intTypePromotion=1
ADSENSE

Sự cần thiết phải phân tích tình hình và hiệu quả kinh doanh xuất khẩu

Chia sẻ: Lan Xi Chen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

43
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc phân tích tình hình và hiệu quả sản xuất kinh doanh xuất khẩu là cần thiết bởi vì thông qua phân tích các nhà quản lý sẽ thấy được doanh nghiệp đã thực hiện kế hoạch đề ra ở mức độ nào, có hoàn thành kế hoạch đề ra hay không từ đó tìm ra nguyên nhân của việc không hoàn thành kế hoạch cũng như nhân tố góp phần vào việc hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra và đưa ra các giả pháp để kỳ kinh doanh tiếp theo sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra. Việc phân tích này sẽ giúp doanh nghiệp nhìn ra đâu là mặt mạnh cũng như những điểm còn yếu kém trong từng khâu của quá trình sản xuất kinh doanh để có thể tận dụng hết thế mạnh của mình, khắc phục dần những điểm còn tồn tại từ đó nâng cao lợi nhuận, mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường nâng cao uy tín và vị thế của doanh nghiệp trên thương trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự cần thiết phải phân tích tình hình và hiệu quả kinh doanh xuất khẩu

Sự cần thiết phải phân tích<br /> tình hình và hiệu quả kinh<br /> doanh xuất khẩu<br /> <br /> Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả xuất khẩu<br /> <br /> Sự cần thiết phải phân tích tình hình và hiệu quả kinh doanh xuất khẩu<br /> <br /> Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp luôn phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ<br /> các đối thủ cạnh tranh về mọi mặt: giá cả, chất lượng, thị trường, khách hàng… nếu như<br /> doanh nghiệp không nhanh nhậy nắm bắt được tình hình thực tế cũng như không biết<br /> chính xác về tình hình kinh doanh, hiệu quả kinh doanh của chính doanh nghiệp mình<br /> thì doanh nghiệp sẽ có những ảo tưởng về kết quả mà doanh nghiệp đã đạt được điều<br /> này dẫn tới doanh nghiệp sẽ thất bại trong cuộc cạnh tranh với các doanh nghiệp khác,<br /> doanh nghiệp sẽ dần mất đi những gì mà mình đang có mà điều này cũng đồng nghĩa<br /> với việc doanh nghiệp đang dần suy vong và có nguy cơ dẫn đến phá sản.<br /> <br /> Đặc biệt đối với các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực xuất khẩu hàng hoá thì sự cạnh<br /> tranh còn gay gắt hơn nhiều so với các doanh nghiệp trong nước bởi vì doanh nghiệp khi<br /> tham gia xuất khẩu hàng hoá sang thị trường nước ngoài không những phải chịu sự cạnh<br /> tranh của các doanh nghiệp từ nhiều nơi khác mà còn phải chịu áp lực từ chính nước<br /> mình xuất khẩu hàng hoá sang lý do là nhiều khi các nước đó áp dụng các chính sách<br /> quy chế gây cản trở cho các doanh ngiệp xuất khẩu mục đích là để bảo hộ cho ngành<br /> sản xuất trong nước của họ. Để giúp cho các chủ doanh nghiệp xuất khẩu luôn nắm bắt<br /> được tình hình kinh doanh thực tế cũng như biết được doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả<br /> không thì công tác phân tích tình hình xuất khẩu và hiệu quả xuất khẩu là một việc làm<br /> hết sức cần thiết không chỉ đối với các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực xuất khẩu<br /> mà tất cả các doanh nghiệp đều phải chú trọng tới công tác phân tích. Phân tích tình hình<br /> và hiệu quả xuất khẩu đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp:<br /> + Việc phân tích tình hình xuất khẩu được thực hiện sau mỗi một kỳ kinh doanh giúp<br /> doanh nghiệp kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch xuất khẩu mà doanh<br /> nghiệp đã đề ra ở kỳ kế hoạch.<br /> <br /> Để thực hiện các nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đòi hỏi chủ doanh<br /> nghiệp và các nhà quản lý phải xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng<br /> như các kế hoạch tài chính, kế hoạch lao động, tiền lương… đó là những mục tiêu cần<br /> đạt được trong kỳ kế hoạch. Nhưng đồng thời nó cũng là cơ sở để chỉ đạo mọi hoạt động<br /> sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, để nhận thức và đánh giá tình hình và<br /> kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ doanh nghiệp cần thiết phải<br /> phân tích để thấy được mức độ hoàn thành của các chỉ tiêu kế hoạch về phần trăm và số<br /> chênh lệch tăng giảm.<br /> <br /> Việc phân tích này là cần thiết bởi vì thông qua phân tích các nhà quản lý sẽ thấy được<br /> doanh nghiệp đã thực hiện kế hoạch đề ra ở mức độ nào, có hoàn thành kế hoạch đề ra<br /> hay không từ đó tìm ra nguyên nhân của việc không hoàn thành kế hoạch cũng như nhân<br /> tố góp phần vào việc hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra và đưa ra các giải pháp để kỳ<br /> kinh doanh tiếp theo sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra. Việc phân<br /> tích này sẽ giúp doanh nghiệp nhìn ra đâu là mặt mạnh cũng như những điểm còn yếu<br /> kém trong từng khâu của quá trình sản xuất kinh doanh để có thể tận dụng hết thế mạnh<br /> của mình, khắc phục dần những điểm còn tồn tại từ đó nâng cao lợi nhuận, mở rộng sản<br /> xuất kinh doanh, mở rộng thị trường nâng cao uy tín và vị thế của doanh nghiệp trên<br /> thương trường.<br /> <br /> Doanh nghiệp nào cũng có thị trường, khách hàng, mặt hàng riêng của mình, tuy nhiên<br /> doanh nghiệp cũng chia ra thành thị trường chính, mặt hàng chủ lực, khách hàng truyền<br /> thống để từ đó có kế hoạch cung ứng hàng hoá cho phù hợp. Nếu đối với các thị trường<br /> chính có sức tiêu thụ lớn mà ta lại không chú ý tới, không có kế hoạch cung ứng hàng<br /> hoá đầy đủ kịp thời đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng thì doanh nghiệp sẽ dần<br /> mất đi thị phần trên thị trường đó và các doanh nghiệp khác sẽ có cơ hội để chiếm lĩnh<br /> thị trường đó có nghĩa là doanh nghiệp đang đánh mất cơ hội làm tăng lợi nhuận của<br /> chính mình.<br /> <br /> Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch xuất khẩu theo thị trường sẽ cho ta biết được mức<br /> độ hoàn thành kế hoạch đối với thị trường chính cũng như các thị trường khác để có kế<br /> hoạch cung ứng hàng hoá cho phù hợp. Như vậy việc phân tích tình hình thực hiện kế<br /> hoạch xuất khẩu là thật sự cần thiết đối với mỗi một doanh nghiệp đặc biệt là các doanh<br /> nghiệp xuất nhập khẩu.<br /> <br /> + Phân tích tình hình xuất khẩu ngay trong khi thực hiện kế hoạch xuất khẩu giúp doanh<br /> nghiệp phát hiện ra những thay đổi bất thường của thị trường có ảnh hưởng xấu đến<br /> việc thực hiện kế hoạch xuất khẩu cũng như gây tổn thất cho doanh nghiệp về mặt kinh<br /> tế, những khó khăn mới nảy sinh cản trở tiến trình thực hiện xuất khẩu.<br /> Sau mỗi một kỳ kinh doanh, doanh nghiệp đều đưa ra những kế hoạch kinh doanh cho<br /> kỳ tiếp sau, mặc dù đã có sự chuẩn bị trước nhưng trong thực tế không phải lúc nào mọi<br /> hoạt động sản xuất kinh doanh đều diễn ra theo kế hoạch đã định. Thị trường luôn chứa<br /> đựng trong nó những biến động bất thường, những biến động này có thể là theo chiều<br /> hướng xấu đối với doanh nghiệp cũng có thể theo chiều hướng thuận lợi cho doanh<br /> nghiệp nhưng bất kể là xấu hay tốt thì nhiệm vụ của nhà quản lý doanh nghiệp là phải<br /> luôn đưa ra các quyết định chỉ đạo kinh doanh linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế<br /> đưa doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng khó khăn do thị trường gây ra cũng như tận dụng<br /> cơ hội kinh doanh do thị trường đem lại. Để làm được điều này các nhà quản lý phải<br /> luôn nắm chắc tình hình kinh doanh xuất khẩu bằng cách tiến hành phân tích thường<br /> xuyên, cẩn thận, kỹ lưỡng tình hình xuất khẩu từ đó có sự điều chỉnh kế hoạch xuất khẩu<br /> cho phù hợp.<br /> <br /> Thị trường quốc tế luôn biến động hàng ngày hàng giờ nếu không phân tích một cách<br /> toàn diện, thường xuyên thì không thể đưa ra một quyết định tối ưu nhất, sáng suốt nhất.<br /> Một quyết định sai lầm, xa rời thực tế không giải quyết được yêu cầu đang đặt ra sẽ<br /> khiến cho hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp không được liên tục thông suốt, gây<br /> tổn thất cho doanh nghiệp. Để có thể đưa ra được những chính sách biện pháp và chỉ<br /> đạo quản lý một cách hiệu quả thì việc phân tích rất cần thiết phải được tiến hành ngay<br /> từ giai đoạn lập kế hoạch đến khi thực hiện kế hoạch và sau khi kế hoạch đã được thực<br /> hiện.