intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

Chia sẻ: Nguyễn Đức Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

5.304
lượt xem
130
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ cần soạn các thông tin về vị trí tuyển dụng, mô tả tóm tắt công việc và tiêu chuẩn ứng viên, mức lương theo mẫu có sẵn là bạn đã hoàn thành xong cho mình mẫu tờ trình bổ sung nhân sự theo đúng nhu cầu. Để tiết kiệm thời gian tìm kiếm, các bạn hãy tham khảo ngay mẫu tờ trình sau của chúng tôi nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất dùng trình lên cấp trên để xin tuyển dụng nhanh những vị trí mà phòng ban mình đang thiếu. Chúng tôi xin chia sẻ một phần trích của Mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo!

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________
..........., ngày … tháng … năm 20 …

TỜ TRÌNH
V/v: Bổ sung nhân sự đột xuất

Kính gửi: GIÁM ĐỐC CÔNG TY/PHÒNG NHÂN SỰ
- Căn cứ theo nhu cầu thực tế phát sinh công việc;
- Căn cứ theo Qui trình tuyển dụng của công ty, Phòng/Ban/Đơn vị:……………………………… đề nghị tuyển dụng đột xuất các vị trí sau:

TT
Vị trí tuyển dụng
SL
Mô tả tóm tắt công việc
Tiêu chuẩn ứng viên

Mức lương
dự kiến

Đề xuất cán bộ PV chuyên môn
T/gian cần NS
Lý do bổ sung
        
        
        
        
        
        

 

 

             Giám đốc                     Phòng nhân sự                     Phụ trách                     Người đề xuất
            (Duyệt)                     (Xác nhận nhu cầu)              (Người đề xuất)              (Ký, ghi rõ họ tên)       

Hãy tham khảo đầy đủ Mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất bằng cách đăng nhập vào website TaiLieu.VN để đọc trực tiếp hoặc download miễn phí mẫu tờ trình này về máy. Để có thêm những mẫu tờ trình khác phục vụ những lúc mình cần, mời các bạn xem thêm 10 mẫu tờ trình thông dụng nhất, tờ trình về việc sửa chữa bổ sung trang thiết bị, tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2