intTypePromotion=1

Tập đọc - TIẾNG VỌNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
158
lượt xem
7
download

Tập đọc - TIẾNG VỌNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Đọc lưu loát và diễn cảm bài thơ. - Giọng đọc vừa phải; biết ngắt nhịp thơ hợp lí trong bài thơ viết theo thể tự do; biết nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm. - Bước đầu bộc lộ được cảm xúc phù hợp qua giọng đọc (day dứt, xót thương, ân hận…) 2/ Hiểu các từ ngữ trong bài. - Cảm nhận được tâm trạng băn khoăn, day dưa của tác giả trước cái chết thương tâm của con chim sẻ nhỏ. Hiểu được điều tác giả muốn nói: Hãy thương yêu muôn loài; Đừng vô tình trước...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - TIẾNG VỌNG

  1. T p c : TI NG V NG I. M c tiêu, nhi m v : 1/ c lưu loát và di n c m bài thơ. - Gi ng c v a ph i; bi t ng t nh p thơ h p lí trong bài thơ vi t theo th t do; bi t nh n gi ng nh ng t ng g i t , g i c m. - Bư c u b c l ư c c m xúc phù h p qua gi ng c (day d t, xót thương, ân h n…) 2/ Hi u các t ng trong bài. - C m nh n ư c tâm tr ng băn khoăn, day dưa c a tác gi trư c cái ch t thương tâm c a con chim s nh . Hi u ư c i u tác gi mu n nói: Hãy thương yêu muôn loài; ng vô tình trư c l i c u c u c a nh ng sinh linh bé nh trong th gi i xung quanh ta. - H c thu c lòng 8 dòng u c a bài thơ. II. dùng d y h c: - Tranh minh ho bài c trong SGK.
  2. - B ng ph ghi s n các câu thơ c n luy n c. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Luy n c. (10-11’) a) GV (ho c 1 HS) c c bài. -C n c v i gi ng nh nhàng, tr m bu n. b) Cho HS c n i ti p.
  3. c) Cho HS c c bài. d) GV c di n c m toàn bài. Ho t ng 3: Tìm hi u bài. (9-10’) - Cho HS c thành ti ng các kh thơ và tr l i các câu h i. Ho t ng 4: c di n c m và h c thu c lòng. (6-7’) - GV c di n c m bài thơ 1 l n. - 1, 2 HS c c bài. - GV chép kh thơ c n luy n lên b ng. - Cho HS h c thu c lòng 8 dòng thơ u. - HS nh m thu c lòng bài thơ. - Cho HS thi c thu c lòng. - 4 HS.
  4. - GV nh n xét. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Liên h th c t . - Yêu c u HS v nhà ti p t c h c thu c lòng và c di n c m bài thơ. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2