intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu số 2 - Công văn về thay đổi mức lương tối thiểu

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

573
lượt xem
67
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 2 - Công văn về thay đổi mức lương tối thiểu. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số 2 - Công văn về thay đổi mức lương tối thiểu

  1. Mẫu số 2 Đơn vị : (1)…………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ :…………… Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Điện thoại :………... ------------------- ---------------- Quận 10, ngày tháng năm 2007 Số: ………/.C.ty Về thay đổi mức lương tối thiểu. Kính gửi: Phòng LĐ-TBXH quận 10. Đơn vị (1): Thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số………do…………cấp ngày…..tháng…..năm…… Lĩnh vực hoạt động chính : ………………………………………………………................ Tổng số lao động: …………………………………………………………………………. Mã số quản lý lao động của đơn vị (do Phòng LĐTBXH cấp) ……………………………. (Đơn vị) đã đăng ký hệ thống thang lương và được phòng LĐTBXH quận 10 ra thông báo thừa nhận tại thông báo số……………/TB-UBND ngày ….tháng….năm…… Mã số (ghi trong Thang bảng lương - do Phòng LĐTBXH cấp)…………….. Căn cứ Nghị định số……..(2)/……Nghị định CP ngày tháng năm về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung. (Đơn vị) đề nghị được điều chỉnh hệ thống thang lương của đơn vị theo mức lương tối thiểu chung của Chính phủ quy định tại (2), thời gian áp dụng……(3) . Hồ sơ đính kèm: - Hệ thống thang lương mới của đơn vị (3 bộ bản chính ) - Hệ thống thang bảng lương của đơn vị trước khi điều chỉnh (1 bản photo) Kính trình phòng LĐTBXH quận 10. Nơi nhận: Thủ Trưởng đơn vị - Như trên; Ghi rõ chức danh - Lưu. ( Ký tên – đóng dấu ) Hướng dẫn : (1) Tên đơn vị (2) Ghi đầy đủ số Nghị định, ngày tháng năm ban hành (3) Thời gian áp dụng: ghi rõ thời gian áp dụng theo quy định tại NĐ
  2. Mẫu số 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2