intTypePromotion=1

Mẫu Giấy xác nhận thời gian làm việc

Chia sẻ: Lotte Xylitol | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

0
92
lượt xem
3
download

Mẫu Giấy xác nhận thời gian làm việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Giấy xác nhận thời gian làm việc do nhân viên trong một bộ phận nào đó của công ty hay doanh nghiệp lập để xác nhận giờ công làm việc của họ. Bảng này được lập ra khi có sai xót nào đó trong kết quả tính ngày công làm việc của nhân viên. Vì vậy, cần có một biểu mẫu xác nhận đầy đủ, rõ ràng để cấp trên và người phụ trách tính công của phòng nhân sự nắm bắt được rõ hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Giấy xác nhận thời gian làm việc

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN LÀM VIỆC Tôi tên là: …………………………………………………………………………… Cơ   quan/đơn   vị   công   tác:  …………………………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………………………………. Xác nhận cho Anh/Chị: ……………………………………………………………………………. Ngày sinh: …………………………………………………………………………... Quê quán: …………………………………………………………………………… Hộ   khẩu   thường   trú:  ………………………………………………………………… Đã   làm   việc   tại:  ……………………………………………………………………... Thời gian làm việc: Từ ngày …./ …../ ……  đến ngày ……/ ……/ …….. Nhiệm   vụ   được   giao:  ……………………………………………………………….. ………., ngày …../ …../ ……
  2.                                                                                                   Người xác nhận (Ký tên & đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2