Mẫu hóa đơn

Chia sẻ: Haletuan Haletuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
991
lượt xem
189
download

Mẫu hóa đơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu hóa đơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu hóa đơn

  1. SALES RECEIPT [Your Company Name] RECEIPT # [100] [Your Company Slogan] DATE: NOVEMBER 11, 2009 [Street Address], [City, ST ZIP Code] Phone [000.000.0000] Fax [000.000.0000] [e­mail] SOL [Name] [Company Name] [Street Address] [City, ST ZIP Code] [Phone] Customer ID [ABC12345] PAYMENT METHOD CHECK NO. JOB QTY ITEM # DESCRIPTION UNIT PRICE DISCOUNT LINE TOTAL TOTAL DISCOUNT SUBTOTAL SALES TAX TOTAL THANK YOU FOR YOUR BUSINESS!
Đồng bộ tài khoản