intTypePromotion=1

Mẫu Tờ trình văn bản quy phạm pháp luật

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
1.165
lượt xem
34
download

Mẫu Tờ trình văn bản quy phạm pháp luật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Tờ trình văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo Quyết định số: 3024 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)Mẫu tờ trình, Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất, Những mẫu tờ trình, Các mẫu tờ trình, Mẫu tờ trình thường được sử dụng, Những mẫu tờ trình hay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Tờ trình văn bản quy phạm pháp luật

  1. Mẫu Tờ trình văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo Quyết định số: 3024 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẠO NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc Số: /Đơn vị Hà Nội, ngày tháng năm 20… TỜ TRÌNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Kính gửi: ……………………………………. - Về việc: - Các văn bản kèm theo: ………………………………………………………
  2. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Quy trình soạn thảo văn bản: 1. Chuyên viên, tổ soạn thảo (ký, ghi rõ họ và tên) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan (ký, ghi rõ họ và tên) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3. Vụ Pháp chế thẩm định (ký, ghi rõ họ và tên)……………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 4. Ý kiến bảo lưu: ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
  3. DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO BỘ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN (Ký, ghi rõ họ và tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2