intTypePromotion=1

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non

Chia sẻ: Pham Thi Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:127

0
146
lượt xem
22
download

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non" để nắm bắt được những nội dung về khai thác Internet phục vụ công tác giáo dục, thiết kế bài giảng điện tử, bộ phần mềm Kidsmart... Với các bạn đang học chuyên ngành Giáo dục thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non

 1. MỤC LỤC  CHƯƠNG I: KHAI THÁC INTERNET PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁO DỤC                             .........................     3  1.1. Giới thiệu Internet                                                                                                                        ...................................................................................................................      3  1.1.1. Internet là gì                                                                                                                            ........................................................................................................................      3  1.1.2. Các dịch vụ phổ biến trên Internet                                                                                        ....................................................................................      3   1.1.3. Những hỗ trợ của Internet cho công việc của con người                                                  ...............................................      4  1.1.4. Những điều cần biết khi tham gia vào Internet                                                                    ................................................................      5  1.2. Những trợ giúp từ Internet cho giáo viên mầm non                                                                    ................................................................      5  1.2.1. Một số địa chỉ cần thiết                                                                                                        ...................................................................................................      5  1.2.2. Khai thác và tạo lập dữ liệu nguồn phục vụ cho việc thiết kế bài giảng                         .....................      5  1.3. Thực hành lập và gửi nhận thư điện tử, khai thác tư liệu từ Internet                                       ..................................      6  1.3.1 Thực hành lập và gửi nhận thư điện tử                                                                                ............................................................................      6  1.3.2 Khai thác tư liệu từ Internet                                                                                                   ...............................................................................................      6  CHƯƠNG II: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ                                                                          ......................................................................      7  2.1 Quy trình thiết kế giáo án điện tử trên Power Point                                                                     ................................................................      7  2.2 Tạo một bài trình diễn trên Power Point                                                                                       .................................................................................      7  2.2.1 Khởi động và thoát khỏi PowerPoint                                                                                     .................................................................................      7  2.2.2 Giao diện chương trình                                                                                                          ......................................................................................................      7  2.2.3 Làm việc với tệp tin                                                                                                               ...........................................................................................................      7  2.2.4 Làm việc với slide                                                                                                                  ..............................................................................................................      7  2.2.5 Thiết kế với PowerPoint                                                                                                        ....................................................................................................      8  2.2.6 Các tính năng nâng cao                                                                                                            ........................................................................................................      9  2.2.7 Thiết lập hiệu ứng                                                                                                               ...........................................................................................................       12  2.2.8 Các siêu liên kết                                                                                                                    ................................................................................................................       14  2.2.9 Kỹ thuật trình diễn và in ấn                                                                                                 .............................................................................................       15  2.2.10 Lưu và đóng gói tệp tin                                                                                                      .................................................................................................       18  2.2.11 Xuất tệp tin                                                                                                                         .....................................................................................................................       19  Thực hành                                                                                                                                           .......................................................................................................................................       20  2.3. Phần mềm Activprimary                                                                                                            ........................................................................................................       20  2.3.1. Làm việc với phần mềm                                                                                                     .................................................................................................       20  2.3.2. Sử dụng văn bản                                                                                                                  ..............................................................................................................       24  2.3.3. Sử dụng thư viện                                                                                                                 .............................................................................................................       25  2.3.4. Vẽ các khối hình                                                                                                                  .............................................................................................................       29  2.3.5. Thao tác với màn hình                                                                                                          ......................................................................................................       31  2.3.6. Làm việc với các công cụ khác                                                                                           .......................................................................................       39  2.3.7. Những thao tác với giáo án                                                                                                  ..............................................................................................       43  2.3.8. Làm việc với các công cụ thuyết trình                                                                               ...........................................................................       45  2.4. Một số thiết bị điện tử khác phục vụ tổ chức các hoạt động giáo dục                                  .............................       50  2.5 Một số lưu ý khi tổ chức các hoạt động giáo dục bằng giáo án điện tử                                  ..............................      50  2.6.Thực hành                                                                                                                                     .................................................................................................................................       51  CHƯƠNG III: BỘ PHẦN MỀM KIDSMART                                                                             .........................................................................       52  3.1. Nội dung phần mềm Kidsmart                                                                                                   ...............................................................................................       52  3.2. Phần mềm HappyKid                                                                                                                 .............................................................................................................       53  3.2.1 Làm quen chữ cái:                                                                                                                 ............................................................................................................       54  3.2.2 Tập tô chữ thường                                                                                                                ............................................................................................................       55  3.2.3 Nhóm chữ cái                                                                                                                        ...................................................................................................................       55  3.2.4 Người bạn ngộ nghĩnh                                                                                                         .....................................................................................................       56  3.2.6 Làm bưu thiếp                                                                                                                       ...................................................................................................................       58  3.3. Ngôi nhà toán học của Millie                                                                                                     .................................................................................................       59  3.4. Ngôi nhà khoa học của Sammy                                                                                                  ..............................................................................................       63  3.5. Ngôi nhà không gian và thời gian của Trudy                                                                             .........................................................................       67  3.6. Ngôi nhà bộ sưu tập thế giới sôi động                                                                                      ..................................................................................       70 1
 2.  3.6.1. Bộ sưu tập Thế giới sôi động 1                                                                                          ......................................................................................       70  3.6.2. Bộ sưu tập Thế giới sôi động 2                                                                                          ......................................................................................       75  3.6.3. Bộ sưu tập Thế giới sôi động 3                                                                                          ......................................................................................       78  3.7. Hoạt động kết hợp với các ngôi nhà trong kidsmart khi giảng dạy                                         .....................................       82  3.7.1. Hoạt động kết hợp ­ Ngôi nhà Sách                                                                                   ...............................................................................       82  3.7.2. Hoạt động kết hợp ­ Ngôi nhà Toán Học của Millie                                                         ....................................................       85  3.7.3. Hoạt động kết hợp ­ Ngôi nhà Khoa học của Sammy                                                       ...................................................       88  3.7.4. Hoạt động kết hợp ­ Ngôi nhà Không gian và Thời gian của Trudy                                 ............................      90  3.7.5. Hoạt động kết hợp ­ Ngôi nhà Thinkin'Things ­    Thế Giới Sôi Động 1                            .......................      92  3.8. Thực hành                                                                                                                                    ................................................................................................................................       95  CHƯƠNG IV: PHẦN MỀM IMINDMAP VÀ NUTRIKIDS                                                       ...................................................       96  4.1. Phần mềm Imindmap                                                                                                                 .............................................................................................................       96  4.1.1. Tạo bản đồ tư duy với Imindmap                                                                                       ...................................................................................       96  4.1.2. Hướng dẫn thực hiện tạo bản đồ tư duy                                                                           .......................................................................       98 4.1.3. Ứng dụng ImindMap trong việc xây dựng mạng nội dung và mạng hoạt động của các   chủ đề                                                                                                                                          ......................................................................................................................................       102  4.2. Phần mềm NutriKids                                                                                                                ............................................................................................................       103  4.2.1 Giới thiệu phần mềm                                                                                                         .....................................................................................................       103  4.2.2. Bữa ăn gia đình                                                                                                                  ..............................................................................................................       