intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Phụ lục bảng kê các nhà thầu phụ (Mẫu số: 02-2/NTNN)

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

17
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Phụ lục bảng kê các nhà thầu phụ tham gia hợp đồng nhà thầu (Mẫu số: 02-2/NTNN) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Phụ lục bảng kê các nhà thầu phụ (Mẫu số: 02-2/NTNN)

  1. Mẫu số: 02­2/NTNN (Ban hành kèm theo Thông tư  số 156/2013/TT­BTC  ngày                                                                       6/11/2013 của  Bộ Tài chính)            PHỤ LỤC BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ THAM GIA HỢP ĐỒNG NHÀ THẦU (Kèm theo Tờ khai Quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu: 02/NTNN)                     Kỳ tính thuế: từ ngày........đến ngày.........        Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay (hoăc nha thâu n ̣ ̀ ̀ ước  ngoai): ̀ .................................................................................................                                             Mã số thuế:                Tên đại lý thuế (nếu  có):............................................................................................... .....................................................................................         Mã số thuế:     Nhà thầu  Doanh thu chưa bao gồm  Hợp  Nội  Địa  Thời  Giá trị của hợp đồng nước ngoài ký  thuế giá trị gia tăng Tên nhà  Mã số  đồng  dung  điểm  hạn  STT hợp đồng  Giá trị  Giá trị tiền  Giá trị  Giá trị tiền  thầu phụ thuế số,  hợp  thực  hợp  (Tên, mã số  nguyên  Việt Nam quy  nguyên  Việt Nam  ngày đồng hiện đồng thuế) tệ đổi tệ quy đổi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10a) (10b) Tổng cộng
  2.                                    ..., ngày .......tháng …....năm …                         NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ                             ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Họ và tên:…….                           (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) Chứng chỉ hành nghề số:.......
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2