intTypePromotion=1

Mẫu Đơn xin xác nhận hộ khẩu

Chia sẻ: Huỳnh Thị Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1.164
lượt xem
56
download

Mẫu Đơn xin xác nhận hộ khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Đơn xin xác nhận hộ khẩu sẽ giúp các bạn soạn thảo được một mẫu văn bản theo đúng chuẩn, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Đơn xin xác nhận hộ khẩu

 Dưới đây là đoạn trích của "Mẫu Đơn xin xác nhận hộ khẩu", mời các bạn cùng tham khảo.

 Ảnh4x6cm

(Đóngdấu 

giáplaicủa 

  Côngannơi 

 xácnhận)

                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                 Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
                                      ------------------------------- 
                             ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU 
         
Kính gửi: - Công an phường (xã, thị trấn)........................................ 
                         - Quận (huyện)................................................................. 
                         - Thành phố (tỉnh)............................................................ 
Tên tôi là (1):................................................................Giới tính:Nam/nữ...................... 
Sinh ngày:.......................................... ại............................................................................ 
Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu số:..................................................................... 
Cấp ngày.......tháng......năm.........cơ quan cấp.............................................................. 
                                (2) 
Có hộ khẩu thường trú tại :............................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
Làm đơn này xin đề nghị Cơ quan Công an xác nhận cho tôi có đăng ký hộ khẩu 
thường trú tại địa chỉ trên từ ngày........tháng......năm.......đến ngày..... 
tháng.......năm.........để làm các thủ tục cần thiết ở nước ngoài. 
                                                        .....................,ngày.......tháng.......năm 200..... 
                                                                                Người làm đơn 
                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên) 
                                                XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG AN: 
Xác nhận anh (chị).................................................sinh ngày........tháng........năm........ 
có đăng ký hộ khẩu thường trú tại:................................................................................... 
 Từ ngày..........tháng.........năm........đến ngày.........tháng.....năm........... 
                                                  ..................,ngày.......tháng.......năm200.... 
                                                   Trưởng (hoặc Phó) Cơ quan Công an 
                                                        (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
Các bạn có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn và tải "Mẫu Đơn xin xác nhận hộ khẩu" về máy để dễ dàng tham khảo hơn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản