intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thiết kế can thiệp

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

125
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Can thiệp là một tập hợp những hành động hoặc sự kiện có kế hoạch theo một trình tự nhất định được dự định để giúp tổ chức nâng cao hiệu quả của nó

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế can thiệp

 1. Chapter 9 Organizational Change & Development Thiết kế Can thiệp Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Center for Excellence in Management Development (CEMD) Email: lam@ueh.edu.vn Web Site: www.cemd.ueh.edu.vn Mô hình Tổng quát về Thay đổi được Hoạch định Hoạch định Lượng giá Đi vào Và Và Và Chẩn đoán Thực hiện Thề chế hóa Hợp đồng sự thay đổi sự thay đổi Chương 9: Thiết kế Can thiệp Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 1
 2. Chapter 9 Organizational Change & Development Khái niệm Can thiệp Một tập hợp những hành động hoặc sự kiện có kế hoạch theo một trình tự nhất định được dự định để giúp tổ chức nâng cao hiệu quả của nó. Những can thiệp phá vỡ tình trạng hiện tại một cách có mục đích. Chương 9: Thiết kế Can thiệp Đặc tính của Can thiệp Hiệu quả 1. Can thiệp có phù hợp với những nhu cầu của tổ chức hay không? 2. Can thiệp có được dựa trên kiến thức về quan hệ nhân quả đối với kết cục được dự định? 3. Can thiệp có phát triển năng lực quản lý sự thay đổi cho các thành viên trong tổ chức hay không? Chương 9: Thiết kế Can thiệp Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 2
 3. Chapter 9 Organizational Change & Development Thiết kế Can thiệp Hiệu quả Những yếu tố liên quan tới tình thế Những yếu tố liên quan tới đối tượng thay đổi Chương 9: Thiết kế Can thiệp Tổng quan về Can thiệp Những can thiệp quá trình con người Những can thiệp cấu trúc kỹ thuật Những can thiệp quản trị nguồn nhân lực Những can thiệp chiến lược Chương 9: Thiết kế Can thiệp Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 3
 4. Chapter 9 Organizational Change & Development Can thiệp Quá trình Con người Chú trọng vào con người trong tổ chức và các quá trình thông qua đó con người đạt tới các mục tiêu của tổ chức Chương 9: Thiết kế Can thiệp Can thiệp Quá trình Con người T-Groups Kèm cặp Đào tạo và phát triển Cố vấn quá trình và phát triển đội Can thiệp của phía thứ 3 (Xử lý xung đột) Họp đối mặt Những quan hệ qua lại giữa các nhóm Những quan hệ qua lại giữa các nhóm Những can thiệp trong các nhóm lớn Chương 9: Thiết kế Can thiệp Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 4
 5. Chapter 9 Organizational Change & Development Các nhóm Dữ liệu Nhạy cảm Khách quan Các thành viên nhóm Nhận ra vấn đề Chẩn đoán những Nếu không thành công điểm mạnh và yếu của nhóm Bắt đầu lại quá trình Phát triển những mục tiêu Phát triển đội: thay đổi mong muốn Những bước cơ bản Phát triển kế hoạch hành động để tạo ra những thay đổi Thực hiện kế hoạch Lượng giá kế hoạch Nếu thành công Kết thúc Quá trình Chương 9: Thiết kế Can thiệp Can thiệp Cấu trúc Kỹ thuật Chú trọng vào cấu trúc và công nghệ của tổ chức Chương 9: Thiết kế Can thiệp Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 5
 6. Chapter 9 Organizational Change & Development Can thiệp Quản trị nguồn Nhân lực Chú trọng vào thực tiễn nhân sự được sử dụng để hội nhập con người với tổ chức. Chương 9: Thiết kế Can thiệp Can thiệp Quản trị nguồn Nhân lực Thiết lập mục tiêu Đánh giá việc thực hiện Các hệ thống phần thưởng Hoạch định và phát triển sự nghiệp Quản lý sự đa dạng của lực lượng lao động Tình trạng căng thẳng và sức khỏe của người lao động Chương 9: Thiết kế Can thiệp Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 6
