intTypePromotion=1

Quyết định số 2837/QĐĐC-BTP

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
226
lượt xem
3
download

Quyết định số 2837/QĐĐC-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 20/2010/TT-BTP NGÀY 30/11/2010 CỦA BỘ TƯ PHÁP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2010/NĐ-CP NGÀY 12/4/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Do sơ suất trong khâu rà soát văn bản trước khi ký ban hành, Bộ Tư pháp xin đính chính Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2837/QĐĐC-BTP

  1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2837/QĐĐC-BTP Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 20/2010/TT-BTP NGÀY 30/11/2010 CỦA BỘ TƯ PHÁP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2010/NĐ-CP NGÀY 12/4/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Do sơ suất trong khâu rà soát văn bản trước khi ký ban hành, Bộ Tư pháp xin đính chính Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật như sau: Tại khoản 1 Điều 5 bỏ đoạn: “… khoản 2 Điều 5 và khoản 2 Điều 6 của Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004” và đoạn: “nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Nay khoản 1 Điều 5 được sửa lại là: “1. Các cơ quan có thẩm quyền sau khi xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật theo quy định (kể cả trường hợp văn bản được xử lý bằng hình thức đính chính) có trách nhiệm phải công khai quyết định xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật, đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng,
  2. đăng trên Công báo, đăng trên trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành văn bản hoặc được niêm yết theo quy định tại Điều 8 của Nghị định số 40 và quy định của Chính phủ về Công báo”. Quyết định đính chính này là một bộ phận cấu thành của Thông tư số 20/2010/TT- BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Công báo – Văn phòng Chính phủ; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Đinh Trung Tụng - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Lưu: VT Bộ, Cục KTrVB.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2