105  Thực hành                                                                                                                                         .....................................................................................................................................       108  4.2.3. Bữa ăn của bé                                                                                                                     .................................................................................................................       108  Thực hành                                                                                                                                         .....................................................................................................................................       112  4.2.4. Tính khẩu phần ăn (Theo tỷ lệ cân đối các nhóm dinh dưỡng)                                      ..................................       113  4.2.5. Thư viện thực phẩm                                                                                                          ......................................................................................................       123  4.2.6. Kiến thức nội trợ                                                                                                               ...........................................................................................................       125 2
 3. CHƯƠNG I: KHAI THÁC INTERNET PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁO DỤC 1.1. Giới thiệu Internet  1.1.1. Internet là gì Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm   các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối   chuyển gói dữ  liệu (packet switching) dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn  hóa (giao thức IP). Hệ  thống này bao gồm hàng ngàn mạng máy tính nhỏ  hơn của các  doanh nghiệp, của các viện nghiên cứu và các trường đại học, của người dùng cá nhân,   và các chính phủ trên toàn cầu. 1.1.2. Các dịch vụ phổ biến trên Internet Tổ chức và truy cập thông tin  ­   Siêu   văn   bản  là   văn   bản  thường   được   tạo   ra   bằng  ngôn   ngữ   HTML  (HyperText   Markup Language) tích hợp nhiều phương tiện khác như: văn bản, hình  ảnh, âm thanh,   video… và liên kết với các văn bản khác. ­ Trang web là một siêu văn bản đã được gán địa chỉ truy cập. ­ Để tìm kiếm các trang web nói riêng, các tài nguyên trên Internet nói chung và đảm bảo  việc truy cập đến chúng, người ta sử dụng hệ thống WWW (World Wide Web). ­ Trang web đặt trên máy chủ  tạo thành website thường là tập hợp các trang web chứa   thông tin liên quan đến một đối tượng, tổ chức… Trang chủ: trang web chứa các liên kết trực tiếp hay gián tiếp đến tất cả  các trang còn   lại. Địa chỉ trang chủ là địa chỉ của website. Có 2 loại trang web: web tĩnh và web động.  Trình duyệt web là chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: duyệt   các trang web, tương tác với các máy chủ  trong hệ thống WWW và các tài nguyên khác  của Internet. Có nhiều  trình duyệt web khác nhau: Internet Explorer, Netcape Navigator, FireFox,… Để truy cập đến trang web nào ta phải biết địa chỉ của trang web đó, gõ địa chỉ vào dòng   địa chỉ (Address), nó sẽ hiện thị nội dung trang web nếu tìm thấy. Các trình duyệt web có khả năng tương tác với nhiều loại máy chủ. Tìm kiếm thông tin trên Internet Có 2 cách thường được sử dụng: ­ Tìm kiếm theo danh mục địa chỉ, thông tin được các nhà cung cấp dịch vụ đặt trên các   trang web. ­ Tìm kiếm nhờ trên các máy tìm kiếm (Search Engine). Máy tìm kiếm cho phép tìm kiếm  thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng. Một số trang website cung cấp máy tìm kiếm: 3
 4. Ví dụ http://www.Yahoo.com http://www.Google.com.vn www.msn.com Thư điện tử ­ Thư  điện tử  (Electronic Mail hay E­mail) là dịch vụ  thực hiện việc chuyển thông tin  trên Internet thông qua các hộp thư điện tử. ­ Người dùng muốn sử dụng, phải đăng ký hộp thư điện tử. Mỗi địa chỉ thư là duy nhất. Địa chỉ thư: @ VD: thanhdhhl@gmail.com Một số nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử miễn phí: yahoo.com, hotmail.com, gmail.com,  vnn.vn,…. Thương mại điện tử Thương mại điện tử, hay còn gọi là e­commerce, e­comm và EC, là sự  mua bán sản  phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như   Internet và các mạng máy tính. Thương  mại điện tử  dựa trên một số  công nghệ  như  chuyển tiền điện tử,  quản lý chuỗi dây  chuyền cung ứng, tiếp thị Internet, quá trình giao dịch trực tuyến, trao đổi dữ liệu điện tử  (EDI), các  hệ  thống quản lý hàng tồn kho, và các hệ  thống tự  động thu thập dữ  liệu.  Thương mại điện tử  hiện đại thường sử  dụng mạng  World Wide Web là một điểm ít  nhất phải có trong chu trình giao dịch, mặc dù nó có thể bao gồm một phạm vi lớn hơn   về mặt công nghệ như email, các thiết bị di động cũng như điện thoại. Vấn đề bảo mật thông tin a. Quyền truy cập website Người ta giới hạn quyền truy cập với người dùng bằng tên và mật khẩu đăng  nhập. b. Mã hóa dữ liệu Mã hóa dữ liệu được sử dụng để tăng cường tính bảo mật cho các thông điệp mà   chỉ người biết giải mã mới đọc được. Việc mã hóa được thực hiện bằng nhiều cách, cả  phần cứng lẫn phần mềm. c. Nguy cơ nhiễm virus khi sử dụng các dịch vụ Internet Lưu ý: chỉ  nên sử  dụng Internet vào các mục đích học tập, vui chơi, giải trí lành  mạnh, đúng lúc. 1.1.3. Những hỗ trợ của Internet cho công việc của con người Tính năng giao tiếp : Internet là 1 mạng truyền thông mang tính chất toàn cầu hoá, mọi người tham gia vào   mạng internet có thể kết nối với nhau, trò chuyện, xem tin tức, thông tin, tài liệu … 4
 5. Nếu trước đây bạn có 1 người bạn ở xa cách bạn dăm ba trăm km hoặc thậm chí nửa   vòng trái đất để  nói chuyện được với họ  bạn phải gởi thư  đi mất cả  tháng có khi họ  không nhận được thư vì thất lạc thì hôm nay bạn có thể trò chuyện thoả thích, thấy mặt   nhau nghe giọng nói của nhau thông qua các ứng dụng như Yahoo, Skype, Google chat … Kinh doanh : Internet còn là môi trường tiên lợi cho công việc kinh doanh. Học tập và nghiên cứu : Internet giúp nhiều cho công việc học tập, nghiên cứu. Trường trực tuyến, đào tạo từ  xa... 1.1.4. Những điều cần biết khi tham gia vào Internet Cẩn thận với các website lừa đảo khi mua bán hàng qua mạng, khi đăng ký một   dịch vụ trả phí. Cẩn thận với các lời mời download một sản phẩm bất kỳ, đó có thể  là virus hay   chương trình do thám, có thể sẽ nguy hiểm cho máy tính của bạn. Không download các file đính kèm email mà bạn không biết rõ người gửi. 1.2. Những trợ giúp từ Internet cho giáo viên mầm non 1.2.1. Một số địa chỉ cần thiết  1. http://www.mamnon.com/: Là website chính thức của ngành mầm non, liên kết với   hệ thống website Bộ giáo dục, Vụ giáo dục mầm non... 2. http://www.education.com/grade/kindergarten/: Dành cho các bạn có khả năng Anh  ngữ tốt khai thác thông tin về giáo dục mầm non 3. http://tailieu.vn/: Là website cung cấp các giáo trình, tài liệu về việc dạy và học ở  trường mầm non 4. http://baigiang.violet.vn/: Là website cung cấp các bài giảng, giáo án điện tử về các   trình độ gồm cả cấp học mầm non 1.2.2. Khai thác và tạo lập dữ liệu nguồn phục vụ cho việc thiết kế bài giảng Từ  các địa chỉ  website trên các bạn có thể  lấy được rất nhiều thông tin, kiến   thức hữu ích cho việc thiết kế bài giảng. Để quản lý được các nguồn tự liệu phong phú   đó các bạn nên chia chúng theo các nhóm loại để  lưu trữ. Có thể  lưu trữ  trên máy tính  cá nhân hoặc trên mạng Internet. Lưu trữ trên máy tính cá nhân: Tạo cấu trúc cây thư mục để lưu trữ. Ôn tập cách   tạo, sửa, xóa thư mục trong Windows.  Tạo thư mục  Tạo lối tắt cho tập tin, thư mục (Shortcut)  Chọn tập tin, thư mục Chọn nhóm các đối tượng liền kề 5
 6. Chọn các đối tượng rời rạc  Sao chép các tập tin, thư mục  Đổi tên tập tin, thư mục  Xoá tập tin, thư mục  Một số thao tác khác: Lưu trữ trên mạng Internet 1. https://www.dropbox.com/ 2. http://www.mediafire.com/ Đăng ký tài khoản rồi đăng nhập, upload và download 1.3. Thực hành lập và gửi nhận thư điện tử, khai thác tư liệu từ Internet  1.3.1 Thực hành lập và gửi nhận thư điện tử 1. Vào địa chỉ http://gmail.com/ Nhấn nút Create an acount Nhập các thông tin: họ tên, tên đăng nhập cho tài khoản gmail, mật khẩu, nhập lại  mật khẩu, ngày tháng năm sinh, giới tính, điện thoại (Điện thoại phải nhập chính xác),   địa chỉ  email, điện thoại, nhập 2 dãy ký tự  để  xác nhận, tích vào mục đồng ý với các  điều khoản của gmail rồi nhấn Next step. Bước tiếp theo gmail yêu cầu bạn xem lại 1   lần nữa số  điện thoại bạn đã nhập, rồi lựa chọn phương thức gmail gửi mã cho bạn.  Cuộc gọi thoại hay tin nhắn, rồi nhấn next. Bạn kiểm tra điện thoại của mình để lấy mã   và nhập vào ô mã xác nhận là xong. Bạn có thể bắt đầu sử dụng hộp thư. 1.3.2 Khai thác tư liệu từ Internet Phương pháp tìm kiếm tài liệu sách, báo mầm non. Phương pháp tìm kiếm các giáo án mầm non. Phương pháp tìm kiếm các hình ảnh liên quan dạy học Mầm non: Image. Phương pháp tìm kiếm các phim tư liệu liên quan dạy học Mầm non: Video. Phương pháp tìm kiếm các Âm thanh, bài hát liên quan dạy học Mầm non. Phương pháp tìm kiếm các trò chơi rèn luyện và phát triển kĩ năng cho trẻ.  Tìm hiểu thông tin các trường Mầm non. Các hoạt động ở các trường Mầm non. 6
 7. CHƯƠNG II: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ 2.1 Quy trình thiết kế giáo án điện tử trên Power Point   Xác định mục tiêu bài học  Nghiên cứu tài liệu, xây dựng ý tưởng  Multimedia hoá kiến thức  Xây dựng các thư viện tư liệu  Lựa chọn ngôn ngữ hoặc các phần mềm trình diễn để xây dựng tiến  trình dạy học thông qua các hoạt động cụ thể  Chạy thử chương trình, sửa chữa và hoàn thiện 2.2 Tạo một bài trình diễn trên Power Point   2.2.1 Khởi động và thoát khỏi PowerPoint 2.2.2 Giao diện chương trình 2.2.3 Làm việc với tệp tin ­ Tạo tệp mới ­ Mở tệp đã có ­ Lưu tệp 2.2.4 Làm việc với slide a. Chọn các Slide  Chọn 1 slide: Bấm vào slide cần chọn  Chọn nhiều Slide: Bấm vào slide đầu tiên, giữ phím Shift và bấm vào slide cuối cùng  Chọn nhiều Slide rời rạc: Giữ phím Ctrl và bấm chuột vào cac Slide muốn chọn  Để  quản lý các Slide một cách dễ  dàng, bạn nên chuyển sang chế  độ  sắp xếp Slide   Sorter (View\ Slide Sorter).  b. Tạo thêm Slide.  Bước 1: Chọn Insert\ New Slide, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + M  Vị trí của Slide vừa tạo sẽ đứng sau Slide hiện hành, do đó để chèn thêm một Slide mới   giữa các Slide đã có, bạn nên kích chọn Slide đứng trước vị  trí muốn chèn thì Slide mới   sẽ có vị trí ngay sau đó.  Bước 2. Chọn mẫu của slide  Bước 3. Kích OK. Thay đổi vị trí các Slide  Để thay đổi thứ tự của Slide, trong màn hình Slide Sorter, kích và giữ  và rê chuột đến vị  trí muốn di chuyển, sau đó thả  tay giữ  chuột, khi đó các Slide khac sẽ  tự  động thay đổi  lại số thứ tự.  c. Sao chép Slide.  Kích chuột phải tại Slide muốn sao chép và chọn Copy hoặc chọn từ  Menu Edit \ Copy  (Ctrl + C).  7
 8. Kích chọn Slide đứng trước vị trí muốn sao chép đến (có thể sao chép đến một tập tin  PowerPoint khác cũng được), kích chuột và chọn Paste hoặc chọn từ Menu Edit\ Paste  (Ctrl + V).  d. Xóa slide Kích chọn Slide muốn xoá và gõ phím Delete hoặc kích chuột phải tại Slide muốn xoá và   chọn Cut (Edit \ Cut).  e. Ẩn Slide  Khi trình chiếu, để  “chữa cháy” bạn có thể   ẩn một số  slide nếu thiếu thời gian hoặc   hiện các slide này khi đủ thời gian  Để làm điều đó ta làm như sau:  ­ Trong khung nhìn sorter, chọn một hoặc nhiều slide mà bạn muốn ẩn.  Sau đó chọn  Slide Show/ Hide Slide.  ­ Trong khung nhình sorter, chọn một hoặc nhiều slide muốn ẩn, ấn nút Hide slide  Để huỷ tính năng ẩn slide: trong khung nhìn Sorter, chọn lại các slide bị ẩn, bấm lại  nút  Hide slide hoặc chọn Slide Show/ Hide Slide.  Hiển thị slide ẩn trong khi trình chiếu  ­ Khi trình chiếu, kích chuột phải vào slide đang trình chiếu, chọn Go, By Title,   chọn slide ẩn (các slide ẩn phần số thứ tự của slide có dấu ngoặc đơn)  ­ Ngoài ra bạn có thể tạo nút điều hướng đến slide ẩn  2.2.5 Thiết kế với PowerPoint a. Tạo nền  Chọn mẫu Template (mẫu màu nền): Format\ Apply Design Template b. Nhập văn bản Nhập văn bản vào khung chữ có sẵn  c. Chèn khung nhập chữ (TextBox)  Chọn từ Menu Insert\ TextBox hoặc kích biểu tượng Textbox trên thanh vẽ  Kích và giữ và rê chuột trên màn hình thiết kế để tạo khung nhập chữ.  d. Định dạng cho văn bản  Chọn văn bản: Hiệu chỉnh định dạng chữ: Định dạng canh lề của đoạn văn bản Tô mầu  Tạo Bullets (định dạng đầu dòng)  e. Làm việc với bảng  Tạo bảng  Nhập nội dung của ô  Thay đổi độ rộng cột, độ cao dòng  Chèn, xoá hàng hoặc cột  8
 9. Trộn và chia ô  Tạo đường nét cho bảng  f. Vẽ các hình đơn giản Hiển thị thanh công cụ vẽ: View \ Toolbar\ Drawing. Vẽ các đối tượng: đường thẳng, mũi tên, hình tròn, chữ nhật, chọn mục AutoShapes trên   thanh vẽ có rất nhiều hình mẫu, muốn vẽ mẫu nào bạn kích chọn biểu tượng đó và kích  đồng thời rê chuột trên màn hình thiết kế để vẽ bình thường.  Quản lý các đối tượng  Sắp xếp đối tượng  Nhấn chuột phải vào đối tượng cần sắp xếp: Bring to Front: Lên trên các đối tượng  Sent to Back: Xuống dưới các đối tượng  Bring Forward: Lên trên một đối tượng  Sent Backward: Xuống dưới một đối tượng  Tạo nhóm các đối tượng  Chọn các đối tượng cần tạo nhóm.  Trên thanh Drawing chọn Draw/Group  Bỏ nhóm các đối tượng  1. Chọn nhóm cần bỏ nhóm  2. Trên thanh Drawing chọn Draw/UnGroup  Xoay các đối tượng  Chọn một hoặc nhiều các đối tượng cần xoay  Trên thanh Drawing bấm nút Free Rotate  Quanh đối tượng là các hình tròn nhỏ, đưa chuột vào các hình tròn nhỏ  đó, bấm và xoay   theo một góc phù hợp. Bấm lại vào nút Free Rotate để thoát khỏi chế độ quay đối tượng  Tạo văn bản cho đối tượng  Để nhập văn bản vào trong các đối tượng, trước hết chọn đối tượng cần nhập văn bản,   bấm chuột phải vào đối tượng, từ thanh lệnh (menu) hiện ra chọn Add Text sau đó nhập   văn bản từ bàn phím  2.2.6 Các tính năng nâng cao Chèn chữ nghệ thuật: Insert / Picture / WordArt Chèn hình ảnh, âm thanh  1. Chèn ảnh ClipArt  Chọn Insert \ Picture \ ClipArt.  2. Chèn tập tin ảnh  Chọn Insert \ Picture \ From File 3. Chèn nhạc, âm thanh, video, và ảnh GIF động  9
 10. Bạn có thể thay đổi các thuộc tính của nó bằng cửa sổ Custom Animation. Thiết lập các   lựa chọn cho âm thanh và video chơi trong khi trình chiếu slide  1. Chọn biểu tượng video hoặc âm thanh mà bạn muốn thiết lập lựa chọn.  2. Chọn Slide Show/Custom Animation, sau đó kích chọn thanh Multimedia  Settings.  3. Chọn các lựa chọn mà bạn muốn, hoặc kích More Options.  Play using animation order: xuất hiện theo thứ tự  While playing: Pause slide show: ngừng trình chiếu các slide kế tiếp trong khi  chơi.  Continue slide show: tiếp tục trình chiếu các slide kế tiếp trong khi chơi.  Stop playing: After curent slide: ngừng chơi sau slide hiện hành  After ... slide: ngừng chơi sau một số slide  Hide while not playing: ẩn khi không chơi  Loop until stopped: lặp cho đến khi dừng  Rewin movie when done playing: tua lại hình ảnh khi kết thúc  Chèn sơ đồ tổ chức: (Organization Chart)  Chọn Insert \ Picture \ Organization Chart.  THỰC HÀNH Câu 1:  Tạo thêm 2 Slide mới với nội dung là “Mục lục” và “Tóm tắt”. Sau đó nhập nội dung cho   mỗi Slide. (Lưu ý chọn kiểu dấu đầu mục (Bullets and Numbering…)) 10
 11. Câu 2:  Mở tập tin Baitap1.ppt & lưu lại với tên Baitap2.ppt (Save as). Trong slide 1 định dạng Font Arial, size 40, đậm, bóng, đỏ. Trong slide 2, khung Mục lục định dạng Font Arial, size 44, đậm, bóng, xanh. Khung nội   dung định dạng màu đỏ, chọn nền & viền khung. Trong slide 3, khung tóm tắt định dạng Font Arial, size 54, đậm, bóng, tím. Khung văn  bản canh giữa, đậm. Câu 3:   Chọn Định dạng nền tuỳ thích, riêng lẻ cho từng Slide.  Copy 3 slide mới từ 3 slide trên.  Chọn định dạng nền cho 3 slide mới Câu 4:  Tạo tập tin Baitap5.ppt và tạo 6 slide mới vào tâp tin này.  Dùng các công cụ thực hiện từng slide như hình mẫu. 1. Tạo các đối tượng, thao tác với đối tượng. 2.  Làm việc với đối tượng Vẽ cho trước (AutoShapes) 3.  Làm việc với đối tượng Bảng (Table) 4.  Làm việc với đối tượng Chữ nghệ thuật (Word Art) 5.  Làm việc với đối tượng Hình ảnh (Picture) 6.  Làm việc với đối tượng Clip Art. 11
 12. 2.2.7 Thiết lập hiệu ứng I. Thêm hiệu ứng hoạt hình 1. Áp dụng hiệu ứng có sẵn cho các Slide ­ Chọn một hoặc nhiều Slide muốn áp dụng hoạt hình. ­ Vào menu Slide Show/Animation Schemes...  ­ Chọn một kiểu hoạt hình có sẵn, nhấn Apply to All slide.  Chú ý: để  chọn hiệu  ứng khác thực hiện lại lệnh trên một lần nữa, để  bỏ  hiệu ứng ta   chọn No Animation 2. Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong Slide ­ Chọn đối tượng muốn tạo hiệu ứng, có thể là Text Box hoặc đối tượng đồ họa. ­ Vào menu Slide Show/ Custom Animation ­ Lựa chọn các thông tin, khi đó hiệu ứng sẽ áp dụng cho Slide hiện tại 12
 13. Chú ý:  ­ Có các loại hiệu ứng: Hiệu ứng xuất hiện Hiệu ứng thay đổi Hiệu ứng biến mất Hiệu ứng di chuyển theo đường ­ Một đối tượng có thể thiết lập được nhiều hiệu ứng. ­ Để xóa bỏ hiệu ứng ta chọn hiệu ứng cần xóa và nhấn Remove II. Tạo hiệu ứng chuyển tiếp giữa các slide        Chức năng này cho phép tạo hiệu ứng khi chuyển từ Slide này sang Slide khác.  1. Tạo hiệu ứng chuyển dịch  Thao tác: ­Vào menu Slide Show/Slide Transition, khi đó màn hình có dạng:  ­ Lựa chọn hiệu  ứng, tốc độ  chuyển dịch, hành động thực hiện chuyển dịch giữa   các Slide 2. Xóa bỏ hiệu ứng chuyển dịch Thao tác: ­ Chọn Slide muốn xóa hiệu ứng chuyển dịch. ­ Thực hiện như trên và chọn No Transition  THỰC HÀNH Câu 1: Soạn nội dung theo mẫu. Định dạng các Slide theo yêu cầu: Slide 1: Thiết kế mẫu nền kiểu Compass, Hiệu  ứng hai tranh cùng xuất hiện khi   ta kích chuột. Slide 2:  Thiết kế  mẫu nền kiểu Profile, dòng đầu tiên không có hiệu  ứng. Các   đoạn khác chỉ xuất hiện khi ta kích chuột. Slide 3: Thiết kế mẫu nền kiểu Watermark, dòng đầu tiên chữ mầu xanh không có   hiệu ứng, các đoạn khác chỉ xuất hiện khi ta kích chuột. 13
 14. Slide 4: Mẫu nền trắng, dòng chữ  “TẦM QUAN TRỌNG CỦA MÁY VI TÍNH”  có mầu đỏ, tranh xuất hiện khi ta kích chuột. Slide 5: Dòng đầu tiên không có hiệu  ứng, chữ  mầu xanh. Khi ta kích chuột thì  từng hình1, hình 2 xuất hiện. Silde 6: Hiệu ứng chữ nghệ thuật và tranh tự động xuất hiện. 2.2.8 Các siêu liên kết I. Thiết lập liên kết trong Slide  1. Tạo liên kết trong Slide ­ Chọn đối tượng cần tạo liên kết      ­ Vào Insert/Hyperlink hoặc chọn nút  2. Điều chỉnh siêu liên kết ­ Bấm chuột phải vào siêu liên kết cần điều chỉnh, chọn Edit Hyperlink ­ Xuất hiện hộp thoại làm tương tự như trên. 3. Loại bỏ siêu liên kết ­ Bấm chuột phải vào siêu liên kết cần điều chỉnh, chọn Edit Hyperlink ­ Xuất hiện hộp thoại chọn Remove Hyperlink II. Thiết lập hành động cho một đối tượng  Chức năng này cho phép chúng ta gắn một thao tác của chuột vào một đối tượng  PowerPoint (hộp văn bản, đối tượng đồ hoạ, nút hành động, …), chúng ta có thể  chuyển   sang một Slide khác, mở  một tập tin  ứng dụng khác, khởi động một chương trình  ứng   dụng, mở một trang Web, … bằng cách Click chuột hoặc đơn giản hơn là chỉ cần đưa trỏ  chuột “đi” ngang qua đối tượng được chọn.  Cách thực hiện:  ­ Chọn đối tượng muốn gán hành động.    ­ Vào menu Slide Show/ Action Settings, hộp thoại xuất hiện như hình  Thẻ Mouse Click: Chọn đặt hành động thi hành khi Click chuột lên đối tượng  Thẻ Mouse over: Chọn đặt hành động thi hành trỏ chuột “đi” ngang qua đối tượng  ­ Lựa chọn thông số cần và nhấn OK để kết thúc III. Tạo nút hành động Chức năng này cho phép chúng ta gắn một thao tác vào một nút lệnh cụ  thể. Nút  hành động là một đối tượng được xác định trước, được gán vào một thao tác thông qua  tùy chọn trong hộp thoại Action Settings ở trên.  Cách thực hiện:  Cách 1: ­ Vào menu Slide Show/Action Buttons, đưa trỏ chuột vào thanh tiêu đề rồi kéo ra   khỏi menu, ta có thanh công cụ Actions Buttons.  14
 15. ­ Chọn một nút từ thanh công cụ Actions, kéo chuột để vẽ nút lệnh vào Slide. Khi  đó sẽ xuất hiện hộp hội thoại Action Settings Cách 2: Bấm AutoShapes ­> Actions Buttons, chọn hình cần và vẽ  vào Slide => xuất  hiện hộp hội thoại Action Settings Thực hiện tương tự như cách 1 ở trên.  2.2.9 Kỹ thuật trình diễn và in ấn I. Thực hiện một buổi trình diễn  1. Thiết kế một cuộc trình diễn  Chức năng này cho phép bạn thay đổi các tùy chọn cho buổi trình diễn.  Cách thực hiện:  ­ Vào menu Slide Show/ Set Up Show, hộp thoại Set Up Show như sau:   Tùy chọn Show type: cách thực hiện trình diễn.  + Presented by a speaker (full screen): cho phép thực hiện trình diễn ở chế độ toàn  màn hình.  + Browsed by an individual (window): cho phép trình diễn ở chế độ màn hình bình  thường, và tự điều khiển việc trình diễn của PowerPoint theo nhu cầu riêng.  + Browsed at a kiosk (full screen):  cho phép thực hiện trình diễn  ở  chế  độ  toàn  màn hình, diễn ra một cách tự động, và được lặp đi lặp lại.  + Loop continuously until ‘Esc’: cho phép trình diễn lặp đi lặp lại liên tục đến khi  nhấn phím Esc, tùy chọn này là mặc định khi sử dụng chế độ Browsed at a kiosk.  + Show without narration: cho phép tắt phần thuyết minh đi kèm.  + Show without animation: cho phép tắt các hiệu ứng.     Tùy chọn Slide: Chọn các Slide cho buổi trình diễn.  + All: trình diễn tất cả các Slide.  + From … To …: trình diễn một nhóm Slide liên tục.  + Custom show: cho phép chọn phương án trình diễn riêng.   Tùy chọn Advanced Slides: các tùy chọn nâng cao.  15