 7. Chapter 9 Organizational Change & Development MBO: OD Thông qua Xác định Mục tiêu 1.Phát triển kế hoạch hành động 2. Thực hiện 3. Lượng giá Thiết lập Có Không Phát triển Những mục tiêu mới Kế hoạch mới Chương 9: Thiết kế Can thiệp Những yếu tố của Quản trị CHÆ ÑA ÏO EÂU ịnh Tổ yế tđ c hức Qu VI TI EÄC UÏC ịnh T ru ÑA hđ THIEÁT LAÄP M yền ạc ÏT ÑEÁN MUÏC T Ho Phối hợp đ ạt Đẩy mạnh. đổi mới Thúc hợp thông tin Tổng đ ẩy Phát triển con người IEÂ Tậ n, th p h dẫ U ôn ợp n g bảo g Đo lường, ớ n tin H ư uyê Lượng giá, kh Kiểm soát Ñ O LÖÔØNG KEÁT QUAÛ Nguồn: Business Management Council, New York. Chương 9: Thiết kế Can thiệp Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 7
 8. Chapter 9 Organizational Change & Development MBO: Định nghĩa MBO là một chiến lược hoạch định và đạt được kết quả theo hướng quản trị những mong muốn và nhu cầu trong khi tiếp cận những mục tiêu và sự thỏa mãn của những người tham gia vào quá trình. Nó là sự kết hợp kế hoạch của cá nhân và nhu cầu của nhà quản lý hướng đến kết quả to lớn hơn trong một khoản thời gian cụ thể. Chương 9: Thiết kế Can thiệp MBO: Bốn yếu tố cơ bản Mục tiêu Chiến lược thời gian Quản trị tổng thể Động cơ cá nhân Chương 9: Thiết kế Can thiệp Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 8
 9. Chapter 9 Organizational Change & Development Quá trình MBO Giai đoạn 1: Tìm kiếm mục tiêu Giai đoạn 2: Thiết lập mục tiêu Giai đoạn 3: Công nhận mục tiêu Giai đoạn 4: Thực hiện mục tiêu Giai đoạn 5: Kiểm soát và báo cáo tình trạng thực hiện mục tiêu Chương 9: Thiết kế Can thiệp Quá trình MBO Quyết định những mục tiêu cụ thể Phát triển kế hoạch hành động Quá trình thực hiện Điều chỉnh Chương 9: Thiết kế Can thiệp Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 9
 10. Chapter 9 Organizational Change & Development Quá trình MBO QUẢN TRỊ CẤP CAO Đề ra những mục tiêu và chiến lược chính Quản lý cá nhân và giám sát thực hiện tiếp cận trong việc phát triển mục tiêu và mục đích Tham gia ra quyết định phát triển và đề ra kế hoạch hành động Những nhà quản lý tiếp cận những nhà giám sát trong việc xem xét thực hiện và lượng giá kết quả Tham gia giải quyết vấn đề để đưa ra những hành động đúng hay mô phỏng những kế hoạch và mục tiêu Việc đạt được thành công dẫn đến tái phát triển những mục tiêu và mục đích mới Chương 9: Thiết kế Can thiệp Quá trình MBO NGƯỜI GIÁM SÁT Hành động cá nhân: Lượng giá đồng Đồng thời thiết • Cấp dưới thời mục tiêu đạt lập mục tiêu thực Thực hiện nhiệm vụ được và chu trình hiện • Người giám sát MBO Hỗ trợ CẤP DƯỚI Chương 9: Thiết kế Can thiệp Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 10
 11. Chapter 9 Organizational Change & Development Quá trình MBO NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRONG VIỆC THIẾT LẬP MỤC TIÊU CHUNG • Những gì cần thực hiện? • Quá trình thực hiện được đo lường như thế nào? • Những tiêu chuẩn thực hiện là gì? • Thời hạn cuối cùng đối với mục tiêu? • Những vấn đề quan trọng liên quan đến mục tiêu? • Mục tiêu khó khăn như thế nào? Chương 9: Thiết kế Can thiệp Sự Chuyển đổi Phong cách Quản lý Trước MBO Chuyển đổi Quản trị từng ngày Tập trung vào tương lai Nghiệp dư Chuyên nghiệp Hướng nội Hướng ngoại Định hướng sản xuất Định hướng con người Định hướng tổ chức Định hướng khách hàng Định hướng hành động Định hướng kết quả Quản trị bằng ngoại lệ Sáng tạo đổi mới Chú trọng vào “cách thức, phuơng pháp” Chú trọng vào “mục đích, ý nghĩa” Chú trọng vào tiền, máy móc, nguyên vật Chú trọng vào con người, tâm trí và thời liệu gian Tập trung, kỹ trị, kiểm soát chức năng Phân quyền Phong cách độc đoán Phong cách tham gia Hướng dẫn và giám sát Ủy quyền và báo cáo Chủ nghĩa cá nhân Làm việc theo nhóm Nguồn: F. D. Barrett, “ The MBO Time Trip”, The Business Quarterly (Autumn 1972), Pp 44-45 Chương 9: Thiết kế Can thiệp Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 11
 12. Chapter 9 Organizational Change & Development Mô tả Công việc Truyền thống MBO Vấn đề chính Định hướng nặng nề đối với việc trình Định hướng mục tiêu bày những hoạt động Yếu tố thay đổi Hiếm khi thay đổi trừ khi những chức Mục tiêu được thay đổi ít nhất năng chính được thêm vào hay loại ra một lần một năm khỏi công việc Những ưu tiên Thiếu thay đổi – không quan tâm đến Những ưu tiên thay đổi được những ưu tiên đối với thay đổi công nhận thông qua thay đổi mục tiêu Cải thiện Thiếu công nhận sự thay đổi, không Lên chương trình cải thiện liên coi việc cải thiện như là một yếu tố tục - cụ thể bằng việc thay đổi cần thiết mục tiêu Định hướng Điều chỉnh công việc một cách nặng Điều chỉnh con người; những nề; thường xuyên bỏ lờ nhân tố con thế mạnh cá nhân có thể được người và sự khác nhau trong họ tận dụng Nguồn: Dale D. Mcconkey, Quản trị bằng mục tiêu cho những nhà quản lý (New York: Vantage Press, 1972) Chương 9: Thiết kế Can thiệp Can thiệp Chiến lược Kết nối các hoạt động nội bộ của tổ chức với môi trường rộng lớn hơn và chuyển đổi tổ chức để bắt kịp những thay đổi của môi trường bên ngoài. Chương 9: Thiết kế Can thiệp Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 12
 13. Chapter 9 Organizational Change & Development Can thiệp Chiến lược Thay đổi tích hợp chiến lược Sáp nhập và thôn tính Thay đổi văn hóa Các tổ chức tự thiết kế Tổ chức học tập và quản lý tri thức Chương 9: Thiết kế Can thiệp Những vấn đề trong Chuẩn bị Kế hoạch Hành động Những kiến nghị phải phù hợp với chẩn đoán của bạn Những hành động và những kết cục ngắn và dài hạn phải được xác định rõ ràng Chấp nhận nhu cầu đối với những hành động chính trị Be Prepared for Ripple Effects Nhận dạng các tình huống khác nhau và chuẩn bị những phương án khác nhau cho các tình huống Bạn không thể chuẩn bị cho mọi thứ Chương 9: Thiết kế Can thiệp Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 13
 14. Chapter 9 Organizational Change & Development Những Câu hỏi Cần quan tâm Ưu và nhược điểm của các kế hoạch khác nhau là gì? Kế hoạch nào là khả thi nhất? Kế hoạch nào sẽ tạo ra kháng cự mạnh nhất? Ít nhất? Kế hoạch nào sẽ có khả năng thành công cao nhất? Tại sao? Chương 9: Thiết kế Can thiệp Áp dụng Mô hình Lewin vào Tổ chức Làm rã ra Thay đổi Làm đông lại Chương 9: Thiết kế Can thiệp Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 14
 15. Chapter 9 Organizational Change & Development Các Hoạt động Quản lý Thay đổi ĐỘNG VIÊN THAY ĐỔI TẠO RA MỘT TẦM NHÌN Quản lý PHÁT TRIỂN SỰ HỖ TRỢ CHÍNH TRỊ thay đổi hiệu quả QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI DUY TRÌ ĐỘNG LỰC/QUÁN TÍNH Nguồn: Cummings. T. & Worley. C. (1983) Chương 9: Thiết kế Can thiệp Tạo ra Tầm nhìn Khám phá và mô tả những triết lý cốt lõi của tổ chức Hình thành một tương lai được thấy trước Chương 9: Thiết kế Can thiệp Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 15
 16. Chapter 9 Organizational Change & Development Quản lý những Ủng hộ Chính trị Đánh giá quyền lực và sức mạnh của chủ thể thay đổi Nhận dạng ra các nhân vật hữu quan chủ chốt Ảnh hưởng tới các nhân vật hữu quan Chương 9: Thiết kế Can thiệp Chủ thể Thay đổi Nội tại Ưu điểm Nhược điểm • Hiểu biết một phần lịch • Có thể gắn liền với sử, hệ thống chính trị, những bè phái và bị kết và văn hóa của tổ chức tội là thiên vị • Phải sống cùng với • Có thể quá gần với tình những kết quả của thay huống nên thiếu khách đổi nên sẽ thực hiện quan một cách rất cẩn thận Chương 9: Thiết kế Can thiệp Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 16
 17. Chapter 9 Organizational Change & Development Chủ thể Thay đổi Bên ngoài Ưu điểm Nhược điểm • Quan điểm khách quan • Thiếu hiểu biết về lịch của người bên ngoài sử, văn hóa của tổ chức • Khách quan, không • Có thể bị nghi ngờ, thiên vị không được tin cậy Để thành công, chủ thể bên ngoài cần được nhìn nhận là đáng tin cậy Vì thế, phải là một chuyên gia giỏi với những bằng chứng xác đáng, và phải hiểu biết những điều mà họ đang làm Chương 9: Thiết kế Can thiệp Quản trị Quá trình Chuyển đổi Hoạch định hoạt động • Lịch trình thay đổi ra sao? Hoạch định việc gắn bó • Sự ủng hộ của ai là cần thiết, quan điểm lập trường của họ hiện nay thế nào, và cách thức ảnh hưởng tới hành vi của họ? Quản trị các cấu trúc • Sự bố trí con người và quyền lực nào là phù hợp để dẫn dắt sự thay đổi? Chương 9: Thiết kế Can thiệp Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 17
 18. Chapter 9 Organizational Change & Development Thực hiện sự Thay đổi Thiết lập cảm giác của sự khẩn cấp Tạo ra một tầm nhìn Hình thành liên minh lãnh đạo mạnh Truyền đạt tầm nhìn Mở rộng quyền để mọi người hành động theo tầm nhìn Hoạch định để tạo ra những thắng lợi ngắn hạn Củng cố những tiến bộ, phát triển Thể chế hóa những tiếp cận, phương pháp mới Chương 9: Thiết kế Can thiệp Thay đổi Tổ chức Kế hoạch Tầm nhìn + Kỹ năng + Phần thưởng + Nguồn lực + Hành động = Kế hoạch + Kỹ năng + Phần thưởng + Nguồn lực + Hành động = Kế hoạch Tầm nhìn + + Phần thưởng + Nguồn lực + Hành động = Kế hoạch Tầm nhìn + Kỹ năng + + Nguồn lực + Hành động = Kế hoạch Tầm nhìn + Kỹ năng + Phần thưởng + + Hành động = Tầm nhìn + Kỹ năng + Phần thưởng + Nguồn lực + = Chương 9: Thiết kế Can thiệp Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 18
 19. Chapter 9 Organizational Change & Development Kháng cự Cá nhân với Thay đổi Xử l ý lựa thông ti n có chọn n ó i que Th Lo sợ sợ về những điều Kháng cự không biết Cá nhân Sự an toà tế n t ố kinh yếu Các Chương 9: Thiết kế Can thiệp Kháng cự Tổ chức với Thay đổi ấu trúc c a Đe d củ ọ ý c nguồ a những c ứ n lực ph Sứ ch hiện ân bổ tổ h ữu ào ọn gv tr i hú a y đ ổ Kháng cự Ít c sự t h Đe dọa những quan hệ quyền lực hiện hữu Tổ chức Sức nhó ỳ của i sự m a đ ối vớ ọ o Đe d ành thạ th Chương 9: Thiết kế Can thiệp Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 19
 20. Chapter 9 Organizational Change & Development Driving Forces Vs. Restraining Forces Threat to established resource allocations Manipulation Facts Structural Inertia Support Negotiation Threat to established power relationships Logic Coercion Threat to expertise Limited focus of Training change Group inertia Chương 9: Thiết kế Can thiệp Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2