intTypePromotion=1

Thiết kế dầm phụ

Chia sẻ: Tulip_12 Tulip_12 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
218
lượt xem
54
download

Thiết kế dầm phụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế dầm phụ 1/. Phân loại dầm: * Dầm định hình: Được chế tạo tại nhà máy bằng thép tiết diện chữ I (hoặc chữ C, chữ Z, chữ U, chữ H). .* Dầm tổ hợp: Được chế tạo bằng cách liên kết 2 bản cánh và bản bụng. 2/. Tính toán dầm: * Tải trọng tác dụng lên dầm: .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế dầm phụ

 1. Thiết kế dầm phụ 1/. Phân loại dầm: * Dầm định hình: Được chế tạo tại nhà máy bằng thép tiết diện chữ I (hoặc chữ C, chữ Z, chữ U, chữ H).
 2. * Dầm tổ hợp: Được chế tạo bằng cách liên kết 2 bản cánh và bản bụng. 2/. Tính toán dầm: * Tải trọng tác dụng lên dầm: qdam  qsan  be rong truyen tai
 3. * Sơ đồ tính dầm: qdam  qsan  be rong truyen tai qdam  L2 M max  8
 4. * Moment kháng uốn yêu cầu: M W  m ax yc   f c - M m ax : moment uốn lớn nhất dầm. -  c : hệ số điều kiện làm việc. - f : cường độ tính toán chịu uốn của thép dầm.
 5. * Chọn tiết diện dầm: Dựa vào bảng tra chọn tiết diện dầm có giá trị: Wchọn > Wyc * Kiểm tra điều kiện bền theo khả năng chịu uốn: M max  c  f Wchon - Wchon : moment kháng uốn tiết diện dầm đã chọn
 6. * Kiểm tra điều kiện bền theo khả năng chịu cắt : Q S  max c   f c v J  x b - Qmax : lực cắt lớn nhất dầm. - J x : moment quán tính dầm (theo trục x-x). - b : chiều dày bản bụng dầm.
 7. - Sc : moment tĩnh ½ tiết diện dầm đối với trục trung hòa. - f : cường độ tính toán chịu cắt của thép dầm. v * Kiểm tra điều kiện ổn định tổng thể: M max   c  f  Wchon d - Mmax : moment uốn lớn nhất dầm
 8. - d : hệ số xét đến sự giảm khả năng chịu uốn: J y  h 2 E 1       d J x  l  f   1 1  0,85 d d : nếu  d J 2 y h E   0,68  0,21       1 : nếu 1  0,85 d J  l  f d x
 9. -  : hệ số ảnh hưởng liên kết gối tựa, dạng tải trọng tác dụng, phụ thuộc vào hệ số : J xoan  l 2  1,54   Jy  h  - h : chiều cao tiết diện dầm - lo : chiều dài tính toán dầm - Jxoan : moment xoắn tiết diện dầm (Theo tiêu chuẩn)
 10. - Jy : moment quán tính tiết diện dầm đối với trục y-y * Kiểm tra điều kiện biến dạng: - Độ võng tính toán dầm: 5 q tc  L4 f dam   384 EJ x - Điều kiện độ võng: f dam  f 
 11. -  f  : độ võng tối đa cho phép của dầm (Theo tiêu chuẩn)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản