Tự nhận xét kết quả tập sự

Chia sẻ: Lê Toàn Quyền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
1.173
lượt xem
79
download

Tự nhận xét kết quả tập sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo "Tự nhận xét kết quả tập sự", tài liệu trình bày về nội dung mà người tập sự tự đánh giá như: phẩm chất đạo đức; năng lực, trình độ và kết quả làm việc trong thời gian tập sự; ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của cơ quan; về việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà Nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự nhận xét kết quả tập sự

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu qua đoạn trích "Tự nhận xét kết quả tập sự" dưới đây để học hỏi cách trình bày nội dung và hình thức văn bản tự đánh giá kết quả sau quá trình thực tập. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ:................................................                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                   -----o0o-----
                                        TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ
 
I. Sơ lược:..........................................................................................................................
1. Họ tên: ..........................................................................................................................
2. Đơn vị: ..........................................................................................................................
3. Tốt nghiệp:.................................... , môn: ......................................... năm: .................
4. Tập sự từ: ............................ đến .................................................................................
5. Công việc đang phụ trách: ...........................................................................................
II. Nội dung báo cáo:
1. Phẩm chất đạo đức: ...................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Năng lực trình độ và kết quả làm việc trong thời gian tập sự: .....................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của cơ quan: ..........................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
4. Về việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà Nước:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
 
                                                        Long Xuyên,  ngày ……… tháng …….… năm 20……..
                                                                                          Người báo cáo
 
Để tiện tham khảo tài liệu, các bạn có thể đăng nhập tài khoản và tải "Tự nhận xét kết quả tập sự" về máy. Các bạn có thể tham khảo thêm một số biểu mẫu khác như: 5 mẫu báo cáo kết quả thử việcBảng đánh giá đào tạo và tập sự (thử việc)Bảng đánh giá sau thời gian thử việc.
Đồng bộ tài khoản