<br /> <br /> + Phân tích hiệu quả xuất khẩu sẽ cung cấp những thông tin chính xác về kết quả kinh<br /> doanh, các nhân tố ảnh hưởng và nguyên nhân ảnh hưởng đến kết qủa kinh doanh, từ đó<br /> tìm ra những chính sách biện pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh.<br /> <br /> Trong nền kinh tế tập trung bao cấp, các doanh nghiệp hoạt động dưới sự chỉ đạo của<br /> nhà nước bằng các hệ thống chỉ tiêu pháp lệch. Mọi khâu của quá trình sản xuất kinh<br /> doanh như: sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? Sản xuất như thế nào đều do nhà nước trực<br /> tiếp chỉ đạo, doanh nghiệp chỉ như một cỗ máy hoạt động theo kế hoạch đã định sẵn.<br /> Bởi vậy mà việc doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không không phải là vấn đề<br /> cần quan tâm trong thời kỳ đó, nếu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ đã có nhà nước bù lỗ vì<br /> vậy doanh nghiệp chỉ quan tâm xem mình có đạt được các chỉ tiêu kế hoạch do bên trên<br /> giao hay không.<br /> <br /> Nhưng từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần<br /> kinh tế nhà nước đã trao quyền tự chủ kinh doanh cho doanh nghiệp có nghĩa là chủ<br /> doanh nghiệp sẽ phải quyết định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp<br /> mình và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, nhà nước chỉ kiểm<br /> soát doanh nghiệp ở tầm vĩ mô:định hướng cho doanh nghiệp hoạt động, tạo ra môi<br /> trường kinh doanh thuận lợi và doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động trong khuôn khổ<br /> mà nhà nước cho phép. Và khi mà sự suy vong hay phát triển của doanh nghiệp phụ<br /> thuộc vào nỗ lực của chính bản thân doanh nghiệp thì hiệu quả kinh doanh lại là một<br /> vấn đề sống còn đối với doanh nghiệp.<br /> <br /> Các doanh nghiệp luôn cố gắng để tìm ra các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh,<br /> tìm cho mình một chỗ đứng trên thị trường. Muốn nâng cao hiệu quả kinh doanh thì<br /> trước hết ta phải biết được hiệu quả kinh doanh hiện tại như thế nào để từ đó tìm ra<br /> nguyên nhân cũng như những điểm đã đạt được, rút ra bài học cho kỳ sau. Định kỳ cứ<br /> sau mỗi kỳ kinh doanh doanh nghiệp cần phải tiến hành phân tích xem doanh nghiệp đạt<br /> hiệu quả kinh doanh cao hay thấp bằng các chỉ tiêu phân tích đã định trước phù hợp với<br /> yêu cầu và nội dung phân tích. Việc phân tích sẽ cung cấp những thông tin chính xác<br /> trung thực về chất lượng kinh doanh của doanh nghiệp, tìm ra các nhân tố và nguyên<br /> nhân ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp từ đó có kế hoạch chỉ đạo<br /> cho kỳ kinh doanh sau để làm sao doanh nghiệp đạt được hiệu quả kinh doanh cao hơn<br /> nữa. Nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng đồng nghĩa với việc nâng cao lợi nhuận, phát<br /> triển mở rộng công việc kinh doanh của doanh nghiệp.<br /> <br /> Tiền đề của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh chính là tối ưu hoá trong việc sử dụng<br /> các loại nguồn lực. Nguồn lực ở đây được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm các nguồn lực<br /> tồn tại dưới dạng vật chất cụ thể và không tồn tại dưới dạng vật chất cụ thể. Tối ưu hoá<br /> trong việc sử dụng các loại nguồn lực phải được xem xét trong một tổng thể chung. Để<br /> đạt được điều này đòi hỏi phải tiến hành phân tích một cách toàn diện, đầy đủ tổng hợp<br /> toàn bộ các mặt có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời phát hiện các<br /> nhân tố tích cực cũng như tiêu cực trong kinh doanh làm cơ sở đề ra các quyết định đúng<br /> đắn và kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Hiểu quả kinh doanh phụ thuộc vào<br /> nhiều yếu tố khác nhau, nhưng cũng cần phải thấy rằng: hoạt động kinh doanh cũng như<br /> các hoạt động khác nhiều khi cũng gặp những rủi ro làm giảm hiệu qủa kinh doanh và<br /> có khi còn làm cho doanh nghiệp phá sản. Phân tích giúp chủ động đối phó với các bất<br /> trắc có thể xảy ra và tránh các rủi ro.