intTypePromotion=1
ADSENSE

Phần mềm 1c tại Việt Nam: Từ kế toán đến quản lí

Chia sẻ: Thanh Lâm BUTA | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

113
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1C:KẾ TOÁN 8 hoàn toàn phù hợp với chế độ kế toán Việt Nam. Hiện đã có trên 1500 doanh nghiệp tiến hành kế toán bằng phần mềm 1C. Các giải pháp 1C là giải pháp đóng gói, do đó chỉ phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ, với các nghiệp vụ không phức tạp. Khi sử dụng giải pháp đóng gói, các doanh nghiệp có thể sử dụng ngay sau khi cài đặt mà không cần tùy chỉnh thêm Với các doanh nghiệp có nhiều nghiệp vụ phức tạp, giải pháp 1C có đầy đủ các công cụ và 1VS sẵn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần mềm 1c tại Việt Nam: Từ kế toán đến quản lí

 1. Phần mềm 1C và những điểm cần lưu ý trong quyết toán thuế 2010 Ngày: 21-12-2010, Khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội Phần mềm 1C tại Việt Nam: «Từ kế toán đến quản lý» Thuyết trình: TS. Trần Thắng Chức vụ: Giám đốc 1VS
 2. Nội dung chính Hệ thống giải pháp 1C Giải pháp 1C tại Việt Nam Từ kế toán đến quản lý
 3. Hệ thống giải pháp 1C Hãng 1C – Liên bang Nga   Phần mềm dành cho doanh nghiệp  Multimedia & Phần mềm đào tạo  Phân phối phần mềm Hệ thống giải pháp 1C   Trên nền tảng công nghệ «1C:DOANH NGHIỆP 8»  Hơn 30 giải pháp mẫu của 1C 111%  Hơn 1.000 giải pháp của đối tác  Hơn 10.000 đối tác tại 21 quốc gia 88%  Áp dụng trên 1 triệu doanh nghiệp 49% 50% 24% 37%
 4. Hệ thống giải pháp 1C Giải pháp mẫu do hãng 1C phát triển Quản lý nhà máy Tự động hóa công nghiệp (ERP) tổng thể Quản lý Chứng từ Giáo trình văn bản kế toán điện tử Hỗ trợ Quản lý Tài chính kê khai thuế Thương mại gia đình Quản lý Hành chính 1C:Bán lẻ 8 sự nghiệp Tài chính Quản lý công ty Nhân sự & 1C:KẾ TOÁN 8 nhỏ và vừa Tiền lương Nền tảng công nghệ “1C:DOANH NGHIỆP 8”
 5. Hệ thống giải pháp 1C Giải pháp chuyên ngành do đối tác 1C phát triển Quốc phòng Bất động sản Giáo dục và đào tạo Quản lý dự án Xây dựng Ăn uống Y tế Dữ liệu kỹ thuật (PDM) Nhân sự (HRM) Tư vấn Tài chính CRM Bảo hiểm Nông nghiệp Vận tải Sản xuất Sửa chữa Dịch vụ công cộng
 6. Giải pháp 1C tại Việt Nam 1VS tiên phong triển khai giải pháp 1C tại Việt Nam Công ty 1VS thành lập năm 2006  Chuyên sâu theo dòng sản phẩm «1C:DOANH NGHIỆP»  Các hoạt động chính:   Việt hóa giải pháp 1C và chuyển giao công nghệ  Phân phối và triển khai cho các doanh nghiệp  Đào tạo và hỗ trợ Các giải thưởng đã đạt được   Bit-Cup  Sao Khuê Thực tế triển khai   Hiện đã có trên 1500 doanh nghiệp tại Việt Nam ứng dụng  Các ngành nghề: sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng…  Không chỉ các doanh nghiệp nhỏ, mà còn có thể áp dụng cho nhiều doanh nghiệp lớn và tập đoàn
 7. Giải pháp 1C tại Việt Nam Các giải pháp đã được Việt hóa và triển khai thực tế Nền tảng công nghệ hiện đại  1C:KẾ TOÁN 8 «1C:DOANH NGHIỆP 8» Giải pháp mẫu đóng gói: 1C:Bán lẻ 8   có thể sử dụng ngay cho hầu hết Quản lý các doanh nghiệp mà không cần Thương mại chỉnh sửa.  khả năng thay đổi giải pháp theo Quản lý yêu cầu của từng doanh nghiệp văn bản cụ thể. Giáo trình  khả năng áp dụng theo nhiều quy điện tử mô khác nhau từ nhỏ đến lớn. Gói căn bản và mở rộng 
 8. Phát triển giải pháp 1C tại Việt Nam Một số nhìn nhận từ bên ngoài 1С:KẾ TOÁN 8, cũng như tất cả các phần mềm kế toán nước ngoài khác, đều không thể phù hợp với Việt Nam  1C:KẾ TOÁN 8 hoàn toàn phù hợp với chế độ kế toán Vi ệt Nam. Hi ện đã có trên 1500 doanh nghi ệp ti ến hành k ế  toán bằng phần mềm 1C. Các giải pháp 1C là giải pháp đóng gói, do đó chỉ phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ, với các nghiệp vụ không phức  tạp. Khi sử dụng giải pháp đóng gói, các doanh nghi ệp có th ể s ử d ụng ngay sau khi cài đ ặt mà không c ần tùy ch ỉnh thêm  Với các doanh nghiệp có nhiều nghiệp vụ phức t ạp, gi ải pháp 1C có đ ầy đ ủ các công c ụ và 1VS s ẵn sàng ch ỉnh s ửa  theo yêu cầu Về mức giá, chỉ có 2 triệu đồng cho bản đóng gói, vậy là 1VS chỉ định hướng cho các doanh nghiệp nhỏ  Bản 2 triệu là dành cho các doanh nghiệp nhỏ, đó là m ức giá ưu đãi đ ặc bi ệt.  