intTypePromotion=1

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp

Chia sẻ: Vũ Hạnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
1
download

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu “Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp” mà TaiLieu.VN muốn gửi đến các bạn là mẫu đơn xin được cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung đề nghị... Mời bạn đọc cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp

  1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­­  ĐƠN ĐỀ NGHỊ  Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Kính gửi: ………………………… Tôi là (ghi rõ họ tên bằng chữ hoa)……………………………Nam / Nữ Sinh ngày:…./…../……….Dân tộc:………..Quốc tịch:............................................................... Số CMND (hoặc Hộ chiếu)…………………..Ngày cấp:.......................................................... Nơi cấp:......................................................................................................................................... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:................................................................................................. Chỗ ở hiện tại:.............................................................................................................................. Thực hiện Thông tư  số  ……./....../TT­BCT ngày …… tháng .... năm ..... của Bộ  trưởng Bộ  Công Thương quy định danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình  vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới  đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa. Đề   nghị   ………………………………………………cấp   Giấy   chứng   nhận   huấn   luyện   kỹ  thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm cho tôi. .............., ngày...tháng...năm... Hồ sơ gửi kèm theo: Người đề nghị ………………………… (Ký, ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2