intTypePromotion=1

Thủ tục hành chính Thành lập trường tiểu học Tư thục, Mã số hồ sơ 020583

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
5
download

Thủ tục hành chính Thành lập trường tiểu học Tư thục, Mã số hồ sơ 020583

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục hành chính thành lập trường tiểu học tư thục, mã số hồ sơ 020583', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục hành chính Thành lập trường tiểu học Tư thục, Mã số hồ sơ 020583

  1. Thủ tục hành chính Thành lập trường tiểu học Tư thục, Mã số hồ sơ 020583 a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân làm đơn và Tờ trình xin thành lập trường Tiểu học tư thục đến nộp tại Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn; Bước 2: Ủy ban nhân nhân xã, thị trấn đi kiểm tra và xác nhận vào văn bản có liên quan về hồ sơ xin thành lập thành lập trường Tiểu học tư thục sau đó trả cho cá nhân hoặc doanh nghiệp; Bước 3: Cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân nộp đầy đủ hồ sơ xin thành lập trường Tiểu học tư thục theo quy định và nộp cho Phòng Giáo dục và Đào tạo (Bộ phận Thống kê - Kế hoạch); Bước 4: Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét thấy đủ các điều kiện thành lập trường tiểu học Tư thục theo quy định tại Điều 9, 11 của Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đó đi thẩm định, có ý kiến bằng văn bản và nộp hồ sơ thành lập trường tiểu học tư thục đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;
  2. Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo trao quyết định thành lập trường Tiểu học tư thục cho Hiệu trưởng hoặc chủ đầu tư. Trường hợp chưa có quyết định thành lập trường hoặc chưa cho phép thành lập trường tiểu học Tư thục, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết. b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) và nhận kết quả tại Phòng GD & ĐT. c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Đề án thành lập trường (căn cứ vào Quyết định số 51/2007QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 Quyết định Ban hành Điều lệ trường Tiểu học); + Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quyết định thành lập trường, dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của trường; + Ý kiến bằng văn bản của phòng Giáo dục & Đào tạo có liên quan về việc thành lập trường;
  3. + Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của phòng Giáo dục & Đào tạo và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện ; + Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ. d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. + Phòng GD&ĐT: 20 ngày + UBND huyện: 10 ngày e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị; - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Nội vụ. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân xã, thị trấn. f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
  4. h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : i) Phí, lệ phí: Không k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản