intTypePromotion=1
ADSENSE

Tập làm văn - TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

942
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hướng dẫn HS rút kinh nghiệm về bài kiểm tra Tập làm văn: viết đúng thể loại văn miêu tả (tả cảnh); bố cục rõ ràng; trình tự miêu tả hợp lí, tả có trọng tâm; diễn đạt rõ ý; câu văn có hình ảnh và bộc lộ cảm xúc, viết đúng chính tả và trình bày sạch sẽ. - Giúp HS rèn kĩ năng phát hiện và sửa lỗi đã mắc trong bài làm của bản thân và của bạn; học tập bài làm tốt, tự viết lại một đoạn trong bài kiểm tra cho hay hơn. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH

  1. T p làm văn: TR BÀI VĂN T C NH I. M c tiêu, nhi m v : - Hư ng d n HS rút kinh nghi m v bài ki m tra T p làm văn: vi t úng th lo i văn miêu t (t c nh); b c c rõ ràng; trình t miêu t h p lí, t có tr ng tâm; di n t rõ ý; câu văn có hình nh và b c l c m xúc, vi t úng chính t và trình bày s ch s . - Giúp HS rèn kĩ năng phát hi n và s a l i ã m c trong bài làm c a b n thân và c a b n; h c t p bài làm t t, t vi t l i m t o n trong bài ki m tra cho hay hơn. II. dùng d y h c: - B ng ph ghi các lo i l i HS m c ph i. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
  2. 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Nh n xét. (13-14’) - GV chép TLV ã ki m tra lên b ng. - GV c m u m t vài o n văn hay. - GV c i m cho HS nghe. Ho t ng 3: Ch a bài. (18-19’) - GV cho HS ch a l i. - Cho HS vi t l i o n văn. 3. C ng c , d n dò: (2')
  3. - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà c kĩ l i bài làm và hoàn thi n 1 o n ho c c bài văn. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=942

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2