intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuyết minh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch không nung Tuynel Xuân Lộc

Chia sẻ: Tài Liệu Lập Dự Án - Môi Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

127
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Thuyết minh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch không nung Tuynel Xuân Lộc" có kết cấu nội dung gồm 12 chương. Chương 1: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án. Chương 2: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 3: Nghiên cứu thị trường. Chương 4: Phân tích môi trường đầu tư. Chương 5: Quy mô sản xuất và kinh doanh. Chương 6: Nhu cầu nguyên nhiên vật liệu. Chương 7: Giải pháp quy hoạch thiết kế cơ sở. Chương 8: Đánh giá tác động của môi trường. Chương 9: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 10: Nguồn vốn đầu tư của dự án. Chương 11: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 12: Kết luận và kiến nghị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuyết minh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch không nung Tuynel Xuân Lộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NUNG<br /> TUYNEL XUÂN LỘC<br /> <br /> ĐỊA ĐIỂM<br /> <br /> : ẤP 4, XÃ XUÂN TÂM, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI<br /> <br /> CHỦ ĐẦU TƯ<br /> <br /> : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH THÁI<br /> <br /> Đồng Nai - Tháng 10 năm 2011<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> -----------    ----------<br /> <br /> THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NUNG<br /> TUYNEL XUÂN LỘC<br /> <br /> CHỦ ĐẦU TƯ<br /> CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG<br /> THANH THÁI<br /> <br /> TRỊNH THẾ THANH<br /> <br /> ĐƠN VỊ TƯ VẤN<br /> CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ<br /> THẢO NGUYÊN XANH<br /> <br /> NGUYỄN VĂN MAI<br /> <br /> Đồng Nai - Tháng 10 năm 2011<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN............................................................ 4<br /> I.1. Giới thiệu chủ đầu tư ............................................................................................................. 4<br /> I.2. Mô tả sơ bộ dự án .................................................................................................................. 4<br /> I.3. Cơ sở pháp lý......................................................................................................................... 4<br /> CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ........................................................................ 7<br /> II.1. Mục tiêu của dự án ............................................................................................................... 7<br /> II.2. Sự cần thiết phải đầu tư ....................................................................................................... 7<br /> CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG .......................................................................... 9<br /> III.1. Kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2011 .................................................................................. 9<br /> III.2. Thị trường gạch tuynel ..................................................................................................... 10<br /> III.2.1. Sản phẩm ....................................................................................................................... 10<br /> III.2.2. Thực trạng cung cầu ...................................................................................................... 10<br /> III.2.3. Nghiên cứu cạnh tranh ................................................................................................... 10<br /> CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ .......................................................... 12<br /> IV.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................................ 12<br /> IV.1.1. Vị trí địa lý .................................................................................................................... 12<br /> IV.1.2. Địa hình ......................................................................................................................... 12<br /> IV.1.3. Địa chất.......................................................................................................................... 12<br /> IV.1.4. Khí hậu .......................................................................................................................... 12<br /> IV.2. Hiện trạng khu đất xây dựng dự án .................................................................................. 13<br /> IV.2.1. Hiện trạng sử dụng đất .................................................................................................. 13<br /> IV.2.2. Nơi tiếp nhận chất thải từ dự án .................................................................................... 13<br /> IV.3. Nhận xét chung ................................................................................................................. 13<br /> CHƯƠNG V: QUY MÔ SẢN XUẤT, KINH DOANH ........................................................... 14<br /> V.1. Phạm vi dự án .................................................................................................................... 14<br /> V.2. Quy trình hoạt động ........................................................................................................... 14<br /> V.3. Danh mục sản lượng sản phẩm .......................................................................................... 15<br /> CHƯƠNG VI: NHU CẦU NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU...................................................... 18<br /> VI.1. Danh mục nguyên vật liệu ................................................................................................ 18<br /> VI.2. Sét ..................................................................................................................................... 18<br /> VI.2.1. Thành phần hóa học của sét .......................................................................................... 18<br /> VI.2.2. Tính cơ lý hóa của sét.................................................................................................... 18<br /> CHƯƠNG VII: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ .............................................. 19<br /> VII.1. Lò nung ........................................................................................................................... 19<br /> VII.2. Nhà máy .......................................................................................................................... 19<br /> VII.3. Kho nguyên liệu .............................................................................................................. 19<br /> VII.3.1. Kiến trúc ....................................................................................................................... 19<br /> VII.3.2. Kết cấu ......................................................................................................................... 20<br /> CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG .................................................... 21<br /> VIII.1. Đánh giá tác động môi trường ....................................................................................... 21<br /> VIII.1.1. Giới thiệu chung ......................................................................................................... 21<br /> VIII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .......................................................... 21<br /> VIII.2. Các tác động môi trường ............................................................................................... 21<br /> <br /> VIII.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng...................................................................................... 21<br /> VIII.2.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động ............................................................................... 22<br /> VIII.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường ............................................................. 23<br /> VIII.3.1. Giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn thi công xây dựng ............................................. 23<br /> VIII.3.2. Giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn dự đoán đi vào hoạt động ................................. 23<br /> CHƯƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ....................................................................... 25<br /> IX.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ............................................................................................... 25<br /> IX.2. Nội dung tổng mức đầu tư ................................................................................................ 26<br /> IX.2.1. Nội dung ........................................................................................................................ 26<br /> IX.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư ............................................................................................... 29<br /> CHƯƠNG X: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ............................................................ 31<br /> X.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án .............................................................................................. 31<br /> X.1.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư .................................................................... 31<br /> X.1.2. Nguồn vốn thực hiện dự án ............................................................................................ 31<br /> X.2. Phương án hoàn trả vốn vay .............................................................................................. 32<br /> CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH ................................................................. 35<br /> XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ............................................................................ 35<br /> XI.2. Tính toán chi phí............................................................................................................... 35<br /> XI.3. Doanh thu từ dự án ........................................................................................................... 40<br /> XI.4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án .......................................................................................... 44<br /> XI.5. Đánh giá ảnh hưởng kinh tế - xã hội ................................................................................ 47<br /> CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................................... 48<br /> XII.1. Kết luận ........................................................................................................................... 48<br /> XII.2. Kiến nghị ......................................................................................................................... 48<br /> <br /> Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc<br /> ------------------------------------------------------------------------------<br /> <br /> CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN<br /> I.1. Giới thiệu chủ đầu tư<br />  Chủ đầu tư<br />  Giấy phép kinh doanh<br />  Đăng ký lần đầu<br />  Đăng ký thay đổi lần 5<br />  Đại diện pháp luật<br />  Chức vụ<br />  Địa chỉ trụ sở<br /> Chí Minh<br /> I.2. Mô tả sơ bộ dự án<br />  Tên dự án<br />  Địa điểm xây dựng<br />  Lô đất số<br />  Hình thức đầu tư<br /> <br /> : Công ty TNHH Xây dựng Thanh Thái<br /> : 0302629059<br /> : 24/5/2002<br /> : 03/8/2010<br /> : Trịnh Thế Thanh<br /> : Giám đốc<br /> : 252/6 ấp Giản Dân, phường Long Bình, Quận 9, Tp.Hồ<br /> <br /> : Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc<br /> : Ấp 4, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai<br /> : 413, Tờ bản đồ 31<br /> : Đầu tư xây dựng mới<br /> <br /> I.3. Cơ sở pháp lý<br />  Văn bản pháp lý<br />  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt<br /> Nam;<br />  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt<br /> Nam;<br />  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt<br /> Nam;<br />  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước<br /> CHXHCN Việt Nam;<br />  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN<br /> Việt Nam;<br />  Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước<br /> CHXHCN Việt Nam;<br />  Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt<br /> Nam;<br />  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội<br /> nước CHXHCN Việt Nam;<br />  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước<br /> CHXHCN Việt Nam;<br />  Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt<br /> Nam;<br />  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước<br /> CHXHCN Việt Nam;<br />  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án<br /> đầu tư xây dựng công trình;<br /> --------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2