intTypePromotion=1

Mẫu tờ trình đề nghị xét hết thời gian thử việc - tập sự

Chia sẻ: Hoàng Thị Tuyết Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
869
lượt xem
27
download

Mẫu tờ trình đề nghị xét hết thời gian thử việc - tập sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi hết thời gian thử việc - tập sự chúng ta muốn đề nghị cấp trên xét công nhận để trở thành cán bộ, nhân viên chính thức thì phải làm tờ trình đề nghị. Vậy để biết cách viết được một tờ trình đề nghị xét hết thời gian thử việc - tập sự đúng chuẩn mời các bạn cùng tham khảo mẫu tờ trình dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ trình đề nghị xét hết thời gian thử việc - tập sự

 Mẫu tờ trình đề nghị xét hết thời gian thử việc - tập sự căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan, quyết định về việc tuyển dụng cán bộ nhân viên,... Các bạn hãy xem trích xuất của một phần tài liệu dưới đây:

 
Trường………………………..
     
 
Số  ……./TTr-GDĐT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
……………., ngày …..tháng…..năm…..
 
 
TỜ TRÌNH
V/v đề nghị xét hết thời gian thử việc / tập sự
 

         
Kính gửi:       - Hội đồng xét hết tập sự, thử việc Trường …………………….................................................................
                      - Phòng Tổ chức – Hành chính.
 
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường .........................................................................................................
- Căn cứ các Quyết định số ..................................................................................................................................................
của Trường …………………..về việc tuyển dụng CB-GV (Xét hết thời gian thử việc của CB-GV).
Được sự thống nhất của đơn vị tại cuộc họp ngày..............................................................................................................
Đề nghị Hội đồng xét hết thời gian tập sự (thử việc) Trường ………………….. xét hết tập sự (thử việc) cho(1) ………CB-GV sau:
     
STT
Họ và tên
Chức vụ - Chuyên môn
Thời gian
thử việc – tập sự
(Từ ngày – đến ngày)
Ghi chú
(hết tập sự /thử việc)
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
6
 
 
 
 
7
 
 
 
 
8
 
 
 
 
9
 
 
 
 
10
 
 
 
 
Đề nghị Hội đồng xét hết thời gian thử việc, tập sự Trường …………………..xét hết thời gian tập sự (thử việc) cho các cá nhân trên.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Nơi nhận:
- P.TC-HC
- Lưu đơn vị
 
(1): số lượng

 Để xem đủ nội dung của Mẫu tờ trình đề nghị xét hết thời gian thử việc - tập sự các bạn hãy đăng nhập và tải tài liệu về máy nhé!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản