intTypePromotion=1

Tài liệu Thành ngữ tiếng Anh hữu ích

Chia sẻ: Zac Zac | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
276
lượt xem
115
download

Tài liệu Thành ngữ tiếng Anh hữu ích

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Failure doesn"t mean that you don"t have abilities , but simply that you haven"t had success . Thất bại không có nghĩa rằng bạn không có năng lực , mà chỉ đơn giản rằng bạn đã không thành công 2. Failure doesn"t mean that you can"t do anything, but simply that you can learn one more thing Thất bại không có nghĩa là bạn không thể làm nổi bất kì điều gì, mà chỉ đơn giản là bạn học được thêm nhiều điều hơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Thành ngữ tiếng Anh hữu ích

 1. 1. Failure doesn"t mean that you don"t have abilities , but simply that you haven"t had success . Thất bại không có nghĩa rằng bạn không có năng lực , mà chỉ đơn giản rằng bạn đã không thành công 2. Failure doesn"t mean that you can"t do anything, but simply that you can learn one more thing Thất bại không có nghĩa là bạn không thể làm nổi bất kì điều gì, mà chỉ đơn giản là bạn học được thêm nhiều điều hơn 3. Failure doesn"t mean that you are locked down , but simply that you are brave enough to face up. Thất bại không có nghĩa là bạn đã cúi đầu , mà chỉ đơn giản là bạn phải đủ can đảm để đương đầu với nó 4. Failure doesn"t mean that you have nothing to do , but simply that you have one in other ways. Thất bại không có nghĩa là bạn chẳng còn gì để làm , mà bạn đã có thêm được một trong nhiều cách khác nữa . 5. Failure doesn"t mean that you are weak, but simply that you are not perfect the same everybody is Thất bại không có nghĩa rằng bạn là người yếu ớt , mà chỉ đơn giản rằng bạn không hề hoàn hảo hơn tất cả mọi người mà thôi 6. Failure doesn"t mean that you waste your life and hands, but simply that is reason for the new begining Thất bại không có nghĩa là bạn đã lãng phí đi cuộc sống và trách nhiệm của mình , mà chỉ đơn giản rằng : đó là lí do cho một sự bắt đầu thật mới mẻ . 7. Failure doesn"t mean that you get rid of it, but simply that you have to try more Thất bại không có nghĩa rằng bạn từ bỏ nó , mà chỉ đơn giản là bạn phải cố gắng nhiều , nhiều hơn mà thôi . 8. Failure doesn"t mean that you"ll never succeed, but simply that you need more training . Thất bại không có nghĩa rằng bạn sẽ chẳng bao giờ thành công, mà chỉ đơn giản rằng bạn cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa .
 2. 9. Failure doesn"t mean that we get rid of yourself, but simply that we need a better will . Thất bại không có nghĩa rằng chúng ta từ bỏ đi bản thân mình , mà chỉ đơn giản là chúng ta cần một tương lai tốt hơn . 10.And at last simply that : Failure is the success"s mother !!! Và cuối cùng thật đơn giản rằng : thất bại là mẹ của thành công !!! *** THÀNH NGỮ ANH VIỆT. . A stranger nearby is better than a far-away relative. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Tell me who"s your friend and I"ll tell you who you are. Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào. Time and tide wait for no man. Thời gian và nước thủy triều không đợi ai cả. Silence is golden. Im lặng là vàng. Don"t judge a book by its cover . Đừng trông mặt mà bắt hình dong. The tongue has no bone but it breaks bone . Cái lưỡi không xương đôi đường lắt léo. You will reap what you will sow. Gieo nhân nào gặt quả nấy. A wolf won"t eat wolf. Chó sói không bao giờ ăn thịt đồng loại. Don"t postpone until tomorrow what you can do today.
 3. Đừng để những việc cho ngày mai mà bạn có thể làm hôm nay. A little better than none. Có còn hơn không. Diamond cuts diamond. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. It is the first step that is troublesome. Vạn sự khởi đầu nan. Slow and steady win the race. Chậm mà chắc. He who laughs today may weep tomorrow. Cười người xin chớ cười lâu Cười người hôm trước hôm sau người cười. Honour charges manners. Giàu đổi bạn, sang đổi vợ Curses come home to roost. Gieo gió, gặt bão The cobbler should stick to his last. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. The early bird catches the worm. Trâu chậm uống nước đục Do not cast your pearls before swine. Đàn khảy tai trâu Don"t look a gift horse in the mouth.
 4. Được voi đòi... tiên Little strokes fell great oaks. Nước chảy đá mòn There"s no accounting for taste. Mười người mười ý The bad workman always blames his tools. Vụng múa chê đất lệch Beauty is only skin deep. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn Don"t lock the stable door after the horse has been stolen. Mất bò mới lo làm chuồng Out of sight, out of mind. Cách mặt, Xa lòng Every sin brings its punishment. Nhân nào quả đấy He laughs best, who laughts last Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Courtesy costs nothing Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. A friend in need is a friend indeed. Hoạn nạn mới biết bạn hiền. An oz of luck is better than a pound of wisdom. Mèo mù gặp cá rán
 5. I would rather die on my feet than live on my knee. Chết vinh còn hơn sống nhục A bad beginning makes a bad ending. Đầu xuôi đuôi lọt A bad compromiseis better a good lawsuit. dĩ hòa di quý. Một câu nhịn chín câu lành A bad workman quarrels with his tools. vụng múa chê đất lệch. Vụng hát chê đình tranh. A bargain is a bargain. ăn cho buôn so. A bird in the hand is worth two in the bush. thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây hạc vàng. Đa hư bất như thiểu thực. A bird may be known by its song. xem việc biết người. Xem trong bếp biết nết đàn bà. A broken friendship may be soldered, but will never be sound. nước đổ khó bốc, gương vỡ khó lành. A burden of one"s own choice is nit felt. tư tưởng không thông vác bình đông cũng nặng. A burnt child dreads the fire. Trượt vỏ dưa thấy vỏ dừa cũng sợ. Chim bị đạn sợ làn cây cong. A cat in gloves catches no mice. có làm mới có ăn A civil denial is better than a rede grant.
 6. mất lòng trước được lòng sau A clean fast is better than a dirty breakfast. giấy rách phải giữ lấy lề. đói cho sạch , rách cho thơm. A clean hand wants no washing. thiệt vàng không sợ lửa. vàng tốt không nệ bán rao. A clear conscience laughts at false accusations. cây ngay không sợ chết đứng. A close mouth catches no flies. đa ngôn đa quá. thần khầu hại xác phàm. khầu thiệt đại can qua.( lời nói gây ra chiến tranh ) A cock is valiant on his own dunghill chó cậy gần nhà. gà cậy gần vườn. Xa mặt cách lòng. Long absent, soon forgotten; Out of sight, out of mind Quá giận mất khôn. Anger and hate hinder good counsel; When a man grows angry, his reason rides off Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
 7. An apple never falls far from the tree Con sâu làm rầu nồi canh. The rotten apple harms its neighbors Thùng rỗng kêu tọ Empty barrels make the most noise Bán anh em xa mua láng giềng gần. Better a neighbor near than a brother far off Thà làm bé ông lớn còn hơn làm lớn ông bé. Better to be an old man"s darling than a young man"s slave Chơi dao có ngày đứt tay . If you play with fire you get burned Trong xứ mù kẻ chột làm vuạ In the country of the blind, the one-eyed man is king Chớ xem mặt mà bắt hình dung. Don"t judge a book by its cover Chơi với **** chó liếm mặt. Familiarity breeds contempt Cẩn tắc vô ưu . A pound of care will not pay a pound of debt Của rẻ là của ôi . What costs little is little esteemed Đừng chưa thăm ván đã bán thuyền. Do not count your chickens before they are hatched:
 8. Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ. Children and fools cannot lie; Children and fools tell the truth Có nằm trong chăn mới biết có rận. The best cloth may have a moth in it Chở cũi về rừng. To carry coals to Newcastle Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. A man is known by the company he keeps Cây to không sợ gió. A clear conscience fears no false accusation Lắm thầy thối ma . Too many cooks spoil the broth Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhaụ Courtesy costs nothing Nuôi ong tay áo . He who brought up a crow to pick out his own eyes Thuốc đắng giã tật. No pain no cure Chết là hết nợ . Death pays all debts Hể nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Talk of the devil and he is sure to appear
 9. Ván đã đóng hòm. The die is cast Thiên tài yểu mệnh. Whom the gods love die young Bệnh quỷ thuốc tiên. Desperate diseases must have desperate remedies Lợn lành chữa thành lợn què. The remedy may be worse than the disease Đồng bệnh tương lân . Two in distress make sorrow less Tay đã nhúng chàm; Things done cannot be undone Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục. When in Rome do as Romans do Tre già khó uốn. You cannot teach an old dog new tricks Tai vách mạch rừng. Walls have ears Tham thực cực thân. He that eats till he is sick must fast till he is well Cha nào con nấy; Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh; Hổ phụ sinh hổ tử.
 10. Like father, like son Đứng núi này trông núi nọ The grass always looks greener on the other side of the fence Không có lửa làm sao có khói There is no smoke without fire Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa To jump from the frying pan into the fire Lúc khó khăn mới biết bạn hiền A friend in need in a friend indeed; When good cheer is lacking, our friends will be packing Bạn bè có qua phải có lại Friendship should not be all on one side Ngậm bồ hòn làm ngọt Grin and bear it Lắm vai nhẹ gánh Many hands make light work Bắt cá hai tay, tuột ngay cả cặp If you run after two hares you will catch neither Dục tốc bất đạt Haste makes waste; More haste, less speed Đáy biển mò kim Look for a needle in a haystack
 11. Khẩu phật tâm xà . A honey tongue, a heart of gall Mật ngọt chết ruồị Flies are easier caught with honey than with vinegar Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ . No bees, no honey; no work, no money Càng nguy nan lắm, càng vinh quang nhiềụ The more danger, the more honor Mất bò mới lo làm chuồng . It is too late to lock the stable when the horse has been stolen; It is too late to spare when the bottom is bare Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao . If a house be divided against itself, that house cannot stand Lươn ngắn lại chê trạch dài . The hunchback does not see his own hump, but sees his companion"s; The pot call the kettle black Được voi đòi tiên . Give him an inch and héll take a yard Nồi nào vung nấy . Every Jack must have his Jill Ác giả ác báo . Those who kill by the sword shall perish by the sword Có công mài sắt có ngày nên kim.
 12. Step by step one climbs the lađer Đừng vạch áo cho người xem lưng Don"t wash your linen in public Nước chảy đá mòn Little strokes fell great oaks Đen bạc đỏ tình, đen tình đỏ bạc Lucky at cards, unlucky in love; Unlucky at sport, lucky in love Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ If you wish good advice, consult an old man Nhân định bất như thiên định . Man proposes, God disposes Quân tử nhất ngôn; Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy Words bind men Mỗi thời mỗi khác Other times, other manners Trượng phu không thờ hai chúa . No man can serve two masters Muốn chỉ huy phải biết tuân lệnh One must be a servant before one can be a master; Through obedience learn to command Càng đông càng náo nhiệt . Vô đông ăn nhiều;
 13. The more the merrier Hồng nhan bạc mệnh; Anh hùng yểu mệnh. Hoa đẹp chóng tàn. The mirth of the world lasts but a while . Đồng bệnh tương thân Misery loves company Họa vô đơn chí Misfortunes never come singly Tiền đẻ ra tiền. Money begets money Thỏi bạc đâm toạc tờ giấy Money talks . Lòng tham vô đáy The more you get, the more you want . Chuyện bé đừng xé ra to Do not make a mountain out of a mole hill. Nằm trong chăn mới biết có rận Only the wearer knows where the shoe pinches. Chơi dao có ngày đứt tay One should not play with sharp tools. Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc He who is content in his poverty is wonderfully rich.
 14. Phòng bệnh hơn chữa bệnh Prevention is better than cure; Thatch your roof before the rain begins. Quân tử nhất ngôn Promise is debt. Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn Promises are made to be broken. Bụt chùa nhà không thiêng A prophet is without honor in his own country. Yêu nhau lắm cắn nhau đau Lovers" quarrel are soon mended; The quarrel of lovers is the renewal of love. Bộc phát bộc tàn Soon ripe, soon rotten. Tích tiểu thành đại Of saving comes having. Đem muối bỏ biển; Chở cũi về rừng Cast water into the sea. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời From shirtsleeves to shirtsleeves in only three generation. Gieo gió gặt bão He who sows the wind shall reap the tempest
 15. What goes around, will come around. Sau cơn mưa trời lại sáng After a storm comes a calm. Ăn miếng trả miếng Tit for tat. Một giọt nước đào hơn ao nước lã Blood is thicker than water. Con có khóc mẹ mới cho bú The squeaky wheel gets the grease. Tửu nhập ngôn xuất; Rượu vào lời ra When the wine is in, the wit is out. Bút sa gà chết Words fly, writing remains. Phú quý sinh lễ nghĩa Plenty breeds pride . Tối lửa tắt đèn, trắng cũng như đen All cats are grey in the dark. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm When the cat"s away the mice will play. Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi Spare the rod and spoil the child. Mình cùng họ Hồng Bàng
 16. We are all Adam"s children. Vô phúc đáo tụng đình A client between his attorney and counselor is like a goose between two foxes. Đèn nhà ai nấy rạng Every cock crows on his own dunghill. Trâu chậm uống nước đục The cow that is first up gets the first of the dew; The early bird catches the worm. Đàn khảy tai trâu to cast pearl before swine. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách móc trời gần trời xa Every one must carry his own cross. Kiến tha lâu đầy tổ Little and often fill the purse. Muốn ăn thì lăn vào bếp He who would have fruit must climb the tree. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn There is no place like home. Mèo khen mèo dài đuôi Every cook praises his own broth. Chủ nào tớ nấy Like master, like servant. Thua keo này ta bày keo khác
 17. When one door shuts, another opens. Nước chảy đá mòn Constant dripping water wears away the stone. Cứu cánh biện minh phương tiện The end justifies the means. Cá lớn nuốt cá bé Big fish eat little fish. Thừa nước đục thả câu It"s good fishing in troubled water. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ Fortune favors fools. Ở sao cho vừa lòng người . You can"t please everyone. Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn Providing is preventing. Tham thì thâm Covetousness breaks the sack. Thua keo này ta bày keo khác If at first you don"t succeed, try, try, again. Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân (Cái gì không muốn thì đừng làm cho người khác) Do as you would be done by. Mò trăng đáy nước
 18. Draw water in a sieve; Bark at the moon. Nữ nhân chi trung gia thất A woman"s place is in the house. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy A word spoken is past recalling. Thiên tử hành vi bất khả vấn nạn The king can do no wrong. Xấu đẹp tùy người đối diện Beauty is in the eye of the beholder. Ăn mày đòi xôi gấc Beggars can"t be choosers. Ăn cháo đá bát Bite the hand that feeds you. Qua cầu rút ván Burn the bridges behind oneself. Trượng phu không đánh kẻ ngã ngựa Don"t hit a man when he"s down. Trao trứng cho ác Let the fox guard the hen house; Set a wolf to watch the sheep. Trứng khôn hơn vịt Teach your grandmother to suck eggs.
 19. Mèo mù vớ cá rán; Chó ngáp phải ruồi Even a blind pig occasionally picks up an acorn; Even a blind chicken finds some corn now and then. Con giun xéo lắm cũng quằn Even a worm will turn. Thà chết vinh hơn sống nhục; Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc; Sĩ khả sát bất khả nhục I would rather die on my feet than live on my knee. Chia rẻ chết lẻ tẻ , đoàn kết chết chùm If we don"t hang together, we will hang separately. Một bên tám lạng, một bên nửa cân. It is six of one and half a dozen of the other. Nhất bộ khởi xuất vạn lý hành (Lão Tử) A journey of a thousand miles begins with one step. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ Laughter is the best medecine. Bất chiến tự nhiên thành Let nature take its course. Tam thập nhi lập Life begins with forty. Cha mẹ nuôi con từng năm từng tháng, con nuôi cha me tính toán từng ngày
 20. A mother can take care of ten children, but sometimes ten childen can"t take care of one mother. Chuyện đầu voi đuôi chuột The mountain labored and brought forth a mouse. Làm ơn mắc oán No good deed goes unpunished. Nước chảy chỗ trũng The rich get richer and the poor get poorer. Tích cốc phòng cơ Save for a rainy day. Tiền trảm hậu tấu Shoot and ask question afterwards. Chậm mà chắc; Ăn chắc mặc bền Slow but sure. Ác giả ác báo . Làm ác gặp ác As the call, so the echo or evil doing does not pay evil. Ai chưa từng đau khổ sẽ không hiểu thế nào là hạnh phúc Misfortunes tell us what fortune is. Ai biết chờ người ấy sẽ được Everything comes to him who waits. Bạn xấu còn tệ hơn kẻ thù trước mặt False friends are worse than open enemies. Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2