intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ SẢN XUẤT NHIỀU THÀNH VIÊN

Chia sẻ: Bèo Bánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

117
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ SẢN XUẤT NHIỀU THÀNH VIÊN (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Tổ chức: 1.1. Có sơ đồ cấu trúc về mối quan hệ và phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các bộ phận của nhà sản xuất nhiều thành viên để đáp ứng yêu cầu của VietGAP. 1.2. Nhân lực được đào tạo, tập huấn để đáp ứng yêu cầu sản xuất, duy trì VietGAP. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ SẢN XUẤT NHIỀU THÀNH VIÊN

  1. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ SẢN XUẤT NHIỀU THÀNH VIÊN (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Tổ chức: 1.1. Có sơ đồ cấu trúc về mối quan hệ và phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các bộ phận của nhà sản xuất nhiều thành viên để đáp ứng yêu cầu của VietGAP. 1.2. Nhân lực được đào tạo, tập huấn để đáp ứng yêu cầu sản xuất, duy trì VietGAP. 2. Yêu cầu về tổ chức sản xuất: Cam kết của các thành viên về thực hiện quy chế hoạt động: - Thông tin của người sản xuất: tên, địa chỉ, sản phẩm, diện tích ... - Vị trí khu sản xuất VietGAP; - Tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn VietGAP;
  2. - Tuân thủ đúng các thủ tục, chính sách của nhóm và các khuyến cáo kỹ thuật; - Các hình thức xử phạt trong trường hợp không thực hiện đầy đủ các yêu cầu của VietGAP. 3. Hệ thống quản lý chất lượng: xây dựng, lập văn bản, thực hiện, duy trì hệ thống quản lý chất lượng và thường xuyên nâng cao hiệu lực của hệ thống để thực hiện thống nhất theo các yêu cầu của VietGAP. 4. Yêu cầu về đánh giá nội bộ 4.1. Trách nhiệm 4.2. Quyền hạn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=117

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2