intTypePromotion=1

Nghị quyết 1014/2006/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ: Dangngoc Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
78
lượt xem
3
download

Nghị quyết 1014/2006/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 1014/2006/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 1014/2006/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

  1. NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 1014/2006/NQ-UBTVQH11 NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2006 VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA PHÁP LỆNH NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002; Sau khi xem xét Tờ trình số 161/CP-XDPL ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ đề nghị bãi bỏ Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích và Báo cáo thẩm tra số 2035BC/UBXH11 ngày 26 tháng 3 năm 2006 của Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; QUY Ế T NGH Ị : Điều 1 Chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. Điều 2 Chính phủ hướng dẫn tổ chức thực hiện việc chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích. T/M uỷ ban thường vụ quốc hội Chủ tịch Nguyễn Văn An
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản