intTypePromotion=1

Phiếu đề nghị tiếp khách

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.310
lượt xem
79
download

Phiếu đề nghị tiếp khách

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biễu mẫu quy định tiếp khách - Phiếu đề nghị tiếp khách

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu đề nghị tiếp khách

  1. Mã tài liệu: HC-07-BM01 QUY ĐỊNH TIẾP KHÁCH Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 Ngày tháng năm 200 PHIẾU ĐỀ NGHỊ TIẾP KHÁCH Kính gửi: Giám đốc điều hành công ty Bộ phận…………….đề nghị BGD duyệt được tiếp khách như sau: 1. Lý do tiếp khách: 2. Danh sách khách Stt Tên khách Tên cơ quan 3. Danh sách cán bộ công ty Stt Tên cán bộ Bộ phận 4. Nội dung đón tiếp: 5. Chi phí: Stt Loại chi phí Đơn giá Số lượng Thành tiền Ghi chú Tổng cộng Bộ phận đề nghị Giám đốc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2