intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu bảo hiểm: Các rủi ro thường gặp trong cuộc sống và điều cần thiết để bảo vệ nó phần 3

Chia sẻ: AFASFAF FSAFASF | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

205
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tài liệu bảo hiểm: các rủi ro thường gặp trong cuộc sống và điều cần thiết để bảo vệ nó phần 3', tài chính - ngân hàng, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu bảo hiểm: Các rủi ro thường gặp trong cuộc sống và điều cần thiết để bảo vệ nó phần 3

  1. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Các nghiệp vụ bảo hiểm khác như: tài sản, trách nhiệm dân sự giữa người bảo hiểm - người được bảo hiểm và đối với người thứ ba có liên quan tới rủi ro bảo hiểm thì đều có mối quan hệ về quyền lợi và trách nhiệm bồi thường những thiệt hại. 21 SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
  2. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM PHÚ THỌ I. VÀI NÉT VỀ CÔNG TY BẢO HIỂM PHÚ THỌ 1. Lịch sử hình thành Công ty bảo hiểm Phú Thọ Công ty bảo hiểm Phú Thọ thành lập vào cuối năm 1980, bắt đầu hoạt động năm 1981 thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh trên lĩnh vực Bảo hiểm nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Với hơn 25 năm hoạt động Bảo hiểm Phú Thọ đã đ ạt được những kết quả như sau: 1.1. Phát triển nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu Bảo hiểm của đời sống và sản phẩm, phục vụ công cuộc đổi mới của đất nước Từ khi mới thành lập Công ty Bảo hiểm Phú Thọ tiến hành 2 nghiệp vụ bảo hiểm là Bảo hiểm tai nạn hành khách đi lại trên các phương tiện vận tải công cộng và Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 với doanh thu còn rất nhỏ bé, khả năng tài chính còn chưa vững chắc, tầm phục vụ còn hạn hẹp. Đến những năm gần đây, khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp Nhà nước được giao vốn, tự chủ về tài chính, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam gia tăng, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, Bảo Việt Phú Thọ đã phát triển thêm nhiều loại hình Bảo hiểm mới, phục vụ nhu cầu của sản xuất và đ ời sống của nhân dân. Cuối năm 1996 Bảo Việt Phú Thọ bắt đầu đ ưa các lo ại hình bảo hiểm nhân thọ lần đầu tiên phục vụ nhu cầu Bảo hiểm của nhân dân. Đến nay Bảo hiểm nhân thọ đã phát triển nhanh chóng và được nhiều người dân trong tỉnh quan tâm, tham gia. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, Bảo Việt còn tiến hành một số nghiệp vụ nhằm thực hiện 22 SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
  3. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nhiệm vụ chính trị của nhà nước như: Bảo hiểm cây lúa, cây công nghhiệp, vật nuôi, bảo hiểm lao động cho người nông dân, bảo hiểm học sinh… Đến năm 2000 cùng với chủ trương của Tổng Công ty và sự phát triển lớn mạnh, Công ty Bảo hiểm Phú Thọ đ ã tách ra thành hai Công ty; Công ty bảo hiểm Nhân Thọ hoạt động trên lĩnh vực nhân thọ và Công ty Bảo hiểm Phú Thọ hoạt dộng trên lĩnh vực phi nhân thọ. Đến nay Bảo Việt Phú Thọ tiến hành trên các nghiệp vụ Bảo hiểm thuộc hầu hết các lĩnh vực khác nhau như: Bảo hiểm tài sản, bảo hiểm con người và bảo hiểm trách nhiệm. 1.2. Các nghiệp vụ bảo hiểm chính Bao gồm: - Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu và vận chuyển nội địa - Bảo hiểm thân tàu (tàu biển, tàu sông, tàu đánh cá) - Bảo hiểm trách nhiệm các chủ xe cơ giới và thân xe - Bảo hiểm thuỷ thủ thuyền viên - Bảo hiểm tai nạn hành khách - Bảo hiểm tai nạn lái xe và phụ xe và người ngồi trên xe - Bảo hiểm tai nạn khách du lịch - Bảo hiểm tai nạn con người kết hợp 03 điều kiện : A, B,C - Bảo hiểm to àn diện học sinh - Bảo hiểm cho người đình sản - Bảo hiểm xây dựng lắp đặt - Bảo hiểm hoả hoạn và rủi ro đặc biệt - Bảo hiểm trách nhiệm của người sử dụng lao động - Các lo ại bảo hiểm khác. Tóm lại: Mọi nhu cầu bảo hiểm của các tầng lớp dân cư, các thành phần kinh tế, các chủ đầu tư nước ngoài đề được Bảo Việt Phú Thọ đáp ứng bằng các hình thức bảo hiểm thích hợp góp phần quan trọng vào việc phát triển thị trường bảo hiểm ở Việt Nam. 23 SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
  4. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.3. Cung cấp nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế, mang lại hiệu quả kinh tế cao Từ các quỹ dự phòng Bảo hiểm tạm thời nhàn rỗi, Bảo Việt đã đ ầu tư trở lại cho nền kinh tế hàng ngàn tỷ đồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xác định tầm quan trọng của hoạt động đầu tư đ ối với một Công ty Bảo hiểm, Bảo Việt Phú Thọ đã chú trọng củng cố hoạt động đầu tư, lựa chọn hình thức và biện pháp đầu tư thích hợp đem lại hiệu quả kinh tế và đảm bảo an toàn. Bảo Việt thường xuyên tham gia đấu thầu trái phiếu kho bạc Nhà nước, cho các tổ chức tài chính và doanh nghiệp vay theo quy định của Nhà nước, tham gia góp vốn hợp đồng, hợp tác kinh doanh… Việc tham gia liên doanh và cổ phần với 11 công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau như ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất, du lịch và d ịch vụ… với tổng vốn hàng chục tỷ đồng đã góp phần bảo đảm an toàn cho hoạt động đầu tư, tăng sức mạnh tài chính, tăng khả năng tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều ngành kinh tế. Hoạt động đầu tư tài chính đang thực sự góp phần vào phát triển kinh tế đất nước mang lại thu nhập lớn và đóng vai trò quan trọng đến sự phát triển của Bảo hiểm Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay. 1.4. Doanh thu tăng nhanh, bồi thường kịp thời góp phần ổn định sản xuất và đời sống Liên tục trong những năm trở lại đây ngay cả khi nước ta chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính khu vực châu Á, Công ty Bảo hiểm Phú Thọ vẫn có tốc độ tăng trưởng cao. Mặc dù có sự cạnh tranh mạnh mẽ của các công ty ngoài hệ thống Bảo Việt trên thị trường nhưng với việc liên tục phát triển mở rộng các loại hình Bảo hiểm mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Bảo Việt Phú Thọ đã thu hút ngày càng đông các đơn vị và cá nhân tham gia bảo hiểm. Doanh thu phí Bảo hiểm các năm từ 2002 đến 2004 đều tăng từ 6% đến 16% đặc biệt trong năm 2003 doanh thu tăng 25%. 24 SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
  5. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Việc bồi thường cho các đối tượng bảo hiểm không may bị thiên tai, tai nạn bất ngờ gây thiệt hại đã được giải quyết nhanh chóng, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao. Đến nay các thủ tục đòi bồi thường của khách hàng đã được đơn giản hoá, thời gian giải quyết được rút ngắn (nhất là trong Bảo hiểm học sinh, Bảo hiểm con người chỉ từ 7 đến 14 ngày. Trong nhiều năm qua Công ty bảo hiểm Phú Thọ giải quyết bồi thường hàng chục tỉ đồng cho các thiệt hại thuộc trách nhiệm giải quyết hàng năm bao gồm hàng trăm vụ thiệt hại về ô tô, hàng chục nghìn vụ thiệt hại về người. Nhiều đơn vị cơ quan, xí nghiệp nếu không tham gia bảo hiểm sẽ gặp nhiều khó khăn phục hồi sản xuất. Nhiều cá nhân do có tiền chi trả Bảo hiểm mà đã yên tâm sớm khắc phục khó khăn ổn định đời sống và sản xuất. Hoạt động bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm Phú Thọ đã giúp cho ngân sách Nhà nước không phải chi nhiều khoản tiền lớn do thiên tai, tai nạn bất ngờ xảy ra. Ngoài việc chi bồi thường tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm trong nhiều năm qua Bảo Việt Phú Thọ đã thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc đề phòng và hạn chế tổn thất, thường xuyên phối hợp với các ban ngành như ban an toàn giao thông tỉnh, ngành giao thông, ngành giáo dục, ngành công an, tỉnh đoàn thanh niên… Tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa tai nạn đã chi hàng trăm triệu đồng cho công tác phòng ngừa hạn chế tai nạn. Ngoài ra Công ty bảo hiểm Phú Thọ còn tham gia vào các hoạt động xã hội khác như "quỹ đền ơn đáp nghĩa", "Quỹ người nghèo", ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. 1.5. Tạo nhiều công ăn việc làm, đời sống cán bộ ổn định và ngày càng được nâng cao Cùng với việc không ngừng tăng trưởng v à phát triển mọi mặt, đội ngũ cán b ộ công nhân viên của công ty được tăng thêm không ngừng từ buổi đầu mới thành lập có 3 cán bộ đến nay đội ngũ đã có trên 30 cán bộ công nhân viên và hàng trăm cán bộ đại lý khai thác bảo hiểm phi nhân thọ, hầu hết chị em còn trẻ độ tuổi bình quân trên 30, được đào tạo cơ bản, nhiệt tình hăng say 25 SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
  6. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp trong công việc đang là những nhân tố nội lực rất quan trọng trong việc phát triển của Bảo Việt Phú Thọ trong tương lai. Hàng năm đ ã tạo thêm nhiều việc làm mới với mức thu nhập ngày càng được nâng cao. Cùng với việc đào tạo giáo d ục đội ngũ, đơn vị kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm kỷ luật. Cán bộ công chức thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ cả trong và ngoài nước, được tham gia các cuộc hội thảo chuyên đề về lĩnh vực: định phí, giám đ ịnh tổn thất, các kiến thức về marketing và quản trị doanh nghiệp. 1.6. Làm tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước Là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo Pháp luật trong nhiều năm gần đây Công ty Bảo hiểm Phú Thọ là đơn vị nộp ngân sách nhà nước đầy đủ với mức trung bình theo đầu người đạt cao. Công ty bảo hiểm Phú Thọ luôn tìm tòi biện pháp bảo toàn và phát triển vốn được giao, tài sản và mức nộp ngân sách đều tăng qua các năm. 26 SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
  7. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty bảo hiểm Phú Thọ Công ty bảo hiểm Phú Thọ Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Tài PVKH tổng Bả o bảo Bả o QLĐL chính số I hiểm hiểm hiểm hợp kế toán PT con cháy kỹ người thuật Tổ đai lý huyện Tổ đai lý huyện Tổng đại lý Phù Ninh Đoan Hùng TP Việt Trì Tổ đai lý huyện Tổ đai lý huyện Lâm Thao Hạ Hoà Tổ đai lý huyện Tổ đai lý huyện Thanh Ba Tam Nông Tổ đai lý huyện Tổ đai lý huyện Cẩm Khê Tanh Thuỷ Tổ đai lý huyện Tổ đai lý huyện Yên Lập Thanh Sơn Tổ đai lý huyện TX Phú Thọ 27 SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
  8. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 3. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban Công ty bảo hiểm Phú Thọ 3.1. Phòng Tổng hợp a. Chức năng tham mưu cho lãnh đạo công ty và tổ chức thực hiện các mặt công tác như công tác tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, tuyên truyền quảng cáo, pháp chế thi đua khen thưởng. b. Các nhiệm vụchính: Công tác tổ chức cán bộ như: Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh trình phê duyệt, xây dựng nội quy lao động, nội quy cơ quan, hợp đồng thoả ước lao động, xây dựng bản quy định chức năng, nhiệm vụ quy định phân cấp với các phòng ban. Xây dựng kế ho ạch tuyển dụng, bố trí cán bộ phục vụ cho công tác kinh doanh. Tham mưu cho lãnh đạo về quản lý toàn diện đối với cán bộ thuộc quyền quản lý theo phân cấp như bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại theo nhiệmkỳ, miễn nhiệm đối với lãnh đạo các phòng, xếp chuyển chức danh, chuyển ngạch, xếp lương, nâng lương… Thực hiện các công việc khác như kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, quy ho ạch cán bộ. Thực hiện công tác hành chính quản trị như: Công văn, kho, quỹ, ấn chỉ các loại… Công tác tuyên truyền, sáng chế, thi đua khen thưởng. 3.2. Phòng tài chính kế toán Làm chức năng tham mưu cho lãnh đạo công ty về kế hoạch tài chính hàng năm như: - Kế toán thu chi - Kế toán các loại vốn bằng tiền, nghĩa vụ với nhà nước - Kế toán vật tư ấn chỉ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, công đo àn. - Kế toán các khoản công nợ Về công tác tài chính của công ty như: Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản mua sắm tài sản, kế hoạch kinh doanh của công ty tháng, quý, năm - kiểm 28 SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
  9. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp tra và giám sát việc thực hiện các chế độ hoá đơn, ấn chỉ, quản lý thu chi và thực hiện các công việc khác trong quy định của ngành, cấp trên. 3.3. Phòng quản lý đại lý Có chức năng tham mưu cho lãnh đạo công ty và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau: - Công tác tuyển dụng và đào tạo quản lý đại lý phi nhân thọ lập kế ho ạch tuyển dụng hàng năm theo nhu cầu của từng địa bàn, thông báo thi tuyển thu nhận hồ sơ d ự tuyển và các công việc khác liên quan đến tuyển đại lý, xây dựng tiêu chuẩn của đại lý viên, tổ trưởng tổ phó đại lý, tổng đại lý, đại lý tổ chức. - Xây dựng các chế độ chính sách đối với hoạt động đại lý: nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn của Tổng công ty để xây dựng các chính sách áp dụng cho đại lý chuyên nghiệp và đại lý bán chuyên, đại lý tổ chức, tổng đại lý, các định mức khoán doanh thu, chính sách kinh tế, tiền lương (hoa hồng) theo nghiệp vụ, chính sách thu hút cán bộ, các chế độ hỗ trợ khác đối với tổ trưởng, tổ phó, học nghề… X ây d ựng mô hình trả lương, nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế… - Duy trì tổ chức hoạt động đại lý như: xây dựng quy trình thu phí, cấp hoá đơn, ấn chỉ. Nghiên cứu các sản phẩm bảo hiểm và đề xuất với lãnh đ ạo công ty thực hiện công tác xúc tiến thị trường, quản lý các chế độ chính sách đào tạo, chế độ phối hợp… - Thực hiện các công tác khác: Thi đua khen thưởng, đề bạt, xây dựng tiêu chuẩn thi đua, tiêu chuẩn tổ trưởng, tổ phó… ngoài ra còn thực hiện một số chức năng nhiệm vụ khác do công ty phân công. 3.4. Phòng phục vụ khách hàng số 1: Có chức năng tham mưu cho ban giám đốc công ty và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ trên địa bàn 6 huyện thị: TX Phú Thọ, Thanh Ba, Đoan Hùng, Hạ Hoà, Cẩm Khê và Yên Lập. - Thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp như: 29 SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
  10. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nghiệp vụ Bảo hiểm phi nhân thọ trên địa bàn được phân công và đảm bảo ho àn thành kế hoạch doanh thu được công ty giao, từ khâu tìm kiếm khách hàng, khai thác, thu phí bảo hiểm, giám định, giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm, quản lý và theo dõi chặt chẽ các khách hàng tham gia bảo hiểm trên đ ịa bàn được phụ trách, đảm bảo duy trì tốt các khách hàng truyền thống, mở mang các khách hàng mới. Quản lý cán bộ được phân cấp, quản lý hoá đơn ấn chỉ công tác kế toán thống kê… và các nhiệm vụ khác đ ược lãnh đạo công ty giao. - Theo dõi quản lý hệ thống đại lý Bảo hiểm phi nhân thọ trên địa b àn được phân công phụ trách để có kế hoạch triển khai các hợp đồng bảo hiểm mới và quản lý các rủi ro Bảo hiểm đảm bảo hiệu quả cao. Thực hiện công tác thu phí đảm bảo đúng qui trình, thực hiện trình tự thu phí, quản lý nộp vào quĩ đúng qui định. Quản lý việc cấp đơn Bảo hiểm và giấy chứng nhận Bảo hiểm, quản lý thống kê theo các nghiệp vụ thu, chi tài chính trong phân cấp quản lý đ ược công ty uỷ quyền… quản lý sử dụng các trang thiết bị, văn phòng, quản lý an toàn kho, quĩ, trực tai nạn theo đúng qui định, trực cơ quan an toàn. Ngoài ra còn thực hiện một số công việc khác do giám đốc phân công. 3.5. Phòng bảo hiểm phương tiện Tổ chức và thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm phương tiện đường bộ, đường sông và các nghiệp vụ về trách nhiệm từ việc nghiên cứu thị trường lập kế hoạch kinh doanh, đề các biện pháp tổ chức thực hiện - xây dựng chính sách khách hàng - giải quyết các quyền lợi cho khách hàng, giám định tổn thất khi có sự kiện rủi ro xảy ra - giải quyết các hậu quả của tai nạn. - Nghiên cứu thị trường, phối hợp các phòng nghiệp vụ, phòng quản lý đại lý để tính toán đ ưa ra các sản phẩm Bảo hiểm phù hợp và làm công tác xúc tiến thị trường tạo thế chủ động và khả năng cạnh tranh tối ưu. 30 SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2