intTypePromotion=1

PHẦN MỀM TÍNH LƯƠNG VÀ THUẾ

Chia sẻ: Mr Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
488
lượt xem
115
download

PHẦN MỀM TÍNH LƯƠNG VÀ THUẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiền lương là một phần chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Bởi vậy Nhà quản lý doanh nghiệp luôn muốn biết: Tổng quỹ lương hiện nay là bao nhiêu? Nó đang biến động (thay đổi, tăng giảm) như thế nào? Cấu thành tiền lương của doanh nghiệp gồm những khoản gì? tỷ trọng đã hợp lý chưa? Lương bình quân của nhân viên là bao nhiêu? Tổng qũy lương sẽ tăng bao nhiêu nếu tăng lương cho một số bộ phận...và hàng loạt các câu hỏi khác cần nhà...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHẦN MỀM TÍNH LƯƠNG VÀ THUẾ

  1. ® Inside your wish BIZ Z O N E 2010 PHÂ N H Ệ TÍN H LƯƠN G V À THU Ế Payrol l an d Ta x Modul e www.fscvietnam.com Bizzon e 201 0 - Gi ả i phá p đ ạ t gi ả i Sa o Khu ê 2007 , 2009
  2. GI Ả I PHÁ P QU Ả N L Ý LƯƠN G HI Ệ U QU Ả NH ẤT DÀN H CH O DOAN H NGHI ỆP Tiền lương là một phần chi phí Bên cạnh đó việc tính lương nhanh chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi chóng, chính xác, công bằng sẽ 5 Giải quyết vấn đề của bài toán phí sản xuất kinh doanh của Doanh góp phần khuyến khích và tạo quản lý lương hiệu quả nghiệp. Bởi vậy Nhà quản lý doanh niềm tin cho người lao động. Việc nghiệp luôn muốn biết: Tổng quỹ theo dõi các thay đổi về thu nhập Chính xác, nhanh chóng, thuận tiện 1 lương hiện nay là bao nhiêu? Nó cũng sẽ biết rõ được lợi ích mà PCM được thiết kế để đảm bảo việc tính đang biến động (thay đổi, tăng từng người lao động nhận trong toán các khoản thu nhập của người lao giảm) như thế nào? Cấu thành tiền suốt thời gian làm việc tại Công ty. động một cách chính xác. Bên cạnh đó nó lương của doanh nghiệp gồm Chính vì vậy, việc sử dụng công cụ có hàng loạt các công cụ hỗ trợ để cập những khoản gì? tỷ trọng đã hợp lý nhật các tham số đầu vào, tính toán, tìm nhằm trợ giúp cho các Nhà quản lý kiếm, lập báo cáo... nhanh chóng, thuận chưa? Lương bình quân của nhân có được một hệ thống để quản lý tiện. viên là bao nhiêu? Tổng qũy lương và tính lương một cách chuyên sẽ tăng bao nhiêu nếu tăng lương nghiệp là rất cần thiết. Nó sẽ Chi tiết, chủ động, linh hoạt 2 cho một số bộ phận...và hàng loạt mang lại những lợi ích và hiệu quả Phân loại cụ thể các loại tiền lương như: các câu hỏi khác cần nhà quản lý cực kỳ to lớn cho sự phát triển của Lương thời gian, lương học việc, thử việc, phải trả lời để kịp thời ra các quyết một Doanh nghiệp. lương khoán, phụ cấp... và các loại khoản định phù hợp. phải trả theo lương khác. Cho phép người dùng tự định nghĩa các tham số tính lương, thiết lập công thức, nhập các hệ số Payroll and Tax là công cụ quản lý và tính lương linh hoạt, dễ sử dụng, để đáp ứng sự đa dạng và các thay đổi được công ty FSC nghiên cứu xây dựng và phát triển qua kinh nghiệm giải thường xuyên về chính sách tiền lương. quyết hàng loạt các bài toán phức tạp về quản lý và tính lương cho hàng Cái nhìn xuyên suốt, toàn diện 3 trăm Công ty thuộc mọi thành phần kinh tế và ở nhiều ngành nghề khác Chức năng lưu vết và theo dõi quá trình nhau. tăng giảm, thay đổi lương của người lao động sẽ giúp Nhà quản lý có cái nhìn xuyên suốt về diễn biến lương. Hệ thống + báo cáo đa dạng cung cấp cho nhà quản lý có cái nhìn đầy đủ các góc độ về tiền Lương thưởng lương của Doanh nghiệp Lương cơ bản Khấu trừ Cộng tác và đồng bộ 4 Cho phép nhận dữ liệu tự động từ phần mềm chấm công và phần mềm quản lý nhân sự để có một giải pháp quản trị nhân sự đồng bộ Chi phí đầu tư và dịch vụ hỗ trợ 5 Khoả n rkhác K hấu t ừ Phụ cấp Với giá bán hợp lý, chi phí vận hành thấp Payroll and Tax và đặc biệt có nhiều dịch vụ hỗ trợ để đảm bảo vận hành hiệu quả ổn định. Báo biểu P ayrol l an d Ta x Modul e - Phâ n h ệ Tín h lươn g v à Thu ế
  3. Payrol l an d Ta x c ó g ì n ổ i b ật ? Quản lý đa loại hình tiền lương Cực kỳ linh hoạt Chi tiết lương và các khoản theo lương Cho phép người dùng tự đặt các công Payroll and Tax cho phép một công ty có Bên cạnh việc tính các loại lương cơ bản, thể áp dụng nhiều loại hình tiền lương thức, nhập các hệ số, định mức, thêm phần mềm cho phép quản lý các khoản bớt các chỉ tiêu... để tính lương và các khác nhau theo lương: • Quản lý lương theo ngạch, bậc chế độ cho người lao động. Cho phép tùy • Lương làm thêm chọn áp dụng nhiều cách tính lương đến • Quản lý lương theo thời gian • Lương thưởng: thưởng các dịp lễ tết, • Quản lý lương học việc, thử việc từng cá nhân, từng bộ phận. Điểm nổi các ngày lễ công ty, khen thưởng,... • QL lương khoán sản phẩm, doanh thu bật này giúp người dùng có thể linh hoạt • Các khoản phụ cấp cho nhân viên: Tiền • Quản lý lương công trình khi tính lương, đáp ứng khi có các thay ăn trưa, xăng xe, điện thoại,... • Quản lý lương cho bộ phận chỉ đạo sản đổi về chính sách và phù hợp với hầu hết • Các khoản khấu trừ: Khấu trừ Bảo hiểm xuất,... với các phương pháp và công các phương pháp tính lương của mọi (BHXH, BHYT, BHTN), kinh phí công thức tính toán khác nhau. Doanh nghiệp. đoàn, các khoản thuế,... Báo cáo đa dạng phong phú Tổng hợp, thống kê toàn diện • Các khoản thu nhập khác của nhân viên Payroll and Tax cho phép tổng hợp, Payroll and Tax cung cấp hàng loạt các Qua đó, phần mềm tính toán và tổng hợp thống kê lương theo thời gian: tháng, báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp, từ thống thu nhập thực tế của nhân viên, tổng chi quý, năm của một nhân viên, phòng ban kê đến đánh giá, cho phép định nghĩa và phí lương của cả công ty. hoặc cả công ty. Từ đó đưa ra các biểu tùy chọn thời gian lọc thông tin sẽ giúp Đơn giản, dễ sử dụng đồ so sánh biến động lương qua từng Nhà quản lý có được thông tin trên nhiều Với giao diện được thiết kế thân thiện, thời kỳ, ước tính chi phí lương cho thời góc độ khác nhau. Ngoài ra chúng tôi còn gần gũi nhiều công cụ hỗ trợ: tra cứu, tìm gian tới. Chức năng này giúp ta đưa ra cung cấp dịch vụ tạo các báo cáo theo kiếm theo nhiều tiêu chí, lưu vết quá trình các quyết định nhanh chóng, kịp thời. yêu cầu để giúp Doanh nghiệp có được thao tác, thông báo thông tin lương qua hệ thống báo cáo như ý muốn. Tốc độ và ổn định Web, tin nhắn, Email,... và cho phép tuỳ Tích hợp đồng bộ Được thiết kế để đảm bảo tất cả các thao chọn các gói ngôn ngữ sẽ giúp người tác, xử lý tính toán nghiệp vụ được thực Với các gói giải pháp quản lý nhân sự, dùng nhanh chóng làm chủ và vận hành hiện nhanh chóng. Có các công cụ hỗ trợ chấm công kiểm soát ra vào do FSC phát dễ dàng. việc phân quyền, bảo mật, sao lưu dữ triển và cung cấp sẽ cho khách hàng cơ liệu kèm theo các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hội sở hữu một hệ thống quản trị nhân sự và tư vấn nghiệp vụ để đảm bảo quá đồng bộ và hiệu quả trình sử dụng được ổn định thông suốt. Gia o di ệ n phâ n h ệ Payrol l an d Tax P ayrol l an d Ta x Modul e - Phâ n h ệ Tín h lươn g v à Thu ế
  4. P ayrol l an d Ta x c ó nh ữn g bá o cá o gì? Hệ thống báo cáo đa dạng, có thể tùy chọn Nhó m bá o cá o t ổn g h ợ p Nhó m th ốn g kê , đán h giá thời điểm và kết xuất ra nhiều định dạng: in • Thống kê thu nhập bình quân của nhân • Báo cáo tổng hợp lương nhân viên theo ra giấy, Excel, PDF,... viên. thời gian: tháng, quý, năm Nhó m bá o cá o ch i ti ết • Thống kê mức lương trung bình của cả • Báo cáo tổng hợp lương phòng ban, • Báo cáo chi tiết lương hàng tháng công ty hoặc từng bộ phận toàn công ty • Phiếu lương của từng nhân viên • Báo cáo đánh giá biến động thu nhập • Báo cáo các khoản phải trả theo lương: • Bảng thanh toán chi tiết lương qua tài trung bình của người lao động. Thưởng, phụ cấp, khấu trừ,... khoản • Báo cáo đánh giá các mức thu nhập • Báo cáo tổng hợp chi phí lương theo • Bảng chi tiết lương thanh toán tiền mặt theo chức danh. thời gian: phòng ban, toàn công ty • Báo cáo khác theo yêu cầu • ... và hàng loạt các báo cáo khác Phi ế u lươn g t ừn g nhâ n viê n B ản g lươn g v à ph ụ c ấp B ản g t ổn g k ế t lươn g Payrol l an d Ta x s ẽ đe m l ạ i hi ệ u qu ả g ì ch o doan h nghi ệp? Thôn g tin Gi á tr ị doan h nghi ệp Kin h t ế Thời gian sử dụng phần mềm dài, thu hồi Khi toàn bộ dữ liệu về tiền lương của Payroll and Tax rút ngắn thời gian cho vốn đầu tư nhanh do đó tiết kiệm chi phí công ty được lưu trữ một cách khoa việc tính toán, tổng hợp, tìm kiếm...các quản lý, góp phần tăng giá trị tài sản của học sẽ phục vụ cho việc tìm kiếm, trao thông tin về lương. Tránh các sai sót doanh nghiệp. đổi thông tin, lập báo cáo nhanh chóng nhầm lẫn do đó giảm chi phí dành cho Bên cạnh đó một hệ thống quản lý lương và thông suốt giữa các bộ phận. Giúp công tác quản lý tiền lương. Điều này sẽ chuyên nghiệp sẽ góp phần nâng cao lãnh đạo và nhà quản lý thuận tiện giúp mang lại hiệu quả về kinh tế lâu dài hình ảnh doanh nghiệp và tạo niềm tin trong công tác so sánh, dự báo, đánh cho Doanh nghiệp cho người lao động giá...để ra quyết định kịp thời. Payrol l an d Ta x giú p íc h ch o cá c đ ố i tư ợng? Đối với lãnh đạo doanh nghiệp Đối với cán bộ quản lý Đối với người lao động Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và Có được công cụ hữu ích để phục vụ Có được thông tin chi tiết, rõ ràng về thu toàn diện về tiền lương và các chi phí các công tác chuyên môn, tính toán nhập. Dễ dàng kiểm tra đối chiếu và tra nhân công của toàn công ty, thông qua nhanh chóng, lưu trữ dữ liệu khoa học cứu các thông tin về thu nhập có liên đó hỗ trợ công tác hoạch định và ra giúp giảm thời gian và tránh lãng phí quan. quyết định hiệu quả. trong công việc. TẠI SAO CHỌN FSC? CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC FSC - Năng lực và kinh nghiệm: Với gần 10 năm kinh nghiệm, lực lượng Trụ sở chính: nhân sự đông đảo có trình độ, kinh nghiệm làm việc hàng chục năm Tầng 1, Tòa nhà 3B, Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội trong lĩnh vực CNTT, đạt nhiều chứng chỉ chuyên môn quốc tế, quy ĐT: +84-4-38688809 Fax: +84-4-38688810 trình quản lý chất lượng Iso 9001-2008 Email: info@fscvietnam.com Website: www.fscvietnam.com - Giá cả và chất lượng: Chi phí hợp lý, vận hành ổn định. Giải pháp đạt giải sao khuê 2007, 2009. Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh : - Sản phẩm chiến lược: Chú trọng đầu tư nghiên cứu và cam kết Địa chỉ: Số 12A-B Thanh Đa Phường 27 -Bình Thạnh TPHCM Điện thoại: +84-8-35564074 Fax: +84-8-35564075 phát triển lâu dài với nhiều phiên bản mới, tính năng ưu việt. - Các dịch vụ hỗ trợ: Đội ngũ tư vấn tận tâm sẵn sàng hỗ trợ kỹ Đại diện bán hàng và hỗ trợ tại TP.Hải Phòng: thuật, đào tạo, tư vấn nghiệp vụ,... Hotline: 0934.345.144 – Email: tuan.fschp@gmail.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2