Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị quyết

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
92
lượt xem
1
download

Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị quyết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về việc cử đồng chí Võ Đông Giang giữ chức Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị quyết

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 1983 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KHÓA VII KỲ H P TH 5 NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 1983 PHÊ CHU N NGHN QUY T C AH I NG NHÀ NƯ C V VI C C NG CHÍ VÕ ÔNG GIANG GI CH C B TRƯ NG. QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 83 và i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Theo ngh c a H i ng Nhà nư c. QUY T NGHN Phê chuNn Ngh quy t s 344 NQ/H NN7 ngày 29 tháng 4 năm 1983 c a H i ng Nhà nư c v vi c c ng chí Võ ông Giang gi ch c B trư ng. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa VII, kỳ h p th 5, thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983. Nguy n H u Th ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản