Mẫu Tờ trình miễn nhiệm cán bộ

Chia sẻ: Lotte Xylitol | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
10
lượt xem
0
download

Mẫu Tờ trình miễn nhiệm cán bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ trình miễn nhiệm cán bộ được các trưởng bộ phận sử dụng để trình lên cấp trên có liên quan xét duyệt khi nhận được thông tin về việc miễn nhiễm đối với cán bộ làm việc trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tờ tình về việc miễn nhiệm cán bộ cần nêu rõ thông tin cá nhân của người miễn nhiệm, đơn vị công tác, chức vụ, lý do miễn nhiệm cán bộ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Tờ trình miễn nhiệm cán bộ

  1. Code :  BMPT­05 LOGO COMPANY NAME Version : 5.0 Address:  Dated :  Phone:                 Email: Page : Page 1 of 2 Document name:  TỜ TRÌNH (V/v: Miễn nhiệm cán bộ) Kính gửi: ………………………. Căn cứ vào.................... Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ. ......................................đề nghị tiến hành việc miễn nhiệm đối với cán bộ sau: I.Đề nghị miễn nhiệm                                                                                                            Đơn vị(2) Vị trí công tác(3) Thu nhập(4) Họ và tên Đề xuất   TT Hiện   Nơi đề  Hiện   (1) miễn   Hiện tại Đề xuất nay nghị đến nay nhiệm 01 Cơ bản Cổ phiếu Trách nhiệm Điện thoại Khu vực Thu hút Kiêm nhiệm Tổng 02 Cơ bản Cổ phiếu Trách nhiệm Điện thoại Khu vực Thu hút Kiêm nhiệm Tổng II­Lý do miễn nhiệm:  .................................................................................................................................................................. . ................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................. Trân trọng./.        Ban Giám đốc Ban Tài chính Ban NL­HT Giám đốc đơn vị Phòng HC­NS  (đơn vị)                            1
  2. Code :  BMPT­05 LOGO COMPANY NAME Version : 5.0 Address:  Dated :  Phone:                 Email: Page : Page 2 of 2 Document name:  Diễn giải: Phần I: (1)­Ghi rõ họ tên cán bộ được đề nghị miễn nhiệm (2)­Ghi phòng/ban nơi cán bộ hiện đang công tác (3)­Vị trí công tác hiện tại đang làm và vị trí công tác đề xuất mới san miễn nhiệm (4)­Liệt kê các mức thu nhập hiện có của cán bộ  được đề  nghị  miễn nhiệm và mức thu nhập đề  xuất cho vị trí bổ nhiệm mới. Phần II: ­Ghi rõ lý do đơn vị muốn đề xuất miễn nhiệm cán bộ. 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản