môn sau: 1. Kiến thức chung về Kiểm toán nhà nước  □ 2. Kiến thức chuyên ngành tài chính, kế toán □ 3. Kiến thức chuyên ngành kiểm toán □ Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt kỳ thi và chấp hành nghiêm túc nội quy, quy   chế thi.
  2. Người làm đơn (Ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2