intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tên đề tài: QUẢN LÝ XÁC THỰC TẬP TRUNG VỚI DỊCH VỤ LDAP LINUX

Chia sẻ: Nhu Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:121

0
191
lượt xem
67
download

Tên đề tài: QUẢN LÝ XÁC THỰC TẬP TRUNG VỚI DỊCH VỤ LDAP LINUX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: QUẢN LÝ XÁC THỰC TẬP TRUNG VỚI DỊCH VỤ LDAP LINUX GVHD: TRẦN VĂN TÀI SVTH: 1. DƯƠNG QUỐC TUẤN 2. TRẦN HUỲNH AN DUY 3. TRẦN ĐOÀN KIẾN Mã lớp:03CCHT01 Khóa:03

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tên đề tài: QUẢN LÝ XÁC THỰC TẬP TRUNG VỚI DỊCH VỤ LDAP LINUX

 1. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: QUẢN LÝ XÁC THỰC TẬP TRUNG VỚI DỊCH VỤ LDAP LINUX GVHD: TRẦN VĂN TÀI SVTH: 1. DƯƠNG QUỐC TUẤN MSSV: 99510030043 2. TRẦN HUỲNH AN DUY MSSV: 99510030007 3. TRẦN ĐOÀN KIẾN MSSV: 99510030017 Mã lớp:03CCHT01 Khóa:03 Tp Hồ Chí Minh, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2011 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 2. ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................
 3. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 240 Võ Văn Ngân, QuậnThủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08.6. 2678999 Fax: 08 – 6261 0304 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................................... 14 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI ................................................................................................................. 15 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ............................................................................... 16 I. Lịch sử phát triển của Linux: ...................................................................... 16 II. Ưu điểm & khuyết điểm của Linux: ........................................................... 17 1. Ưu điểm: .................................................................................................... 17 1.1 Kinh tế: .................................................................................................. 17 1.2 Linh hoạt, uyển chuyển: ......................................................................... 17 1.3 Độ an toàn cao: ...................................................................................... 17 1.4 Thích hợp cho quản trị mạng: ................................................................ 18 2. Khuyết điểm: ............................................................................................... 19 2.1 Đòi hỏi người dùng phải thành thạo: ...................................................... 19 2.2 Tính tiêu chuẩn hóa:............................................................................... 19 2.3 Số lượng các ứng dụng chất lượng cao trên Linux còn hạn chế: ............. 20 2.4 Phần cứng: ............................................................................................. 20 CHƯƠNG II: CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX (CENTOS) ............................................... 21 I. Yêu cầu phần cứng: ...................................................................................... 21 II. Đĩa cứng và phân vùng đĩa trong Linux: .................................................... 21 III. Quản lý ổ đĩa và partition trong Linux: .................................................... 21 IV. Các bước cài đặt hệ điều hành Linux: ....................................................... 23 1. Chọn phương thức cài đặt: .......................................................................... 23 2. Chọn chế độ cài đặt: .................................................................................... 23 3. Chọn ngôn ngữ hiển thị trong quá trình cài đặt: ........................................... 24 4. Cấu hình bàn phím: ..................................................................................... 24 5. Chia partition: ............................................................................................. 25 6. Cài đặt chương trình Boot Loader: .............................................................. 26 7. Cấu hình mạng: ........................................................................................... 27 8. Cấu hình khu vực địa lý:.............................................................................. 28 Khoa CNTT – Đồ Án Tốt Nghiệp: Quản lý xác thực tập trung với dịch vụ LDAP Linux Trang 3/176
 4. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 240 Võ Văn Ngân, QuậnThủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08.6. 2678999 Fax: 08 – 6261 0304 9. Đặt mật khẩu cho người quản trị:................................................................. 29 10. Chọn loại cài đặt:....................................................................................... 30 11. Tiến hành cài đặt hệ điều hành: ................................................................. 32 12. Sử dụng hệ điều hành: ............................................................................... 33 CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ............................................... 35 I. Dịch vụ DNS (Domain Name System): ........................................................ 35 1. Giới thiệu: .................................................................................................. 35 2. Cách phân bổ dữ liệu quản lý domain name: ............................................... 39 3. Phân giải thuận: ........................................................................................... 40 4. Phân giải nghịch: ......................................................................................... 40 5. Sự khác nhau giữa Zone và Domain: ........................................................... 41 6. Chứng nhận tên miền:.................................................................................. 41 7. Phân loại Domain Name Server:.................................................................. 41 8. Sự ủy quyền (Delegation domain) ............................................................... 42 9. Resource record:.......................................................................................... 43 10. Giới thiệu phần mềm BIND: ...................................................................... 45 II. Dịch vụ FTP (File Transfer Protocol): ........................................................ 50 1. Giới thiệu: .................................................................................................. 50 2. Mô hình hoạt động: ..................................................................................... 50 3.Chương trình FTP Client: ............................................................................. 53 4. Một số tập lệnh của FTP Client: .................................................................. 53 5. Cài đặt và cấu hình FTP: ............................................................................. 55 III. Dịch vụ Web: .............................................................................................. 58 1. Giới thiệu giao thức HTTP: ........................................................................ 58 2. Web server và hoạt động: ............................................................................ 60 3. Web client: .................................................................................................. 62 4. Web động: ................................................................................................... 62 5. Cài đặt và cấu hình Web server: .................................................................. 63 5.1 Giới thiệu phần mềm Apache: ................................................................ 63 Khoa CNTT – Đồ Án Tốt Nghiệp: Quản lý xác thực tập trung với dịch vụ LDAP Linux Trang 4/176
 5. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 240 Võ Văn Ngân, QuậnThủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08.6. 2678999 Fax: 08 – 6261 0304 5.2 Cài đặt Apache:...................................................................................... 64 5.3 Thông tin cấu hình: ................................................................................ 64 5.4 Cấu hình cơ bản: .................................................................................... 64 5.5 Cấu hình chứng thực: ............................................................................. 65 IV. Dịch vụ Squid Proxy:.................................................................................. 68 1. Giới thiệu Squid: ........................................................................................ 68 2. Những giao thức hổ trợ trên Squid:.............................................................. 69 3. Trao đổi cache: ............................................................................................ 70 4. Cài đặt và cấu hình Squid Proxy: ................................................................. 70 V. Dịch vụ Mail Server: .................................................................................... 74 1. Giới thiệu: .................................................................................................. 74 2. Hệ thống mail: ............................................................................................. 76 3. Các khái niệm:............................................................................................. 78 4. Mail và DNS: .............................................................................................. 80 5. Phần mềm mail Postfix: ............................................................................... 80 6. Phần mềm webmail: .................................................................................... 81 VI. Dịch vụ Samba: ........................................................................................... 82 1. Giới thiệu: .................................................................................................. 82 2. Cài đặt: ........................................................................................................ 82 CHƯƠNG IV: CƠ SỞ LÝ THUYẾT LDAP ......................................................................... 89 I. Giới thiệu về LDAP: ..................................................................................... 89 1. Khái niệm cơ bản: ...................................................................................... 89 II. Phương thức hoạt động của LDAP: ............................................................ 90 1. Một nghi thức client/sever: .......................................................................... 90 2. LDAP Là một nghi thức hướng thông điệp: ................................................. 90 3. Các thao tác của nghi thức LDAP: ............................................................... 92 4. Các thao tác mở rộng:.................................................................................. 93 5. Mô hình kết nối Client – Server:.................................................................. 93 III. Các mô hình LDAP: ................................................................................... 94 Khoa CNTT – Đồ Án Tốt Nghiệp: Quản lý xác thực tập trung với dịch vụ LDAP Linux Trang 5/176
 6. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 240 Võ Văn Ngân, QuậnThủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08.6. 2678999 Fax: 08 – 6261 0304 1. LDAP Information Model: .......................................................................... 94 2. LDAP Naming Model: ................................................................................ 98 3. Mô hình LDAP Function: .......................................................................... 103 4. Mô hình LDAP Security: ........................................................................... 111 IV. Sử dụng LDAP:......................................................................................... 112 1. Ứng dụng xác thực dùng LDAP: ............................................................... 112 2. Một số ứng dụng sử dụng nghi thức LDAP: .............................................. 112 CHƯƠNG V: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG .......................................................................... 114 I. Phân tích hiện trạng hệ thống:................................................................... 114 II. Cài đặt và cấu hình Open LDAP Replication Multi Master:................... 116 1.Cài đặt: ....................................................................................................... 116 1.1 Các gói cài đặt: .................................................................................... 116 2.Các file cấu hình:........................................................................................ 116 2.1 Cấu hình file /usr/local/etc/openldap/slapd.conf: .................................. 116 III. Xây dựng Primary Domain Controller (Openldap with Samba):.......... 121 1. Cài đặt: ..................................................................................................... 121 1.1 Các gói cài đặt: .................................................................................... 121 2. Các file cấu hình:....................................................................................... 122 2.1 Cấu hình file /etc/openldap/slapd.conf: ................................................ 122 2.2 Cấu hình file /etc/samba/smb.conf: ...................................................... 124 2.3 Tạo file script logon trong /var/lib/samba/netlogon/scripts ................... 125 2.4 Cấu hình file /var/lib/samba/sbin/smbldap_tools.pm: ........................... 128 IV. Xây dựng File-Server chứng thực LDAP (Samba): ................................ 130 1. Cài đặt: ..................................................................................................... 130 1.1 Các gói cài đặt: .................................................................................... 130 2. Các file cấu hình:....................................................................................... 130 2.1 Cấu hình file /etc/samba/smb.conf: ...................................................... 130 2.2 Giám sát truy cập tài nguyên chia sẽ: .................................................. 132 V. Xây dựng Mail-Server chứng thực LDAP (Postfix): ................................ 133 Khoa CNTT – Đồ Án Tốt Nghiệp: Quản lý xác thực tập trung với dịch vụ LDAP Linux Trang 6/176
 7. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 240 Võ Văn Ngân, QuậnThủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08.6. 2678999 Fax: 08 – 6261 0304 1. Cài đặt: ..................................................................................................... 133 1.1 Các gói cài đặt: .................................................................................... 133 2. Các file cấu hình:....................................................................................... 133 2.1 Cấu hình file /etc/postfix/main.cf: ........................................................ 133 2.2 Tạo file /etc/postfix/accountsmap.cf:.................................................... 135 2.3 Tạo file /etc/postfix/ldap-aliases.cf:...................................................... 135 2.4 Cấu hình file dovecot-ldap.conf: .......................................................... 135 2.5 Cấu hình file dovecot.conf: .................................................................. 135 3. Tạo mail và kiểm tra:................................................................................. 137 3.1 Tạo email account: ............................................................................... 137 3.2 Kiểm tra gởi – nhận mail: .................................................................... 137 4. Cấu hình webmail:..................................................................................... 139 4.1 Cấu hình file /etc/squirrelmail/config.php ............................................ 139 4.2 Sử dụng webmail: ................................................................................ 139 VI. Xây dựng FTP-Server chứng thực LDAP (vsftpd): ................................ 140 1. Cài đặt: ..................................................................................................... 140 1.1 Các gói cài đặt: .................................................................................... 140 2. Các file cấu hình:....................................................................................... 140 2.1 Cấu hình file /etc/pam.d/vsftpd (chứng thực ldap):............................... 140 2.2 Cấu hình file /etc/vsftpd/ vsftpd.conf (cấu hình cơ bản): ...................... 141 3. Kiểm tra – sử dụng: ................................................................................... 141 VII. Xây dựng Web-Server chứng thực LDAP (apache): ............................. 142 1. Cài đặt: ..................................................................................................... 142 1.1 Các gói cài đặt: .................................................................................... 142 2. Các file cấu hình:....................................................................................... 142 2.1 Cấu hình file /etc/httpd/conf/httpd.conf (chứng thực ldap): .................. 142 3. Kiểm tra chứng thực truy cập: ................................................................... 144 VIII. ..................................... Xây dựng Proxy, Firewall, VPN Server (IPCOP): 145 Khoa CNTT – Đồ Án Tốt Nghiệp: Quản lý xác thực tập trung với dịch vụ LDAP Linux Trang 7/176
 8. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 240 Võ Văn Ngân, QuậnThủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08.6. 2678999 Fax: 08 – 6261 0304 1. Cài đặt: ..................................................................................................... 145 1.1 Cài đặt IPCOP: .................................................................................... 145 1.2 Các bước cài đặt: ................................................................................. 145 1.3 Cấu hình Proxy Server: ........................................................................ 158 1.4 Cấu hình firewall: ................................................................................ 162 1.5 Cấu hình logs: ...................................................................................... 165 1.6 Cấu hình VPN Server:.......................................................................... 170 CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ................................................... 176 I. Kết quả thực hiện đề tài: ............................................................................ 176 1. Yêu cầu đề tài:.......................................................................................... 176 2. Hướng phát triển đề tài: ............................................................................. 176 II. Tài liệu tham khảo: .................................................................................... 176 III. Các website: .............................................................................................. 176 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Partition trong Linux .................................................................................................... 22 Hình 2: Chọn chế độ cài đặt...................................................................................................... 23 Hình 3: Chọn ngôn ngữ sử dụng ............................................................................................... 24 Hình 4: Chọn kiểu bàn phím ..................................................................................................... 25 Hình 5: Chia partition ............................................................................................................... 26 Hình 6: Cài Boot Loader........................................................................................................... 27 Hình 7: Cấu hình mạng ............................................................................................................. 28 Hình 8: Cấu hình khu vực địa lý ............................................................................................... 29 Hình 9: Đặt mật khẩu cho người quản trị .................................................................................. 29 Hình 10: Chọn loại cài đặt ........................................................................................................ 30 Hình 11: Quá trình cài đặt hệ điều hành .................................................................................... 32 Hình 12: Cài đặt hoàn tất .......................................................................................................... 33 Hình 13: Cấu hình firewall ....................................................................................................... 33 Hình 14: Cài đặt ngày giờ hệ thống........................................................................................... 34 Khoa CNTT – Đồ Án Tốt Nghiệp: Quản lý xác thực tập trung với dịch vụ LDAP Linux Trang 8/176
 9. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 240 Võ Văn Ngân, QuậnThủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08.6. 2678999 Fax: 08 – 6261 0304 Hình 15: Tạo user ..................................................................................................................... 34 Hình 16: Giao diện Desktop ..................................................................................................... 35 Hình 17a: Cơ chế phân cấp DNS .............................................................................................. 37 Hình 17b: Cơ chế phân cấp DNS .............................................................................................. 38 Hình 18: Zone và Domain ........................................................................................................ 41 Hình 19: Delegation Domain .................................................................................................... 43 Hình 20: File cấu hình zone thuận ............................................................................................ 49 Hình 21: File cấu hình zone nghịch........................................................................................... 49 Hình 22: Sơ đồ kết nối active FTP ............................................................................................ 51 Hình 23: Sơ đồ kết nối passive FTP .......................................................................................... 53 Hình 20: Hoạt động của giao thức HTTP .................................................................................. 60 Hình 21: Mô tả phát sinh web động từ chương trình CGI.......................................................... 63 Hình 22: Chứng thực Digest ..................................................................................................... 67 Hình 22: Squid Proxy ............................................................................................................... 69 Hình 23: Sơ đồ hệ thống mail ................................................................................................... 76 Hình 24: Hệ thống mail cục bộ ................................................................................................. 77 Hình 25: Hệ thống mail cục bộ có kết nối từ xa ........................................................................ 78 Hình 26: Hệ thống mail hai Domain & một Gateway................................................................ 78 Hình 27: Truy xuất samba swat ................................................................................................ 86 Hình 28: Đăng nhập samba thành công ..................................................................................... 86 Hình 29: Thao tác tìm kiếm cơ bản ........................................................................................... 91 Hình 30: Những thông điệp Client gửi cho Server .................................................................... 91 Hình 31: Nhiều kết quả tìm kiếm được trả về............................................................................ 92 Hình 32: Mô hình kết nối giữa client và server ......................................................................... 94 Hình 33: Cây thư mục với các entry là các thành phần cơ bản .................................................. 95 Hình 34: Cây thư mục LDAP ................................................................................................... 99 Hình 35: Hệ thống tập tin của UNIX ...................................................................................... 100 Hình 36: Một phần thư mục LDAP với các entry chứa thông tin............................................. 101 Hình 37: Ví dụ về relative distingguished name (RDN) .......................................................... 102 Khoa CNTT – Đồ Án Tốt Nghiệp: Quản lý xác thực tập trung với dịch vụ LDAP Linux Trang 9/176
 10. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 240 Võ Văn Ngân, QuậnThủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08.6. 2678999 Fax: 08 – 6261 0304 Hình 38: LDAP với alias entry ............................................................................................... 103 Hình 39: Thao tác tìm kiếm với phạm vi base ......................................................................... 105 Hình 40: Thao tác tìm kiếm với phạm vi onelevel................................................................... 105 Hình 41: Thao tác tìm kiếm với phạm vi subtree..................................................................... 105 Hình 42: Xác thực dùng LDAP ............................................................................................... 112 Hình 43: Mô hình đơn giản lưu trữ ......................................................................................... 113 Hình 44: Dùng LDAP để quản lý thư ...................................................................................... 114 Hình 45: Khai báo schema ...................................................................................................... 116 Hình 46: Khai báo tham số ldap .............................................................................................. 116 Hình 47: Định nghĩa database, tên phân giải, user quản trị, thư mục lưu trữ database. ............ 117 Hình 48: Khai báo các tham số đồng bộ ldap .......................................................................... 117 Hình 49: Chỉ định logfile ........................................................................................................ 117 Hình 50: Tạo các đối tượng cho ldap ...................................................................................... 118 Hình 51: Khai báo schema ...................................................................................................... 118 Hình 52: Khai báo tham số ldap .............................................................................................. 118 Hình 53: Định nghĩa database, tên phân giải, user quản trị, thư mục lưu trữ database. ............ 118 Hình 54: Khai báo các tham số đồng bộ ldap .......................................................................... 119 Hình 55: User u1 đã được đồng bộ sang ldap-svr2 .................................................................. 120 Hình 56: User u2 đã được đồng bộ sang ldap-svr1 .................................................................. 121 Hình 57: Khai báo samba.schema ........................................................................................... 122 Hình 58: Khai báo tham số ldap .............................................................................................. 122 Hình 59: Định nghĩa database, tên phân giải, user quản trị, thư mục lưu trữ database. ............ 123 Hình 60: Khai báo chỉ mục cho database ................................................................................ 123 Hình 61: Phân quyền cho các đối tượng.................................................................................. 124 Hình 62: Khai báo thông tin chứng thực bằng ldap ................................................................. 124 Hình 63: Khai báo tên Domain, kiểu chứng thực .................................................................... 124 Hình 64: Khai báo logfile, logsize, script tạo các đối tượng cho DC ....................................... 124 Hình 65: Cấu hình logon script, kiểu chứng thực .................................................................... 125 Hình 66: Cấu hình netlogon, tạo Profiles cho user .................................................................. 125 Khoa CNTT – Đồ Án Tốt Nghiệp: Quản lý xác thực tập trung với dịch vụ LDAP Linux Trang 10/176
 11. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 240 Võ Văn Ngân, QuậnThủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08.6. 2678999 Fax: 08 – 6261 0304 Hình 67: Nội dung file logon .................................................................................................. 128 Hình 68: Chỉ định đường dẫn file smbldap_bind.conf; smbldap.conf ...................................... 128 Hình 69: Nhập các thông số cấu hình...................................................................................... 128 Hình 70: Join Domain thành công........................................................................................... 129 Hình 71: Client Windows XP đã được thêm vào Cơ sở dữ liệu LDAP .................................... 130 Hình 72: Các thư mục chia sẽ ................................................................................................. 131 Hình 73: Truy xuất file server từ client ................................................................................... 132 Hình 74: Thông số samba swat ............................................................................................... 132 Hình 75: Giám sát chia sẽ tài nguyên ...................................................................................... 133 Hình 76: Chỉ định hostname, domain, origin, network ............................................................ 134 Hình 77: Khai báo virtual_alias_maps, virtual_mailbox_maps................................................ 134 Hình 78: Nội dung file accountsmap.cf ................................................................................... 135 Hình 79: Nội dung file ldap-aliases.cf..................................................................................... 135 Hình 80: Cấu hình file dovecot-ldap.conf ............................................................................... 135 Hình 81: Cấu hình file dovecot.conf ....................................................................................... 136 Hình 82: Tạo email account .................................................................................................... 137 Hình 83: Cấu hình outlook express ......................................................................................... 138 Hình 84: Gởi – nhận mail thành công ..................................................................................... 139 Hình 85: Trang đăng nhập webmail ........................................................................................ 139 Hình 86: Giao diện webmail ................................................................................................... 140 Hình 87: Nội dung file /etc/pam.d/vsftpd ................................................................................ 140 Hình 88: Cấu hình thông số ftp cơ bản. ................................................................................... 141 Hình 89: Truy cập FTP Server ................................................................................................ 142 Hình 90: Yêu cầu chứng thực khi truy cập vào trang /admin ................................................... 143 Hình 91: Chứng thực truy cập ................................................................................................. 144 Hình 92: Chứng thực truy cập thành công ............................................................................... 145 Hình 93: Chọn ngôn ngữ sử dụng ........................................................................................... 145 Hình 94: Chọn source cài đặt .................................................................................................. 146 Hình 95: Thông báo prepare harddisk ..................................................................................... 147 Khoa CNTT – Đồ Án Tốt Nghiệp: Quản lý xác thực tập trung với dịch vụ LDAP Linux Trang 11/176
 12. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 240 Võ Văn Ngân, QuậnThủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08.6. 2678999 Fax: 08 – 6261 0304 Hình 96: Quá trình cài đặt bắt đầu .......................................................................................... 147 Hình 97: Cấu hình mạng ......................................................................................................... 148 Hình 98: Thiết lập địa chỉ IP cho GREEN interface ................................................................ 148 Hình 99: Chọn kiểu bàn phím ................................................................................................. 149 Hình 100: Nhập hostname ...................................................................................................... 149 Hình 101: Nhập Domain name ............................................................................................... 150 Hình 102: Cấu hình mạng ....................................................................................................... 150 Hình 103: Chọn kiểu cấu hình mạng ....................................................................................... 151 Hình 104: Chỉ định drivers cho NIC ....................................................................................... 152 Hình 105: Thiết lập IP address ................................................................................................ 152 Hình 106: Đặt ip cho ORANGE interface ............................................................................... 153 Hình 107: Đặt ip cho RED interface ....................................................................................... 153 Hình 108: Thiết lập DNS và Gateway..................................................................................... 154 Hình 109: Chỉ định DNS và Gateway ..................................................................................... 154 Hình 110: Cấu hình DHCP Server .......................................................................................... 155 Hình 111: Đặt password cho user root .................................................................................... 155 Hình 112: Đặt password cho user admin ................................................................................. 156 Hình 113: Đặt password backup ............................................................................................. 157 Hình 114: Hoàn tất cài đặt ...................................................................................................... 157 Hình 115: Giao diện quản trị firewall...................................................................................... 158 Hình 116: Cấu hình Proxy Server ........................................................................................... 159 Hình 117: Khai báo thông số chứng thực LDAP ..................................................................... 160 Hình 118: Chứng thực user truy cập web ................................................................................ 161 Hình 119: Thiết lập rule puplic dịch vụ................................................................................... 162 Hình 120: Thiết lập rule DNZ zone......................................................................................... 163 Hình 121: Thiết lập ping response .......................................................................................... 164 Hình 122: Thiết lập các thông số log ...................................................................................... 165 Hình 123: Proxy logs .............................................................................................................. 166 Hình 124: Firewall logs .......................................................................................................... 167 Khoa CNTT – Đồ Án Tốt Nghiệp: Quản lý xác thực tập trung với dịch vụ LDAP Linux Trang 12/176
 13. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 240 Võ Văn Ngân, QuậnThủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08.6. 2678999 Fax: 08 – 6261 0304 Hình 125: IDS logs ................................................................................................................. 168 Hình 126: URL Filter logs ...................................................................................................... 169 Hình 127: Cấu hình VPN Server ............................................................................................. 170 Hình 128: Khai báo thông tin user .......................................................................................... 171 Hình 129: Download key chứng thực...................................................................................... 172 Hình 130: Cài đặt OpenVPN client ......................................................................................... 173 Hình 131: Giải nén key xác thực............................................................................................. 174 Hình 132: Kết nối VPN thành công ........................................................................................ 174 Hình 133: Truy cập mạng internal thành công ........................................................................ 175 Khoa CNTT – Đồ Án Tốt Nghiệp: Quản lý xác thực tập trung với dịch vụ LDAP Linux Trang 13/176
 14. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 240 Võ Văn Ngân, QuậnThủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08.6. 2678999 Fax: 08 – 6261 0304 LỜI CẢM ƠN Để có thể hoàn tất được bài đồ án này, trước tiên phải kể đến công sức của thầy TRẦN VĂN TÀI. Nhóm chúng em kính gửi lời cảm ơn đến thầy đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ trong thời gian thực hiện đồ án này. Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Cao Đẳng Nghề iSPACE đã truyền đạt những kiến thức, những kinh nghiệm quý báu cho chúng em trong quá trình học tập tại trường. Xin chân thành cảm ơn đến các bạn đã giúp đỡ tài liệu cũng như trao đổi học thuật mới có thể thực hiện đồ án này. Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2011 Học viên thực hiện Dương Quốc Tuấn Trần Huỳnh An Duy Trần Đoàn Kiến Khoa CNTT – Đồ Án Tốt Nghiệp: Quản lý xác thực tập trung với dịch vụ LDAP Linux Trang 14/176
 15. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 240 Võ Văn Ngân, QuậnThủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08.6. 2678999 Fax: 08 – 6261 0304 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Xây dựng hệ thống mạng chứng thực tập trung với OpenLDAP. Xây dựng hệ thống chứng thực tập trung cho các dịch vụ: mail, ftp, samba, web. Xây dựng hệ thống quản lí tập trung trên HDH Linux thay thế cho hệ thống MS Active Directory. Khoa CNTT – Đồ Án Tốt Nghiệp: Quản lý xác thực tập trung với dịch vụ LDAP Linux Trang 15/176
 16. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 240 Võ Văn Ngân, QuậnThủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08.6. 2678999 Fax: 08 – 6261 0304 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN I. Lịch sử phát triển của Linux: Linux là một HDH dạng UNIX (Unix-like Operating System) chạy trên máy PC với bộ điều khiển trung tâm (CPU) Intel 80386 trở lên, hay các bộ vi xử lý trung tâm tương thích AMD, Cyrix. Linux ngày nay còn có thể chạy trên các máy Macintosh hoặc SUN Sparc . Linux được viết lại toàn bộ từ con số không, tức là không sử dụng một dòng lệnh nào của Unix để tránh vấn đề bản quyền của Unix. Tuy nhiên hoạt động của Linux hoàn toàn dựa trên nguyên tắc của hệ điều hành Unix. Vì vậy nếu một người nắm được Linux, thì sẽ nắm được UNIX. Giữa các hệ thống Unix sự khác nhau cũng không kém gì giữa Unix và Linux. Năm 1991 Linus Torvalds, sinh viên của đại học tổng hợp Helsinki, Phần lan, bắt đầu xem xét Minix, một phiên bản của Unix làm ra với mục đích nghiên cứu cách tạo ra một hệ điều hành Unix chạy trên máy PC với bộ vi xử lý Intel 80386. Ngày 25/8/1991, Linus cho ra version 0.01 và thông báo trên comp.os.minix của Internet về dự định của mình về Linux. Tháng 01/1992, Linus cho ra version 0.12 với shell và C compiler. Linus không cần Minix nữa để recompile HDH của mình. Linus đặt tên HDH của mình là Linux. Năm 1994, phiên bản chính thức 1.0 được phát hành. Quá trình phát triển của Linux được tăng tốc bởi sự giúp đỡ của chương trình GNU (GNU’s Not Unix), đó là chương trình phát triển các Unix có khả năng chạy trên nhiều platform. Phiên bản mới nhất của Linux kernel là 2.6.25, có khả năng điều khiển các máy đa bộ vi xử lý ( hiện tại Linux hỗ trợ máy tính có tối đa 16 CPUs). Linux kernel 2.6.25 cũng đồng thời nâng cấp hệ thống file Ext4 (phiên bản cũ là Ext3), giúp hỗ trợ dung lượng block lớn hơn - từ 4K lên 64K và rất nhiều các tính năng khác (có thể download tại (http://www.kernel.org). Các phiên bản của Hệ điều hành Linux được xác định bởi hệ thống số dạng X.YY.ZZ. Nếu YY là số chẵn  phiên bản ổn định, YY là số lẻ  phiên bản thử nghiệm . Khoa CNTT – Đồ Án Tốt Nghiệp: Quản lý xác thực tập trung với dịch vụ LDAP Linux Trang 16/176
 17. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 240 Võ Văn Ngân, QuậnThủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08.6. 2678999 Fax: 08 – 6261 0304 II. Ưu điểm & khuyết điểm của Linux: 1. Ưu điểm: 1.1 Kinh tế: Đó là một đặc điểm không thể bỏ qua của Linux. Tuy nhiên đối với Linux đó vẫn chưa là tất cả. Hệ điều hành này còn rất nhiều ưu điểm khác mà không một hệ điều hành nào có. Chính những đặc điểm này mới là nguyên nhân khiến cho Linux ngày càng trở nên phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà cả ở trên thế giới. 1.2 Linh hoạt, uyển chuyển: Linux là một Hệ điều hành mã nguồn mở nên chúng ta có thể tùy ý sửa chữa theo như mình thích (tất nhiên là trong khả năng kiến thức của mỗi người). Chúng ta có thể chỉnh sửa Linux và các ứng dụng trên đó sao cho phù hợp với mình nhất. Mặt khác do Linux được một cộng đồng rất lớn những người làm phần mềm cùng phát triển trên các môi trường, hoàn cảnh khác nhau nên tìm một phiên bản phù hợp với yêu cầu của mỗi người sẽ không phải là một vấn đề quá khó khăn. Tính linh hoạt của Linux còn được thể hiện ở chỗ nó tương thích được với rất nhiều môi trường. Hiện tại, ngoài Linux dành cho server, PC…nhân Linux (Linux kernel) còn được nhúng vào các thiết bị điều khiển như máy tính palm, robot…..Phạm vi ứng dụng của Linux được xem là rất rộng rãi. 1.3 Độ an toàn cao: Trước hết, trong Linux có một cơ cấu phân quyền hết sức rõ ràng. Chỉ có "root" (người dùng tối cao) mới có quyền cài đặt và thay đổi hệ thống. Ngoài ra Linux cũng có cơ chế để một người dùng bình thường có thể tạm thời chuyển sang quyền "root" để thực hiện một số thao tác. Điều này giúp cho hệ thống có thể chạy ổn định và tránh phải những sai sót dẫn đến đổ vỡ hệ thống (trong những Khoa CNTT – Đồ Án Tốt Nghiệp: Quản lý xác thực tập trung với dịch vụ LDAP Linux Trang 17/176
 18. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 240 Võ Văn Ngân, QuậnThủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08.6. 2678999 Fax: 08 – 6261 0304 phiên bản Windows gần đây, cơ chế phân quyền này cũng đã bước đầu được áp dụng, nhưng so với Linux thì vẫn kém chặt chẽ hơn). Ngoài ra chính tính chất "mở" cũng tạo nên sự an toàn của Linux. Nếu như một lỗ hổng nào đó trên Linux được phát hiện thì nó sẽ được cả cộng đồng mã nguồn mở cùng sửa và thường thì chỉ sau 24h sẽ có thể cho ra bản sửa lỗi. Mặt khác đối với những Hệ điều hành mã nguồn đóng như Windows, chúng ta không thể biết được người ta viết gì, và viết ra sao mà chỉ biết được chúng chạy như thế nào. Vì vậy nếu như Windows có chứa những đoạn mã cho phép tạo những "back door" để xâm nhập vào hệ thống của chúng ta thì chúng ta cũng không thể biết được. Đối với người dùng bình thường như chúng ta vấn đề này có vẻ như không quan trọng nhưng đối với một hệ thống tầm cỡ như hệ thống quốc phòng thì vấn đề như thế này lại mang tính sống còn. Các nhân viên an ninh không được phép để lộ một kẽ hở nào, dù là nhỏ nhất vì nó liên quan đến an ninh của cả một quốc gia. Và một lần nữa các phần mềm mã nguồn mở nói chung và Linux nói riêng lại là sự lựa chọn số 1. Trong Linux mọi thứ đều công khai, người quản trị có thể tìm hiểu tới mọi ngõ ngách của hệ điều hành. Điều đó cũng có nghĩa là độ an toàn được nâng cao. 1.4 Thích hợp cho quản trị mạng: Được thiết kế ngay từ đầu cho chế độ đa người dùng, Linux được xem là một hệ điều hành mạng rất giá trị. Nếu như Windows tỏ ra là một Hệ điều hành thích hợp với máy tính Desktop thì Linux lại là hệ điều hành thống trị đối với các Server. Đó là do Linux có rất nhiều ưu điểm thỏa mãn đòi hỏi của một hệ điều hành mạng: tính bảo mật cao, chạy ổn định, các cơ chế chia sẻ tài nguyên tốt…..Giao thức TCP/IP mà chúng ta vẫn thấy ngày nay chính là một giao thức truyền tin của Linux (sau này mới được đưa vào Windows). 1.5 Chạy thống nhất trên các hệ thống phần cứng: Khoa CNTT – Đồ Án Tốt Nghiệp: Quản lý xác thực tập trung với dịch vụ LDAP Linux Trang 18/176
 19. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 240 Võ Văn Ngân, QuậnThủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08.6. 2678999 Fax: 08 – 6261 0304 Dù cho có rất nhiều phiên bản Linux được các nhà phân phối khác nhau ban hành nhưng nhìn chung đều chạy khá ổn định trên mọi thiết bị phần cứng, từ Intel 486 đến những máy Core 2 Duo, từ những máy có dung lượng RAM chỉ 4MB đến những máy có cấu hình cực mạnh (tất nhiên là tốc độ sẽ khác nhau nhưng về nguyên tắc vẫn có thể chạy được). Nguyên nhân là Linux được rất nhiều lập trình viên ở nhiều môi trường khác nhau cùng phát triển (không như Windows chỉ do Microsoft phát triển) và chúng ta sẽ bắt gặp nhiều người có "cùng cảnh ngộ" như mình và dễ dàng tìm được các driver tương ứng với thiết bị của mình . Tính chất này hoàn toàn trái ngược với Windows. Mỗi khi có một phiên bản Windows mới ra đời thì bao giờ kèm theo đó cũng là một cơn khát về phần cứng vì Hệ điều hành mới thường không hỗ trợ các thiết bị quá cũ. 2. Khuyết điểm: Dù cho hiện nay Linux đang có tốc độ phát triển nhanh hơn hẳn Windows nhưng khách quan mà nói so với Windows, Linux vẫn chưa thể đến với người sử dụng cuối. Đó là do Linux vẫn còn có những nhược điểm cố hữu: 2.1 Đòi hỏi người dùng phải thành thạo: Trước kia việc sử dụng và cấu hình Linux được xem là một công việc chỉ dành cho những kĩ thuật viên CNTT. Hầu như mọi công việc đều thực hiện trên các dòng lệnh và phải cấu hình nhờ sửa trực tiếp các file. Mặc dù trong những phiên bản gần đây, các Hệ điều hành Linux đã có những cải tiến đáng kể, nhưng so với Windows tính thân thiện của Linux vẫn còn là một vấn đề lớn. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Linux mặc dù có rất nhiều đặc tính kỹ thuật tốt nhưng vẫn chưa đến được với người dùng cuối. 2.2 Tính tiêu chuẩn hóa: Linux được phát hành miễn phí nên bất cứ ai cũng có thể tự mình đóng gói, phân phối theo những cách riêng. Hiện tại có khá nhiều bản Linux phát triển từ một Khoa CNTT – Đồ Án Tốt Nghiệp: Quản lý xác thực tập trung với dịch vụ LDAP Linux Trang 19/176
 20. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 240 Võ Văn Ngân, QuậnThủ Đức, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08.6. 2678999 Fax: 08 – 6261 0304 nhân ban đầu cùng tồn tại như: RedHat, SuSE, Knoppix….. Người dùng phải tự so sánh xem bản nào là phù hợp với mình. Điều này có thể gây khó khăn cho người dùng, nhất là những người còn có kiến thức về tin học hạn chế. 2.3 Số lượng các ứng dụng chất lượng cao trên Linux còn hạn chế: Mặc dù Windows có sản phẩm nào thì Linux cũng gần như có phần mềm tương tự, (VD: OpenOffice trên Linux tương tự như MSOffice, hay GIMP tương tự như Photoshopv..v..) Tuy nhiên chất lượng những sản phẩm này là chưa thể so sánh được với các sản phẩm viết cho Windows. 2.4 Phần cứng: Một số nhà sản xuất phần cứng không có driver hỗ trợ Linux: Do hiện nay Linux chưa phổ biến bằng Windows nên nhiều nhà sản xuất không hỗ trợ các driver chạy trên Linux. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể tìm thấy các driver này trên internet do cộng đồng mã nguồn mở viết. Trên cơ sở nhìn nhận một cách khách quan các ưu, nhược điểm của Hệ điều hành Linux cũng như xem xét xu hướng phát triển tin học ở nước ta có thể thấy: Đối với người dùng thông thường việc chuyển từ Windows sang Linux trong ngày một ngày hai là chưa thể. Tuy nhiên đối với những người làm tin học, đặc biệt là đối với sinh viên, việc tìm hiểu và nghiên cứu Linux và phần mềm mã nguồn mở là một điều kiện rất tốt để nâng cao hiểu biết của mình. Linux dẫu sao vẫn là một hệ điều hành rất có giá trị: chi phí thấp, linh hoạt, ổn đinh, và bảo mật cao. Khoa CNTT – Đồ Án Tốt Nghiệp: Quản lý xác thực tập trung với dịch vụ LDAP Linux Trang 20/176

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản