intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy trình tuyển dụng nhân sự cấp cao

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

1.066
lượt xem
387
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của công ty, dưới hình thức tuyển dụng nhằm cung cấp những nhân sự cấp cao cho các hoạt động chiến lược kinh doanh của toàn bộ công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình tuyển dụng nhân sự cấp cao

  1. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CAO CẤP
  2. Mã tài liệu: NS - 02 QUI TRÌNH Phiên bản: Ver 1.0 TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CẤP CAO Ngày ban hành: Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu Ngày sửa đổi Vị trí Nội dung sửa đổi Lần sửa Ghi chú Người biên soạn Phó ban ISO Giám đốc Họ và tên ABC ABC ABC Chữ ký ________________________________________________________________________________________________
  3. Mã tài liệu: NS - 02 QUI TRÌNH Phiên bản: Ver 1.0 TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CẤP CAO Ngày ban hành: QUI TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CẤP CAO I/ MỤC ĐÍCH: - Quy trình này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của Công ty, dưới hình thức tuyển dụng nhằm cung cấp những nhân sự cấp cao cho các hoạt động chiến lược kinh doanh của công ty. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho toàn bộ công ty. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Nhân sự cấp cao được hiểu là giám đốc các bộ phận trong công ty, các thành viên Ban giám đốc, trợ lý giám đốc, cố vấn và chuyên gia cao cấp của công ty. IV/ NỘI DUNG: 1. Xác định nhu cầu tuyển dụng: - Tương tự trong phần 1 (nhu cầu tuyển dụng) của quy trình tuyển dụng nhân viên. 2. Tập hợp nhu cầu: Người đề nghị nhu cầu trực tiếp ghi nhau cầu theo phiếu đề nghị nhân sự sau đó chuyển trực tiếp cho Quản lý bộ phận nhân sự. Bộ phận nhân sự xem xét và chuyển Tổng giám đốc xem và phê duyệt. Nguyên tắc bảo mật thông tin được quy định như sau: - Chỉ có cấp quản lý cấp giám đốc các bộ phận trở lên, Quản lý phòng nhân sự mới được tiếp cận thông tin tuyển dụng. - Các giám đốc bộ phận khác chỉ được biết thông tin nếu như Tổng giám đốc phố biến thông tin cho các giám đốc đó. 3. Lên kế hoạch tuyển dụng: Sau khi được GĐ phê duyệt tuyển dụng, Quản lý phòng HCNS tiến hành lên kế hoạch tuyển dụng theo biểu mẫu: NS - 01 - BM02 và tương tự theo quy trình tuyển dụng nhân viên (bước 3). Việc tuyển dụng nhân sự cấp cao phải đảm bảo hai yếu tố sau: - Tính thu hút: Nội dung thông tin tuyển dụng như thế nào để đảm bảo ứng viên cho rằng đó thực sự là công việc quan trọng, bao gồm như: ________________________________________________________________________________________________
  4. Mã tài liệu: NS - 02 QUI TRÌNH Phiên bản: Ver 1.0 TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CẤP CAO Ngày ban hành: + Kênh tuyển dụng nào thì phù hợp với ứng viên đó (kể cả hành vi và đẳng cấp). + Nội dung, khung tuyển dụng.... - Tính bảo mật (nếu có). Quản lý nhân sự phải đảm bảo bảo mật thông tin nhân sự ngay cả đối với bên ngoài và nội bộ công ty thể hiện qua: + Nội dung đăng tuyển. + Phương pháp gửi CV ứng viên tới người nhận. + Tổ chức quá trình phỏng vấn ứng viên. 4. Thông báo tuyển dụng: - Tương tự như bước 4 trong quy trình tuyển dụng nhân viên. 5. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Người nhận hồ sơ có trách nhiệm lưu giữ và bảo mật toàn bộ hồ sơ nhận được, lập danh sách ứng viên theo mẫu: Danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn theo mẫu trong quy trình tuyển dụng chung.. Người được phân công kiểm tra ứng viên sẽ tiến hành các hoạt động kiểm tra có thể bao gồm như sau: - Xác minh các thông tin lý lịch của ứng viên. - Xác định các thông tin về bằng cấp và kinh nghiệm của ứng viên. - Kết quả xác minh thông tin phải được báo cáo cho Giám đốc điều hành biết. Đối với các trường hợp hồ sơ là chính xác, trung thực và các dữ liệu trong hồ sơ đảm bảo theo tiêu chuẩn công việc thì quản lý nhân sự lên phương án phỏng vấn ứng viên trình GD duyệt. 6. Phỏng vấn. Phương án phỏng vấn ứng viên bao gồm chủ yếu là địa điểm, người phỏng vấn... Các địa điểm được lựa chọn như: - Mời đến công ty tham quan và trao đổi tại phòng họp hay phòng của GD. - Mời ứng viên đi ăn hay uống cafe tại một địa điểm phù hợp. Trong quá trình thực hiện phỏng vấn phải lưu ý những nguyên tắc sau: - Nguyên tắc bảo mật. ________________________________________________________________________________________________
  5. Mã tài liệu: NS - 02 QUI TRÌNH Phiên bản: Ver 1.0 TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CẤP CAO Ngày ban hành: - Tôn trọng ứng viên và thể hiện đó là công việc rất quan trọng. 7. Tiếp nhận và thử việc: - Việc tiếp nhận và thử việc như thế nào được thực hiện theo quy trình thử việc V/ BIỂU MẪU KÈM THEO: Tương tự phần biểu mẫu trong quy trình tuyển dụng nhân viên. ----------------------- - -------------------------- ________________________________________________________________________________________________
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2