intTypePromotion=3

Mẫu phiếu đăng ký đề tài

Chia sẻ: Phan Van Phuoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
145
lượt xem
15
download

Mẫu phiếu đăng ký đề tài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu phiếu đăng ký đề tài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu phiếu đăng ký đề tài

  1. 1 PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI (SINH VIÊN) Tên đề tài: .............................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Mã số: ..................................................................................................................................... Tên chủ nhiệm đề tài: .......................................................................................................... Giáo viên hướng dẫn: .......................................................................................................... Cơ quan chủ trì đề tài:.......................................................................................................... Địa chỉ:.............................................................................................Điện thoại:................... Cơ quan chủ quản đề tài: Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Địa chỉ: Khu phố 6, phương Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp. HCM Điện thoại: 8963340. Dự kiến kinh phí (đồng):...................................................................................................... Bằng chữ:............................................................................................................................... Thời gian nghiên cứu (tháng):............. tháng Bắt đầu: …………/…………/200……. Kết thúc:………./…………/200…….. Loại hình nghiên cứu: Lĩnh vực khoa học: NC cơ bản NC ứng NC thực Tự nhiên Kỹ thuật Nông nghiệp dụng nghiệm Cơ quan ứng dụng kết quả nghiên cứu:........................................................................... Tóm tắt nội dung nghiên cứu: 1. Cơ sở để tiến hành nghiên cứu (Yêu cầu, điều kiện, phương pháp) .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
  2. 2 2. Các yêu cầu kinh tế kỹ thuật (Các thông số kỹ thuật cần đạt, tính công nghệ, các yêu cầu khác: thiết kế, quy trình kỹ thuật ….) .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 3. Sản phẩm của đề tài (khả năng triển khai vào SX, hiệu quả kinh tế xã hội dự kiến) .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Ngày ……… tháng ……… năm 200…… Ngày ……… tháng ……… năm 200…… Giáo viên hướng dẫn Chủ nhiệm đề tài (Ký, ghi rõ họ tên ) (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày ……… tháng ……… năm 200…… Ngày ……… tháng ……… năm 200…… Cơ quan chủ quản Cơ quan chủ trì (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản