intTypePromotion=1

Mẫu Đơn đăng ký học phần bổ sung (Dành cho đăng ký cá nhân)

Chia sẻ: Nguyễn Thế Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
151
lượt xem
6
download

Mẫu Đơn đăng ký học phần bổ sung (Dành cho đăng ký cá nhân)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Đơn đăng ký học phần bổ sung (Dành cho đăng ký cá nhân) giúp cho các bạn biết được những nội dung chính có trong tờ đơn và cách trình bày một tờ đơn, từ đó giúp các bạn biết cách soạn thảo một lá đơn đăng ký học phần bổ sung một cách hoàn chỉnh và hợp lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Đơn đăng ký học phần bổ sung (Dành cho đăng ký cá nhân)

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BỔ SUNG (Dành cho đăng ký cá nhân) Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Tôi tên là: .................................................................... Mã sinh viên: ............................ Lớp biên chế: ................. Khóa: .............................................................................. Học kỳ: ............................................ Năm học:.............................. Chuyên ngành: ......................................................................................................................................................................... Điện thoại:..................................................................... Địa chỉ liên lạc:................................................... ...................... Kính đề nghị Ông Hiệu trưởng cho phép tôi được đăng ký các học phần sau: STT Tên học phần Số TC Khóa Ghi chú I Học phần bắt buộc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II Học phần tự chọn 1 2 Tổng cộng: Lý do chưa đăng ký: ......................................................................................................................... Tôi xin chân thành cảm ơn./. Huế, ngày tháng năm Giám Hiệu Khoa Xác nhận của CVHT Sinh viên (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2