intTypePromotion=3

Phản ứng của các phối tử phối trí

Chia sẻ: Nguyen Hong Phong | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:0

0
64
lượt xem
6
download

Phản ứng của các phối tử phối trí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chất màu có vòng lớn ftaloxianin (H2Fx) được điều chếbằng cách ngưng tụ o-xianobenzamit khi có mặt RuCl3.3H2O trong naphtalen nóng chảy ở 290oC. Sau khi xử lý hỗn hợp phản ứng bằng pyridin, hợp chất RuFxPyz được kết tinh ra từ phần chiết. Phản ứng của phối tử phối trí thường được sử dụng không chỉ để điều chế các phức chất mới, mà còn để tiến hành sự tổng hợp hữu cơ. Khi đó, ion kim loại đóng vai trò chất xúc tác, còn hợp chất phối trí đóng vai trò chất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phản ứng của các phối tử phối trí

  1. LOGO Phản ứng của các phối tử phối trí Gv hướng dẫn : Nguyễn Thị Ngọc Linh : Trần Thị Hiền Sv Đinh Mạnh Hiểu
  2. www.themegallery. com Phản ứng của các phối tử phối trí Phản ứng kết hợp. 1 Phản ứng thế . 2 Phản ứng tạo vòng 3 Company Logo
  3. www.themegallery.    Phản ứng của các phối tử phối trí com Phản ứng kết hợp I. Là phản ứng chỉ có phối tử tham gia phản ứng khi đó nó Ø. không bị tách khỏi ion trung tâm hay không xảy ra sự đứt liên kết kim loại – phôi tử. Ví dụ: pư: [(NH3)5Co-O-CO2]+ + 2H+ [Co(NH3)5OH2]3+ + CO2 Khi điều chế [Co(NH3)5OH2]3+ từ [Co(NH3)5CO3]+ ,thì CO2 thoát ra là do có sự đứt liên kết Cacbon-Oxi liên kết Oxi – KL vẫn được giữ nguyên. Company Logo
  4. www.themegallery. com Phản ứng của các phối tử phối trí Phản ứng kết hợp I. Ví dụ 2: Phản ứng chuyển những phối tử Nitơ thành NH3 [(NH3)5Co-NCS]2+ [(NH3)5Co-NH3]3+ [(NH3)3Pt-NO2]+ [(NH3)3Pt-NH3]2+ \ Ví dụ 3: PCl3 khi là phối tử có thể bị thuỷ phân và bị flo hoá, nhưng vẫn giữ nguyên liên kết của nguyên tử P với ion trung tâm: Company Logo
  5. www.themegallery. com Phản ứng của các phối tử phối trí Phản ứng thế II. Nhiều phản ứng kết hợp và thế ở các phối tử hữu cơ cũng thuộc loại phản ứng không có sự đứt liên kết kim loại-phối tử. Ví dụ, axetylaxeton (acac) tồn tại ở 3 dạng sau đây nằm cân bằng với nhau: Hợp chất này tạo những phức chất vòng rất bền với nhiều kim loại. Phản ứng điều chế: [M(H2O)6]3+ + 3 acac [M(acac)3] + 6 H2O Company Logo
  6. www.themegallery. com Phản ứng của các phối tử phối trí Phản ứng thế II. Phức chất [Cr(acac)3] lại tương tác rất nhanh với brom trong axit axetic băng, tạo ra các phức chất vòng của crom trong đó các nguyên tử hiđro ở mỗi vòng axetylaxeton được thay thế bằng nguyên tử brom: Bằng cách thế này có thể điều chế được các phức chất iođo và nitro, cũng nhưcác dẫn xuất tương tự của các kim loại khác. Company Logo
  7. www.themegallery. Phản ứng của các phối tử phối trí com Phản ứng tạo vòng III. Từ các phối tử hữu cơ, có thể điều chế được nhiều phức chất vòng phức tạp hơn và chứa những vòng với số cạnh lớn hơn. Ví dụ : phản ứng điều chế biferroxenyl từ iođoferroxen ở 60 ÷1500C tương tự phản ứng ngưng tụ các hiđrocacbon chứa iot nhờ Cu: Ảnh hưởng của sự phối trí đến phản ứng của phối tử được thể hiện ở dạng hai hiệu ứng độc lập: + hiệu ứng electron + hiệu ứng hình học. Company Logo
  8. www.themegallery. com Phản ứng của các phối tử phối trí Phản ứng tạo vòng III. Hiệu ứng hình học được thể hiện ở: a) khi phối trí một phần các tâm phản ứng có thể bị chắn, tránh tác dụng của các thuốc thử xâm nhập vào. b) một số nhóm chức của phối tử có thể ở gần nhau, tạo điều kiện cho các phản ứng chuyển vị nội phân tử hoặc đóng vòng. c) sự định hướng tương hỗ chặt chẽ của các phối tử lân cận cho phép ngưng tụ chúng Ví dụ : Phức chất vuông của Ni2+ với mercatoetylamin được ngưng tụ với axetylaxeton: Company Logo
  9. www.themegallery. com Phản ứng của các phối tử phối trí Chất màu có vòng lớn ftaloxianin (H2Fx) được điều chếbằng cách ngưng tụ o-xianobenzamit khi có mặt RuCl3.3H2O trong naphtalen nóng chảy ở 290oC. Sau khi xử lý hỗn hợp phản ứng bằng pyridin, hợp chất RuFxPyz được kết tinh ra từ phần chiết. Phản ứng của phối tử phối trí thường được sử dụng không chỉ để điều chế các phức chất mới, mà còn để tiến hành sự tổng hợp hữu cơ. Khi đó, ion kim loại đóng vai trò chất xúc tác, còn hợp chất phối trí đóng vai trò chất trung gian. Company Logo
  10. LOGO The end Thank You ! www.themegallery.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản