intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tài liệu kinh doanh

Xem 1-20 trên 18778 kết quả Tài liệu kinh doanh
 • Chuyển đổi số là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tái định hình cách chúng ta sống, làm việc và liên hệ với nhau. Bài viết Những xu hướng chuyển đổi số ở Việt Nam năm 2023 trình bày các nội dung: Tại sao chuyển đổi số lại quan trọng?; Các xu hướng chuyển đổi số.

  pdf4p viisac 15-09-2023 0 0   Download

 • Bài viết thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh hiện tại của Cảng biển Cam Ranh, từ đó đề ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới. Bài viết sử dụng dữ liệu sơ cấp thông qua các phiếu điều tra khảo sát ý kiến khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của Cảng biển Cam Ranh. Bài viết xác định điểm mạnh và điểm yếu, các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Cảng biển Cam Ranh.

  pdf10p kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Hội thảo khoa học: Kinh tế, tài chính - Ngân hàng và kế toán, kiểm toán trong bối cảnh chuyển đổi số 2022" tiếp tục trình bày các bài viết về: ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa, truyền thống đến đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán trong doanh nghiệp; phân tích dữ liệu lớn: cơ hội và thách thức đối với nghề kế toán; một số giải pháp thu hẹp khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf423p kimphuong1127 15-09-2023 0 0   Download

 • Trong bài viết, dữ liệu được thu thập gồm 306 khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ đặt xe công nghệ. Bộ dữ liệu này được phân tích thông qua các phương pháp phân cụm (clustering methods) trong thống kê và học máy không giám sát (unsupervised learning). Các thuật toán đó còn được gọi là K-means và Elbow.

  pdf11p viintuit 06-09-2023 1 1   Download

 • Mục tiêu của bài nghiên cứu này là nghiên cứu tác động của giới tính lãnh đạo đến cấu trúc kỳ hạn nợ của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Bằng việc sử dụng dữ liệu của doanh nghiệp niêm yết từ 2007 đến 2021, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng giới tính lãnh đạo có tác động đến lựa chọn kỳ hạn nợ của các doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf14p hoahogxanh11 12-09-2023 1 1   Download

 • Nghiên cứu này xem xét các đặc điểm Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), quy mô công ty, loại công ty kiểm toán, tỷ suất sinh lời trên tài sản (Return on assets), dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (Cash flow operating) tác động đến hành vi QTLN dựa trên cơ sở dồn tích (Accrual-based Earnings Management) và liệu mức độ tác động của các nhân tố này có sự khác biệt gì không giữa hai giai đoạn trước và sau dịch.

  pdf16p hoahogxanh11 12-09-2023 1 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định mức độ ảnh hưởng của định hướng thị trường đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 120 doanh nghiệp đến từ các tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh cao, trung bình và thấp thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long.

  pdf24p viintuit 06-09-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Ảnh hưởng của các mối quan hệ quản lý đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Vai trò điều tiết của quy mô và thời gian hoạt động" đo lường mức độ ảnh hưởng của các mối quan hệ quản lý đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng cách sử dụng số liệu khảo sát doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 9 tỉnh thành tại Việt Nam.

  pdf13p kimphuong1124 28-08-2023 1 1   Download

 • Sau khi phân tích dữ liệu được thu từ 236 người tiêu dùng, kết quả nghiên cứu xác nhận rằng tích hợp kênh có ảnh hưởng đáng kể đến ý định mua lặp lại tại cửa hàng trực tuyến và truyền thống của người tiêu dùng. Đồng thời, nghiên cứu còn đóng góp vào lý thuyết bán lẻ đa kênh thông qua việc cung cấp các hàm ý hữu ích cho các nhà quản lý doanh nghiệp bán lẻ.

  pdf17p kimphuong1124 28-08-2023 1 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng nông sản tại Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ việc phỏng vấn 251 doanh nghiệp hoạt động trong ngành nông nghiệp tại Việt Nam.

  pdf10p vifriedrich 30-08-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân ở Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân; Kinh nghiệm thực tiễn các nước về liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf100p vibranson 10-08-2023 3 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân ở Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thực trạng liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân ở Việt Nam thời gian qua; Phương hướng và giải pháp phát triển liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf204p vibranson 10-08-2023 2 2   Download

 • Tài liệu "Từ điển Việt - Hàn" này được xem như một cuốn sách mới nhất từ trước đến nay. Được biên soạn công phu, chi tiết cùng các mục từ chọn lọc phù hợp với ngôn ngữ hiện đại. Vì vậy nó sẽ là cuốn từ điển cần thiết và là hành trang thiết thực cho quý vị giáo viên, các nhà nguyên cứu, kinh doanh, sinh viên và những ai quan tâm đến ngôn ngữ Hàn Quốc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf189p vibranson 10-08-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phát triển thị trường nội địa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cộng đồng doanh nghiệp và chiến lược phát triển thị trường nội địa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf141p vibranson 10-08-2023 0 0   Download

 • Tài liệu "Lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế bất ổn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thử thách quản lý trong nền kinh tế toàn cầu suy thoái và bất ổn; Cương vị lãnh đạo: Những công việc mà các CEO, quản lý khu vực kinh doanh và quản lý khu vực cần làm; Đứng trên chiến tuyến: Bán hàng và tiếp thị;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf87p vibranson 10-08-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế bất ổn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tư duy về tiền bạc; Bảo đảm hoạt động ổn định ở mọi bộ phận; Tái tập trung đổi mới; Hỗ trợ đội ngũ: Những chức năng của nhân viên; Tầm nhìn từ cương vị lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf78p vibranson 10-08-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "Logistics những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về logistics trong nền kinh tế thị trường; Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển các dịch vụ logistics ở nước ta trong hội nhập quốc tế; Logistics trong kinh doanh; Một số vấn đề về chính sách phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf246p vibranson 10-08-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Logistics những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nguồn nhân lực trong khu vực dịch vụ logistics và chính sách phát triển ở Việt Nam; Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ logistics của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; Phát triển doanh nghiệp logistics ở Việt Nam - tồn tại và giải pháp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf331p vibranson 10-08-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "Quản trị kinh doanh đương đại" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: xu thế mới và tri thức mới về quản trị kinh doanh; Quản trị tri thức - Xu hướng đổi mới của quản trị kinh doanh hiện đại; Một số công cụ đo lường, đánh giá văn hóa doanh nghiệp; Vai trò của nhà quản trị trực tiếp trong tạo động lực cho người lao động;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf185p vibranson 10-08-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quản trị kinh doanh đương đại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mô hình, công cụ, phương pháp mới về quản trị kinh doanh; Ứng dụng mô hình IPA trong đánh giá chất lượng dịch vụ; Nghiên cứu mô hình JIT; đường cong 80/20 và ứng dụng trong quản trị doanh nghiệp; Giá trị thương hiệu và phương pháp xác định;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf151p vibranson 10-08-2023 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu kinh doanh
p_strCode=tailieukinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2