Các doanh nghiệp lớn có thể mua sản phẩm mở rộng, kèm theo công cụ l ập trình và có th ể ch ỉnh s ửa theo yêu c ầu.  1VS đã triển khai cho nhiều doanh nghiệp lớn ở Vi ệt Nam  Ngoài giải pháp kế toán, không thấy 1VS có các giải pháp quản lý sản xuất cho doanh nghiệp Việt Nam  Chúng tôi đã phát hành nhiều gi ải pháp quản lý trong năm 2010 nh ư đã th ấy ở trên  Chúng tôi còn tiếp tục ra mắt các sản phẩm khác nữa  Liệu với tuổi đời 4 năm, 1VS có đủ sức và kinh nghiệm triển khai các dự án lớn  1VS đã và đang triển khai nhiều dự án cho các doanh nghi ệp l ớn và t ập đoàn l ớn. 
 9. Từ kế toán đến quản lý 1C:KẾ TOÁN 8, những phát triển về tính năng Phiên bản đầu tiên được phát hành năm 2007  Hiện đã có các phiên bản:   1.0, 1.5, 2.0 – dành cho các doanh nghiệp đơn lẻ, hoặc nhóm doanh nghiệp  1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN Giải pháp hoàn toàn phù hợp với chế độ kế toán Việt Nam  Thường xuyên được cập nhật theo các quy định pháp luật:   Các quy định về kế toán  Các quy định về thuế  Gần đây nhất là Nghị định 51 Một số điểm vượt trội so với các phần mềm khác:  Kế toán cho nhiều doanh nghiệp trong cùng một cơ sở dữ liệu  Kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế trong cùng một cơ sở dữ liệu  Áp dụng chuẩn mực kế toán số 17  Khả năng đáp ứng các chuẩn mực khác: “Hợp nhất báo cáo”, “Báo cáo  bộ phận”
 10. Từ kế toán đến quản lý Các giải pháp quản lý được Việt hóa Giải pháp 1C:BÁN LẺ 8   Không chỉ là phần mềm POS, mà còn nhiều tính năng 1C:Bán lẻ 8 quản lý hàng hóa, đặt hàng nhà cung cấp, quản lý các chương trình Marketing.  Giải pháp mẫu (năm 2009), hiệu thuốc (tháng 5/2010), cửa hàng điện máy (tháng 9/2010)  Khả năng trao đổi dữ liệu với 1C:KẾ TOÁN 8 Giải pháp 1C:Quản lý Thương mại  Quản lý  Tại Nga, phiên bản mới nhất (11) được phát hành vào Thương mại tháng 7/2010  Tại Việt Nam, phiên bản Việt hóa được ra mắt vào tháng 11/2010  Đây là giải pháp ERP dành cho doanh nghiệp thương mại (hệ thống chuỗi cửa hàng) Giải pháp 1C:Quản lý văn bản  Quản lý  Mới được Việt hóa tháng 11/2010 văn bản  Chuyên dụng cho các cơ quan nhà nước, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn để quản lý và lưu trữ công văn, giấy tờ Giáo trình Giải pháp 1C:Giáo trình điện tử  điện tử  Giải thưởng Sao Khuê 4 sao (năm 2010)
 11. Từ kế toán đến quản lý Sử dụng kết hợp kế toán, bán lẻ và quản lý thương mại 1C:KẾ TOÁN 8 Ngân hàng Báo cáo Thanh toán Thanh toán Người quản lý Kế toán chuyển khoản chuyển khoản 1C:Quản lý Nhà cung cấp Hàng hóa Thương mại Nguyên vật liệu Tài sản cố định Báo cáo Thanh toán tiền mặt Người quản lý Người quản lý Chủ doanh nghiệp Thông tin tra cứu Đơn hàng nội bộ Hóa đơn nhập hàng Điều chuyển từ kho Bán lẻ Thanh toán tiền mặt trung tâm xuống Quản lý hàng hóa cửa hàng Dòng tiền 1C:BÁN LẺ 8 Cửa hàng Nút chính Cửa hàng Cửa hàng Báo cáo Người đứng quầy Quản trị Người đứng quầy Người đứng quầy
 12. Thay cho lời kết... Mong muốn:   Đáp ứng nhu cầu tự động hóa quản lý và các giải pháp 1C s ẽ đ ược áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp Việt Nam  Phối hợp với các đối tác trong việc phân phối và phát tri ển các gi ải pháp dành cho doanh nghiệp  Thường xuyên nhận được các phản hồi tích cực từ phía người sử dụng và đối tác Cam kết:   Phân phối sản phẩm tốt, có bản quyền, phù hợp với túi tiền của doanh nghiệp Việt Nam  Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kịp thời và đảm bảo chất lượng  Hợp tác trên cơ sở các bên cùng có lợi
 13. Phần mềm 1C và những điểm cần lưu ý trong quyết toán thuế 2010 Ngày: 21-12-2010, Khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội Phần mềm 1C tại Việt Nam: «Từ kế toán đến quản lý» Cám ơn đã chú ý theo dõi! Thuyết trình: TS. Trần Thắng Chức vụ: Giám đốc 1VS
 14. Ví dụ Bảng Sơ đồ khối Mũi tên Màu và nền Text Text Text Text Text Text Biểu đồ Text 100 80 60 Text Восток 40 Запад 20 1 кв 2 кв Север Text 0 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2