intTypePromotion=3

Ngân hàng câu hỏi ôn thi trình độ Đại học môn Nghi thức nhà nước

Chia sẻ: Le Van Dat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
137
lượt xem
17
download

Ngân hàng câu hỏi ôn thi trình độ Đại học môn Nghi thức nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngân hàng câu hỏi ôn thi trình độ Đại học môn Nghi thức nhà nước nhắm kiểm tra, đánh giá trình độ của sinh viên về những kiến thức lí luận cơ bản trong Nghi thức Nhà nước bao gồm kiến thức về các loại biểu tượng quốc gia, các nghi thức trong công sở, nghi thức tổ chức các buổi mít tinh, lễ kỷ niệm, lễ trao tặng các danh hiệu vinh dự nhà nước và các nghi thức trong giao tiếp quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngân hàng câu hỏi ôn thi trình độ Đại học môn Nghi thức nhà nước

  1. BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐAI HOC NÔI VỤ HÀ NÔI ̣ ̣ ̣ ̣ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TRÌNH ĐỘ ĐAI HOC ̣ ̣ ------------------- I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG 1. Tên ngân hàng câu hỏi thi: NGHI THỨC NHÀ NƯỚC 2. Số đơn vị học trình: 3 3. Hình thức thi: Tiểu luận 4. Sử dụng cho các ngành: Quản trị nhân lực/ Bậc đào tạo Đại học 5. Mục tiêu đánh giá: 5.1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá trình độ của sinh viên về những kiến thức lí luận cơ bản trong Nghi thức Nhà nước bao gồm kiến th ức về các loại biểu tượng quốc gia, các nghi thức trong công s ở, nghi th ức tổ ch ức các buổi mít tinh, lễ kỷ niệm, lễ trao tặng các danh hiệu vinh dự nhà nước và các nghi thức trong giao tiếp quốc tế. 5.2. Kỹ năng: Kiểm tra, đánh giá khả năng của sinh viên trong việc vận dụng kiến thức đã được trang bị để sử dụng các biểu tượng quốc gia, vận dụng trong nghi thức tổ chức các sự kiện trọng đại của đất nước, vận d ụng trong đón tiếp khách ngoại giao và thực hiện các nghi lễ trong công sở 5.3. Thái độ: Kiểm tra, đánh giá nhận thức của sinh viên về vị trí, tầm quan trọng của các biểu tượng quốc gia, tầm quan trọng của việc tổ chức các hoạt động lễ nghi trong cơ quan, tổ chức, đánh giá ý thức trách nhi ệm, lòng yêu nghề, yêu tổ quốc của sinh viên. 6. Dự kiến cấu trúc của đề thi sau khi tổ hợp: 10
  2. 7. Thời gian làm bài: 01 tuần 8. Thang điểm: 10 9. Loại hình đề thi: SV được sử dụng tài liệu II. CÁC HƯỚNG TIỂU LUẬN 1. Nhận xét và đánh giá các quy định của Nhà nước về nghi thức nhà nước 2. Tìm hiểu về lịch sử Quốc kỳ Việt Nam, so sánh ý nghĩa của Quốc kỳ Việt Nam với các nước (Đức, Pháp, Vương Quốc Anh và Hàn Quốc) 3. Tìm hiểu về lịch sử Quốc huy Việt Nam, so sánh ý nghĩa của Quốc huy Việt Nam với các nước (Đức, Pháp, Vương Quốc Anh và Hàn Quốc) 4. Tìm hiểu về lịch sử Quốc ca Việt Nam, phân tích các quy định hiện hành về chào cờ, hát quốc ca và sử dụng Quốc tế ca. 5. Tìm hiểu ý nghĩa của Quốc hiệu Việt Nam qua các th ời kỳ l ịch s ử. Phân tích ý nghĩa của Quốc hiệu Việt Nam hiện nay. 6. Khảo sát trình tự tiến hành nghi thức đón khách quốc tế của Nhà nước khi đón tiếp một nguyên thủ quốc gia cụ thể. 7. Để tiến hành lễ đón nhận danh hiệu vinh dự của nhà nước của m ột c ơ quan, tổ chức cụ thể cần thực hiện theo những quy định nào? Vận dụng những quy định hiện hành để xây dựng một bộ tài liệu cho công tác tổ chức sự kiện đó. 8. Nghiên cứu hệ thống các văn bản của Việt Nam về văn hóa công sở. Nhận xét và kiến nghị. 9. Nhận xét đánh giá về tình hình triển khai và thực hiện các quy định của Nhà nước về văn hóa công sở tại một số doanh nghiệp
  3. 10. Nhận xét đánh giá về tình hình triển khai và th ực hiện các quy định của Nhà nước về văn hóa công sở tại một số cơ quan hành chính nhà nước III. HƯỚNG DẪN MẪU TRÌNH BÀY TIỂU LUẬN TT NỘI DUNG ĐIỂM 1 PHẦN MỞ ĐẦU: - Lí do chọn vấn đề - Mục tiêu nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu 2 - Lịch sử nghiên cứu vấn đề - Phương pháp nghiên cứu - Bố cục của tiểu luận 2 PHẦN NỘI DUNG: - Bố cục khoa học, hợp lý Nội dung: Nhận xét và đánh giá (tùy theo yêu cầu của chủ 6 đề tiểu luận) Có ví dụ minh họa bằng hình ảnh, video... 3 KẾT LUẬN: - Đánh giá kết quả nghiên cứu 1 - Hướng nghiên cứu tiếp theo 4 HÌNH THỨC TRÌNH BÀY, MỤC LỤC VÀ PHỤ LỤC KÈM 1 THEO (Khuyến khích sinh viên đánh máy) TỔNG ĐIỂM 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản