intTypePromotion=1
ADSENSE

Anh văn cơ bản

Xem 1-20 trên 17894 kết quả Anh văn cơ bản
 • Bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến thúc đẩy áp dụng kế toán xanh tại Việt Nam nghiên cứu chỉ ra hai nhóm yếu tố ảnh hưởng đến thúc đẩy áp dụng kế toán xanh trong doanh nghiệp, đó là nhóm yếu tố thuộc về các cơ quan quản lý Nhà nước (Quy định, Văn bản hướng dẫn, Chế độ đãi ngộ và Chế tài xử phạt) và nhóm các yếu tố thuộc về doanh nghiệp (Văn hóa doanh nghiệp và Ngành nghề kinh doanh).

  pdf13p vihennessey 26-09-2022 2 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn "Nghiên cứu cấu trúc tài chính của các công ty cổ phần ngành xi măng tại Việt Nam" là phân tích thực trạng cấu trúc tài chính, hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành xi măng Việt Nam trong giai đoạn 2008-2011. Kiểm định thực nghiệm sự ảnh hưởng của các nhân tố đến cấu trúc tài chính bằng mô hình hồi quy kinh tế lượng. Từ đó, đưa ra một số giải pháp và kiến nghị để giúp các doanh nghiệp xác định một cấu trúc tài chính phù hợp để nâng cao hiệu quả tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc85p trananh2212 20-09-2022 1 0   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre" Nghiên cứu những vấn đề lý thuyết cơ bản về hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại. Từ việc nghiên cứu thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh NHCT Bến Tre giai đoạn 2010-2011 để thấy các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh. Từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh từ nay đến 2015 và những năm tiếp theo.

  doc113p trananh2212 20-09-2022 14 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn" này tập trung đánh giá các nhân tố có khả năng ảnh hưởng đến biến động khối lượng tiền gửi của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM, điển hình là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc98p trananh2212 20-09-2022 3 1   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá rủi ro có sai phạm trọng yếu trong kiểm toán một số chu trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện" nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá rủi ro có sai phạm trọng yếu trong kiểm toán hai chu trình kinh doanh chính của doanh nghiệp là Bán hàng – thu tiền và Mua hàng – thanh toán; từ kết quả nghiên cứu rút ra được hàm ý và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá rủi ro có sai phạm trọng yếu trong kiểm toán một số chu trình kinh doanh chính của doanh nghiệp do AAC thực hiện.

  pdf123p unforgottennight04 14-09-2022 5 1   Download

 • Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu "Nhận thức của kiểm toán viên về các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính - Trường hợp các công ty kiểm toán trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng" là xác định các nhân tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính ( BCTC) và xếp hạng tầm quan trọng của từng nhân tố đến chất lượng kiểm toán BCTC, làm cơ sở để đề xuất các giải pháp cần tập trung nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán (CLKT).

  pdf130p unforgottennight04 14-09-2022 4 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu việc vận dụng các chính sách kế toán trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" nhằm tìm hiểu tình hình vận dụng CSKT tại các DN, đặc điểm của các DN ảnh hưởng đến việc vận dụng đó, gợi ý chính sách cho các cơ quan liên quan đến việc ban hành các chuẩn mực, chế độ kế toán.

  pdf115p unforgottennight04 14-09-2022 1 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai" là làm rõ cơ sở lý luận về dự toán tổng thể trong DN, các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán trong các DN; thông qua kết quả điều tra thực nghiệm, xác định mức độ áp dụng công cụ lập dự toán ở các DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

  pdf138p unforgottennight04 14-09-2022 5 0   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu về công bố thông tin lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong báo cáo tài chính của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam" nghiên cứu đánh giá mức độ tuân thủ công bố thông tin về EPS, bao gồm cả EPS cơ bản và EPS suy giảm, trên BCTC năm và BCTC giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam thông qua việc đo lường mức độ công bố thông tin về EPS; xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT về EPS trên BCTC năm và BCTC giữa niên độ.

  pdf102p unforgottennight04 14-09-2022 3 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Tuyển chọn các bài tập về câu hỏi, câu mệnh lệnh câu cầu khiển trong ngữ pháp tiếng Anh" giới thiệu các bài tập về Câu hỏi có từ để hỏi – Wh – questions; câu nghi vấn – affirmative question; câu hỏi đuôi; câu mệnh lệnh, cầu khiến, đề nghị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf93p unforgottennight03 27-08-2022 45 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tuyển chọn các bài tập về câu hỏi, câu mệnh lệnh câu cầu khiển trong ngữ pháp tiếng Anh" sẽ giới thiệu tới người đọc các câu hỏi có từ để hỏi; câu nghi vấn; câu hỏi đuôi; câu mênh lệnh, cầu khiến, đề nghị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf53p unforgottennight03 27-08-2022 24 2   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Tự học tiếng Anh dùng trong các loại dịch vụ ăn uống" cung cấp cho bạn đọc cách tình huống giao tiếp mà bạn có thể dùng trong công việc như đặt bàn, vấn đề an toàn, giữ đồ nóng cho thực phẩm nóng, độ lạnh cho thực phẩm lạnh,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf156p unforgottennight03 27-08-2022 24 2   Download

 • Các bài học trong cuốn sách "Thuật ngữ tiếng Anh căn bản dùng trong kỹ thuật đóng tàu" đều có mục giải nghĩa từ ngữ mới, chủ gaiir các thành ngữ và các vấn đề ngữ pháp khó cần quan tâm. Cuối sachs là bài dịch sang tiếng Việt và bảng vocabulary để tự kiểm tra vốn từ đã học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf189p unforgottennight03 27-08-2022 6 2   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Thuật ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên nước" bao gồm các bài học về các chủ đề chung của kỹ thuật tài nguyên nước: Thủy nămg, thời tiết, ô nhiễm nước, chu trình thủy văn, luật nước, lũ lụt, quản lý tưới, và một số bài đọc bổ sung có nội dung liên quan đến các chủ đề đã nêu như luật về tài nguyên nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf88p unforgottennight03 27-08-2022 4 2   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Thuật ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên nước" bao gồm 2000 thuật ngữ kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước: Thủy văn, thủy nông, trạm bơm, hệ thống công trình tưới tiêu, các hạng mục của công trình đầu mối. Các thuật ngữ được trình bày dưới dạng khái niệm định nghĩa bằng tiếng Anh. Phần này giúp cho người đọc hiểu rõ bản chất của các thuật ngữ, từ đó ứng dụng dễ dàng khi đọc và viết các tài liệu có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf172p unforgottennight03 27-08-2022 4 2   Download

 • Thành ngữ được công nhận như một phần của ngôn ngữ hàng ngày. Câu nói, lời văn có thành ngữ thì sẽ duyên dáng, tinh tế hơn. Việc học thành ngữ đòi hỏi thời gian, mỗi ngày một ít, lần lần bạn sẽ tích lũy được vốn khá về thành ngữ. Cuốn sách "Phương pháp sử dụng thành ngữ trong học tiếng Anh" được xuất bản để phục vụ bạn đọc có nhu cầu học tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf114p unforgottennight03 05-09-2022 4 1   Download

 • Cuốn sách "Tiếng Anh chuyên ngành cơ khí ô tô" không chỉ cung cấp cho người đọc một số vốn tiếng Anh chuyên ngành phong phú mà còn hiểu rõ hơn các loại ô tô cũng như cách cấu tạo và sự vận động hành của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf210p unforgottennight03 05-09-2022 4 1   Download

 • Cuốn sách "Tóm lược những điều căn bản trong văn phạm tiếng Anh" được biên soạn nhằm giúp cho các học viên chuẩn bị thi Chứng chỉ Quốc gia trình độ A, B, C môn tiếng Anh có thêm tài liệu để tham khảo và học tập. Sách trình bày phần văn phạm tiếng Anh tương đối ngắn gọn và có hệ thống. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf48p unforgottennight03 05-09-2022 6 1   Download

 • Ngoài những kiến thức ngữ pháp, cuốn sách "Tóm lược những điều căn bản trong văn phạm tiếng Anh" còn có phần bài bài tập tự luyện giúp học viên tự ôn tập, nâng cao trình độ kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf47p unforgottennight03 05-09-2022 3 1   Download

 • Tiếp nhận văn hóa Âu-Mỹ từ 1975 đến nay: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Ảnh hưởng của văn hóa Tây Âu, Bắc Mỹ đối với Việt Nam từ năm 1975 đến nay; Sự tiếp thu văn hóa pháp lý Âu - Mỹ vào Việt Nam qua nội dung các bản hiến pháp; Đặc trưng tư duy dân chủ phương Tây hiện đại và ảnh hưởng đối với Việt Nam; Một số đặc trưng tư duy dân chủ của phương Tây hiện đại với tính cách một giá trị chủ đạo của văn hóa và ảnh hưởng đối với Việt Nam; Sự đổi mới tư duy chính trị ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa; Ảnh hưởng của tư duy lý luận văn học phương Tây hiện đại đối với Việt Nam.

  pdf98p runordie8 05-09-2022 8 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Anh văn cơ bản
p_strCode=anhvancoban

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2