intTypePromotion=1

Nghị quyết số: 22/2013/NQ-HĐND

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
0
download

Nghị quyết số: 22/2013/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số: 22/2013/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ng ày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số: 22/2013/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 22/2013/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 06 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã nêu được những vấn đề quan trọng, bức xúc của địa phương, được cử tri toàn tỉnh quan tâm trong nội dung chất vấn. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị và trách nhiệm cao của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành trong việc trả lời và tiếp thu các ý kiến chất vấn của đại biểu (trực tiếp tại hội trường cũng như gửi văn bản). Ðiều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận một số giải pháp tích cực mà Uỷ ban nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành đã cam kết trước Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri trong tỉnh, cụ thể như sau: 1. Về đầu tư xây dựng và hoạt động của cảng Giao Long: Để khai thác có hiệu quả cảng Giao Long, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ động, thúc đẩy đối tác liên kết đầu tư khai thác cảng Giao Long và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp giữa năm 2014. 2. Về nuôi tôm ngoài vùng quy hoạch: Trong năm 2013, tình trạng người dân tự phát đào ao, khoan giếng nuôi tôm chân trắng ngoài vùng quy hoạch xảy ra khá nhiều trên địa bàn 03 huyện biển, nhất là huyện Bình Đại, đã nảy sinh ra những mâu thuẫn trong nội bộ người dân. Vấn đề này, giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, Uỷ ban nhân dân các huyện, thực hiện một số công việc như sau:
  2. - Triển khai thực hiện tốt Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. - Từ nay đến quý II năm 2014, tập trung tiến hành tháo dỡ, trám lấp các cây giếng nước mặn ven sông Ba Lai. Các ao đã đào rồi trong vùng ngọt hoá thì cho phép thả nuôi tôm biển 01 vụ đến tháng 6 năm 2014, năm 2014, tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân chuyển sang nuôi các đối tượng thuỷ sản nước ngọt. - Trong quý I năm 2014, tiến hành tổ chức hội thảo khoa học để đánh giá một cách toàn diện về việc này. Đồng thời, tiến hành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết nuôi tôm biển đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 cho phù hợp với điều kiện, tiềm năng và chiến lược phát triển thuỷ sản của địa phương, tạo hành lang pháp lý để các doanh nghiệp, người dân mạnh dạn đầu tư khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động của địa phương. Tiến hành đồng thời việc đầu tư hệ thống thuỷ lợi hoàn chỉnh, đồng bộ nhằm phân vùng, ranh giới sản xuất rõ ràng giữa vùng ngọt và mặn. 3. Về sử dụng đất không đúng theo hợp đồng thuê đất: Việc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Bến Tre thuê khu đất (hiện tại Công ty cho Công ty Cổ phần du lịch Bến Tre thuê tài sản trên đất, hiện đang kinh doanh nhà hàng - Đồng Khởi 2), không triển khai thực hiện tiếp các hạng mục còn lại của Dự án và thực hiện không đúng ngành nghề đăng ký ban đầu. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi việc triển khai, thực hiện dự án. Đến tháng 6 năm 2014, nếu đơn vị thuê đất không triển khai thực hiện các hạng mục còn lại của dự án, thực hiện không đúng ngành nghề đăng ký ban đầu hoặc không xin điều chỉnh dự án thì tiến hành thu hồi phần đất mà Công ty chưa đầu tư. 4. Về tổ chức, bộ máy thuộc Sở Thông tin và Truyền thông: Sau 05 năm thành lập Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông chưa được thành lập, có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do Sở Nội vụ chưa thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh sớm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và chỉ đạo bàn giao kết quả thực hiện Đề án 112 cho Sở Thông tin và Truyền thông theo Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và văn bản số 1561/BTTTT-UDCNTT ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn chuyển giao các kết quả của Đề án 112 tại các tỉnh, thành phố và báo cáo kết quả vào kỳ họp giữa năm 2014.