<br /> <br /> Không phải ngẫu nhiên mà các doanh nghiệp đều luôn quan tâm đến việc phân tích hiệu<br /> quả kinh doanh và họ cho là phân tích là điều cần thiết. Công việc này không những đem<br /> lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích mà còn giúp doanh nghiệp tận dụng được những khả<br /> năng tiềm tàng mà doanh nghiệp chưa sử dụng hết để thúc đẩy quá trình hoạt động sản<br /> xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp xuất khẩu<br /> hoạt động có hiệu quả không những đem lại nguồn ngoại tệ cho doanh nghiệp mình mà<br /> còn góp phần tăng thu ngoại tệ cho đất nước, cải thiện cán cân thương mại, bình ổn tỷ<br /> giá hối đoái, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh cũng như uy tín của các doanh<br /> nghiệp xuất khẩu trong nước. Việc phân tích hiệu quả kinh doanh xuất khẩu cần phải<br /> được tiến hành trên nhiều mặt, tiến hành một cách toàn diện từ đó mới có được những<br /> phương hướng hoạt động thích hợp cho kỳ kinh doanh sau để làm sao sử dụng hết nguồn<br /> lực vật chất hiện có nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh.<br /> + Phân tích tình hình và hiệu quả xuất khẩu là cơ sở khoa học cho việc đề ra các kế<br /> hoạch sản xuất kinh doanh ở kỳ tiếp theo.<br /> <br /> Doanh nghiệp là một hệ thống bao gồm nhiều phần tử: phòng, ban, chi nhánh…mỗi một<br /> bộ phận đều có chức năng nhiệm vụ riêng, những chức năng đó dù là nhỏ nhất cũng đều<br /> có quan hệ với nhau tạo nên hiệu quả kinh doanh chung của toàn doanh nghiệp trong<br /> từng thời kỳ. Phân tích tình hình và hiệu quả kinh doanh xuất khẩu là cơ sở khoa học<br /> cho việc đề ra các kế hoạch sản xuất kinh doanh tiếp theo đó cũng chính là việc phối<br /> hợp hoạt động giữa các phòng ban trong doanh nghiệp sao cho ăn khớp, hoạt động nhịp<br /> nhàng, hợp lý, tất cả các phòng ban đều hướng tới một mục tiêu chung là lợi nhuận của<br /> doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ đạt được hiệu quả kinh doanh cao. Trên cơ sở nhận<br /> xét đánh giá về kết quả doanh nghiệp đạt được ở kỳ này, phân tích hiệu quả kinh doanh<br /> cao hay thấp, chủ doanh nghiệp sẽ đưa ra một kế hoạch kinh doanh cũng như đưa ra các<br /> chỉ tiêu cần đạt được trong kỳ tiếp theo sao cho phù hợp với khả năng của doanh nghiệp<br /> để doanh nghiệp có thể hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.<br /> <br /> Một kế hoạch kinh doanh đưa ra mà không dựa trên các kết quả đã đạt được trước đó<br /> rất có thể sẽ là một kế hoạch nằm ngoài khả năng thực hiện của doanh nghiệp, doanh<br /> nghiệp chỉ theo đuổi những mục tiêu xa vời mà không để ý đến thực lực của doanh<br /> nghiệp mình sẽ dẫn đến không hoàn thành kế hoạch và không đạt được hiệu quả kinh<br /> doanh như mong muốn. Các doanh nghiệp luôn đứng vững trước mọi thay đổi của thị<br /> trường là những doanh nghiệp có kế hoạch kinh doanh hợp lý, luôn thích ứng với sự<br /> thay đổi của thị trường, cung ứng hàng hoá kịp thời đáp ứng được nhu cầu của người<br /> tiêu dùng. Các kế hoạch sản xuất kinh doanh không chỉ là mục tiêu mà doanh nghiệp<br /> cần đạt tới mà nó còn là định hướng cho doanh nghiệp hoạt động.<br /> <br /> Nói tóm lại, phân tích tình hình và hiệu quả kinh doanh xuất khẩu là một việc làm hết<br /> sức cần thiết trong mỗi doanh nghiệp, nó giúp doanh nghiệp nhận thức và đánh giá đúng<br /> đắn tình hình và hiệu quả hoạt động kinh doanh, thấy được những thành tích, kết quả đã<br /> đạt được, những mâu thuẫn tồn tại và những nguyên nhân ảnh hưởng để trong kỳ kinh<br /> doanh tới phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, tránh lặp lại những sai lầm và<br /> giải quyết mâu thuẫn còn vướng mắc. Đúc kết được những bài học kinh nghiệm, những<br /> sáng kiến cải tiến rút ra từ thực tiễn, kể cả những bài học kinh nghiệm thành công huặc<br /> thất bại làm cơ sở cho việc đề ra những phương án, kế hoạch kinh doanh trong kỳ tới.<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2