Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu hợp đồng ủy quyền - Mẫu số 56/HĐUQ

Chia sẻ: Tran Nhu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

2.671
lượt xem
219
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo "Mẫu hợp đồng ủy quyền - Mẫu số 56/HĐUQ" để biết cách trình bày và soạn thảo hợp đồng ủy quyền đảm bảo quyền và lợi ích của các bên tham gia ký kết hợp đồng. Trong đó có các điều khoản tiêu biểu như: phạm vi uỷ quyền; thời hạn uỷ quyền; nghĩa vụ và quyền của bên b; cam đoan của các bên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng ủy quyền - Mẫu số 56/HĐUQ

Đoạn trích "Mẫu hợp đồng ủy quyền - Mẫu số 56/HĐUQ" dưới đây sẽ giúp các bạn có thêm  kinh nghiệm cũng như kỹ năng soạn thảo một bản hợp đồng ủy quyền, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN
 
Chúng tôi gồm có:
Bên uỷ quyền (sau đây gọi là bên A) (1):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bên được uỷ quyền (sau đây gọi là bên B) (1):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bằng Hợp đồng này, bên A uỷ quyền cho bên B theo những thoả thuận sau đây: 
ĐIỀU 1
PHẠM VI UỶ QUYỀN (7) 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
ĐIỀU 2
THỜI HẠN UỶ QUYỀN 
Thời hạn uỷ quyền là ................................ kể từ ngày ....../...../......... 
ĐIỀU 3
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A 
1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
- Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;
- Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi uỷ quyền;
- Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được uỷ quyền và trả thù lao cho bên B với số tiền là ............................ (nếu có);
- Chịu trách nhiệm nộp lệ phí chứng thực Hợp đồng uỷ quyền này.
2. Bên A có các quyền sau đây:
- Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi uỷ quyền nêu trên;
- Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc được uỷ quyền, nếu không có thoả thuận khác;
- Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thoả thuận.
...

Các bạn vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải "Mẫu hợp đồng ủy quyền - Mẫu số 56/HĐUQ"  về máy tham khảo dễ dàng hơn.

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2