  3. 5. Về giải quyết các vụ khiếu nại tồn đọng kéo dài của công dân: Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với Báo cáo số 387/BC-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2013 và Báo cáo số 392/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện một số giải pháp sau: - Đối với những vụ việc khiếu nại có yếu tố lịch sử (đất tập đoàn, đất K22…) thì kiên trì, thuyết phục, giải thích động viên bà con nhân dân chấp hành các quyết định của tỉnh, Thanh tra Chính phủ để ổn định tình hình. Xem xét những bất hợp lý nào có khả năng và điều kiện hỗ trợ thì vận động nhân dân chấp nhận để xếp lại vụ việc. - Đối với những khiếu nại phát sinh sau này do những sai sót về thủ tục, thẩm quyền, trình tự của Uỷ ban nhân dân các cấp hoặc ngành chức năng, thì kiên quyết sửa cho phù hợp pháp luật và lợi ích chính đáng của nhân dân. Nhất là các vụ việc ở khu vực cù lao Lá, huyện Ba Tri. Không để phát sinh những sai sót mới. Yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh có báo cáo kết quả giải quyết vào kỳ họp giữa năm 2014. 6. Về cải cách hành chính (quản lý hộ tịch, hộ khẩu): Công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân thời gian qua còn có những sai sót mà Đại biểu phản ánh là đúng sự thật. Nguyên nhân dẫn đến sai sót có cả ở mặt chủ quan lẫn khách quan. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị, Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số giải pháp sau: - Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, nhất là đội ngũ công chức tư pháp cấp xã. - Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho công chức, tổ chức và công dân biết các quy định về thủ tục hành chính để thực hiện và giám sát việc thực hiện. - Hàng năm, tiến hành khảo sát đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với các dịch vụ hành chính công do cơ quan nhà nước cung cấp. - Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của Bộ phận một cửa cấp xã để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sai phạm. Yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh có báo cáo kết quả giải quyết vào kỳ họp giữa năm 2014. 7. Về dự án Trường Trung học cơ sở Hưng Khánh Trung A thuộc Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012: Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu tại Báo cáo số 361/BC-SKHĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể thực hiện bằng giải pháp: Chỉ đạo Uỷ ban
  4. nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc khẩn trương nhập 2 hạng mục công trình Trường Trung học cơ sở Hưng Khánh Trung A thành 01 dự án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lại báo cáo kinh tế kỹ thuật theo đúng quy định của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành nhằm đảm bảo đầy đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn đầu tư năm 2014 để tiếp tục triển khai thực hiện dự án nhằm hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất đưa vào khai thác sử dụng. Kết quả thực hiện sẽ được báo cáo tại kỳ họp giữa năm 2014. 8. Về thành lập các thị trấn trên địa bàn tỉnh: Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất giao cho Uỷ ban nhân dân hoàn thành thủ tục việc thành lập thị trấn Tiệm Tôm thuộc huyện Ba Tri; thị trấn Hàm Long (Tiên Thuỷ) thuộc huyện Châu Thành trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2014. 9. Việc tạm đình chỉ vụ án và công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm công vụ của Toà án nhân dân: Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Toà án nhân dân tỉnh tiến hành thực hiện các ý kiến, kiến nghị của Ban Pháp chế và ý kiến chất vấn của Đại biểu Trần Trung Tiến về nguyên nhân dẫn đến tình trạng tạm đình chỉ vụ án không đúng quy định và giải pháp khắc phục. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra trách nhiệm công vụ trong ngành để phòng, chống tiêu cực. Kết quả thực hiện được gửi về Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trong quý I năm 2014 và báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2014. 10. Về việc tiếp tục thực hiện Khoản 5, Điều 2, Nghị quyết số 12/2013/NQ- HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2013 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, về việc bàn giao nền nhà tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất ở huyện Châu Thành. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: - Đối với khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ khu công nghiệp Giao Long, phải hoàn thành xong việc xây dựng hệ thống hạ tầng (bao gồm điện, cấp nước, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn, đường giao thông). - Đối với khu tái định cư thuộc dự án khu công nghiệp An Hiệp, phải hoàn thành xong việc xây dựng hệ thống hạ tầng (bao gồm điện, cấp nước, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn, đường giao thông). - Đối với hai khu tạm cư Giao Long và An Hiệp phải lắp đặt hệ thống thông gió cho các căn hộ đáp ứng theo tiêu chuẩn quy phạm của ngành xây dựng, bảo đảm sức khoẻ cho người dân sống tại đây. Yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh có báo cáo kết quả giải quyết vào kỳ họp giữa năm 2014. Điều 3. Tổ chức thực hiện
  5. 1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan tại Điều 2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc các cam kết được nêu tại Nghị quyết này, đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện theo thời gian đã quy định cụ thể cho từng nội dung. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII - kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./. CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Thành Phong
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản