Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
84
lượt xem
18
download

Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ tài nguyên và môi trường thuộc Lĩnh vực thống kê:Môi trườngt thúc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

  1. Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục Môi trường Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Các bộ ban ngành có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nơi triển khai dự án. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: -Trong vòng thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Tổng cục Môi trường sẽ trả lời chủ đầu tư về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thẩm quyền thẩm định; -Trong thời hạn 5 ngày sau khi kết thúc phiên họp của hội đồng thẩm định, Bộ TNMT thông báo cho chủ dự án về kết quả kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn thiện hồ sơ; -Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đã được hoàn thiện, Bộ TNMT sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án (TTgCP) về kết quả thẩm định
  2. báo cáo ĐMC; -Thời gian thẩm định là tối đa 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị thẩm định tới Văn phòng tiếp nhận 1. và trả kết quả của Tổng cục Môi trường; Trong vòng thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, 2. Tổng cục Môi trường sẽ trả lời chủ đầu tư về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thẩm quyền thẩm định; 3. Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐMC của dự án; 4. Họp Hội đồng thẩm định với sự tham gia của cơ quan chủ dự án;
  3. Tên bước Mô tả bước Bộ TNMT thông báo cho chủ dự án về kết quả thẩm định trong 5. thời hạn 5 ngày sau khi kết thúc phiên họp của hội đồng thẩm định; Rà soát nội dung báo cáo ĐMC sau khi chủ dự án chỉnh sửa, bổ 6. sung (trong trường hợp có các yêu cầu về việc chỉnh sửa, bổ sung); Báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án (TTgCP) về kết quả thẩm định báo cáo ĐMC trong thời hạn không quá 10 ngày 7. kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đã được hoàn thiện, trong đó thể hiện ý kiến đánh giá và những kiến nghị của cơ quan tổ chức thẩm định kèm theo biên bản phiên họp hội đồng thẩm định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 01 văn bản đề nghị thẩm định theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư 05/2008/TT- 1. BTNMT ngày 08/12/2008
  4. Thành phần hồ sơ 09 báo cáo ĐMC theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 Thông tư 05/2008/TT- 2. BTNMT ngày 08/12/2008 3. 09 dự thảo văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐMC - Thông tư số 1. Phụ lục 2 Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 05/2008/TT-BTNMT... 08/12/2008 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản