intTypePromotion=1

Mẫu giấy tạm ứng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
192
lượt xem
1
download

Mẫu giấy tạm ứng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng là biểu mẫu được ban hành kèm theo Mẫu số C33 - BB theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính sử dụng làm căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho nhân viên tạm giải quyết việc của cơ quan đơn vị hoặc việc cá nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy tạm ứng

  1. Đơn vị:  Mẫu số C33 ­ BB Bộ phận:  (Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ­ BTC Mã đơn vị SDNS:  ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) GIẤY TẠM ỨNG Ngày ..... tháng ..... năm ....... Số :............... Nợ :.............. Có:............... ­ Họ tên người tạm ứng:............................................................................. ­ Bộ phận (hoặc địa chỉ):................................................................................                 ­ Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây: Diễn giải Số tiền  A 1 I ­ Số tiền tạm ứng 1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết 2. Số tạm ứng kỳ này:            ­ Phiếu chi số .............ngày .........            ­ Phiếu chi số .............ngày .........            ­ ... II ­ Số tiền đã chi  1. Chứng từ số ...........ngày................. 2. ......................................................... III ­ Chênh lệch 1. Số tạm ứng chi không hết ( I ­ II ) 2. Chi quá số tạm ứng ( II ­ I )      
  2. Thủ trưởng  đơn vị  Kế toán trưởng  Chánh Văn phòng Kế toán thanh toán  Người đề  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) nghị  thanh toán
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2