intTypePromotion=1

Mẫu đơn xin giữ quốc tịch nước ngoài

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
217
lượt xem
14
download

Mẫu đơn xin giữ quốc tịch nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin giữ quốc tịch nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin giữ quốc tịch nước ngoài

  1. CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu TP/QT-1999-A.3 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ----------o0o---------- ĐƠN XIN GIỮ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI ( Kèm theo Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam ) Kính gửi : Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đồng kính gửi : Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố (1) ………………….. Tôi là ( Họ tên người làm đơn) (2) : ………………………………………… Giới tính : …………………………………………………………………… Ngày, tháng, năm sinh : …………………………………………………….. Nơi sinh : ……………………………………………………………………. Dân tộc : ………………..Quốc tịch : …………………Tôn giáo : ………… Ngày …. tháng … năm … tôi đã làm đơn xin nhập quốc tịch việt Nam. Tôi nhận thức rất rõ rằng, theo quy định của pháp luật Việt Nam; khi xin nhập quốc tịch Việt Nam tôi phải cam kết từ bỏ quốc tịch nước ngoài của mình. Tuy vậy, tôi tự xét thấy thuộc trường hợp đặc biệt có thể được cho phép giữ quốc tịch nước ngoài của mình. Tôi làm đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép tôi được giữ quốc tịch …………. khi được nhập quốc tịch Việt Nam . Lý do xin giữ quốc tịch nước ngoài : …………………………………. ………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………... Tôi xin cam kết việc giữ quốc tịch nước ngoài của tôi không cản trở việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam đối với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. ………….ngày……… tháng………năm ……… Người làm đơn ( Ký và ghi rõ họ tên ) Chú thích : (1) : Trong trường hợp gửi cơ quan đại diện NG, cơ quan LS Việt Nam ở nước ngoài thì phải viết rõ tên của cơ quan đó. (2) Viết chữ in hoa
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2