 16. + Manually: chế  độ  chuyển trang thủ  công (nhấn phím hoặc Click chuột để  qua  Slide khác).  + Using timings, if present:  chế  độ  chuyển trang tự  động (sau một khoảng thời  gian nào đó).  2. Định thời gian trình diễn PowerPoint có thể giúp bạn xác định khoảng thời gian của từng slide cũng như tính   toàn bộ  khoảng thời gian cần thiết để  trình bày hết. Để  sử  dụng tính năng Rehearse  Timings, bạn thực hiện theo các bước sau:  Chọn  Slide Show  →  Rehearse Timings. Khi trình diễn  ở  dạng toàn màn hình  xuất hiện, thanh công cụ Rehearsal đếm theo từng giây của từng slide trên màn hình.  Nếu bạn chuyển qua slide tiếp theo, PowerPoint sẽ thiết lập lại bộ đếm thời gian  ở giữa thanh công cụ đếm thời gian của slide hiện hành.  Để ngừng việc tập luyện và trở về Normal view, nhấn Esc hay click phải chuột   và chọn End Show. Lúc đó PowerPoint sẽ hiển thị một hộp thoại thông báo thời   gian cho trình diễn và hỏi bạn có muốn lưu lịch thời gian này không.   Nếu bạn chọn Yes, PowerPoint sẽ lưu lại thời gian đã thu cho từng slide này và  hiển thị các slide trong Slide Sorter View cùng với các thời gian đã thu ở bên dưới  từng slide. 3. Thực hiện một buổi trình diễn  Trình diễn là quá trình thể hiện nội dung các slide đã thiết kế được trong tệp trình   diễn lên toàn bộ màn hình. Có nhiều cách để thực hiện trình diễn các slides:  F   Nhấn chuột lên nút Slide Show ở góc phải, cuối màn hình F   Mở trình đơn Slide Show → View Show F   Bấm phím F5 trên bàn phím F   Mở trình đơn View →  Slide Show  Các thao tác cơ bản trong quá trình trình diễn  ­ Chuyển qua trang tiếp theo: nhấn SPACE BAR, ENTER, PAGE DOWN, phím  N, phím mũi tên phải, phím mũi tên xuống hoặc chuột trái.  16
 17. ­  Trở  về trang trước: nhấn BACKSPACE, PAGE UP, phím P, phím mũi tên trái  hoặc phím mũi tên lên .  ­ Đến một Slide bất kỳ: gõ số thứ tự của Slide và nhấn Enter.  ­ Kết thúc trình diễn: nhấn phím Esc, phím ‘­‘ hoặc tổ hợp phím Ctrl + Break.  ­ Để giấu con trỏ và nút lệnh ở góc trái bên dưới: nhấn phím A hoặc phím ‘=’. ­ Bật/ tắt chế độ bôi đen toàn màn hình: nhấn phím B hoặc phím ‘.’.  ­ Bật/ tắt chế độ làm trắng toàn màn hình: nhấn phím W hoặc phím ‘,’.  ­ Sử  dụng menu lệnh: trong chế độ  trình diễn, bạn có thể  Click chọn nút lệnh ở  góc trái bên dưới hoặc kích chuột phải lên màn hình và chọn lệnh như menu sau:  Chuyển tới Slide kế tiếp.  Về Slide trước.  Hiển  thị  hộp  thoại  cho  phép  chọn  Slide  chuyển  tới.  Hiển  thị  hộp  thoại  cho  phép  chọn  Slide  chuyển  tới.  Kết thúc biểu diễn.  By Title: Liệt kê các Slide trong  trình diễn và cho phép chọn Slide chuyển tới.  Custom Show: Cho phép chọn phương án riêng Previous Viewed: Về Slide đã xem trước đó II. In các Slide 1. Xem trước khi in  Print Preview cho khả năng xem trước bài trình diễn trước khi in.  Để sử dụng chức năng Print Preview, bạn chọn trình đơn File →Print Preview Nếu dùng máy in đen trắng để in bản trình diễn màu, bạn có thể kiểm tra bản in   bằng   cách   xem   trong   dưới   dạng   thuần   đen   trắng   (Pure   Black   and   White)  hay   xám  (Grayscale). 2 . In bài trình bày  Định dạng trang in Để  định dạng trang in, mở  mục chọn   File     Page setup, hộp thoại Page Setup  xuất hiện: Chọn kích thước trong danh sách Slides sized for.  17
 18. F   Mục Width và Height để nhập vào chiều rộng và chiều cao khổ giấy in (chỉ sử  dụng mục này khi khổ giấy in của bạn không nằm trong danh sách Slides sized for). F    Mục  Orientation  để  thiết lập hướng in:  Portrait  – in theo chiều dọc hoặc  Landscape – in theo chiều ngang. Trong đó: Slides ­ thiết lập hướng in dữ liệu trên các  Slides; Notes, handout & outline – thiết lập hướng in cho phần chú thích đi kèm các slide.  In bản trình diễn trên giấy ­  Mở bài trình diễn muốn in. ­  Chọn Print từ trình đơn File hay nhấn tổ hợp phím Ctrl + P. Hộp thoại Print sẽ  được hiển thị. Mục Printer để chọn máy in sẽ in.  ­ Mục Print range­ chọn phạm vi in, trong đó: All­ in toàn bộ  các slide; Current  slide­ chỉ in slide hiện tại; Slides ­ in một phạm vi các slide nào đó. Ví dụ: 1,3,5­12 – tức   là sẽ in ra các slide 1, slide 3 và các slide từ 5 đến 12. ­ Ô Copies: để chọn số bản in.  ­ Print Hidden Slides được chọn nghĩa là các slide bị ẩn cũng được in. ­ Mục Print what: chọn kiểu in nội dung trên các slide: ­ Cuối cùng nhấn nút Print để thực hiện lệnh in. 2.2.10 Lưu và đóng gói tệp tin  1. Lưu tệp tin Khi thiết kế  xong, để  tiện sử  dụng trong việc trình diễn, bạn nên lưu tập thành dạng   PowerPoint Show như sau: Chọn File \ Save as   Trong hộp thoại Save As, chọn dạng tập tin PowerPoint Show (.pps) trong khung Save as   Type  Sau đó kích nút Save  Tập tin dạng .pps chính là tập tin bạn dùng để  trình diễn, vì khi chạy tập tin này ban   không cần mở lại PowerPoint.  Để  đưa chương trình đi trình diễn  ở  máy tính khác, bạn chỉ  cần chép theo tập tin dạng   .pps (máy tính trình diễn cần phải có sẵn chương trình MS. PowerPoint, nếu không bạn   phải đóng gói tập tin ­ xem kế tiếp)  2. Tạo biểu tượng cho tập tin:  Kích chuột phải tại khoảng trống màn hình Windows và chọn New\ Shortcut. Kích nút  Browse và tìm chọn tên tập tin dạng.pps muốn trình chiếu (trong cửa sổ Browse bạn nhớ  chọn mục All File trong khung File of Type để  hiển thị  tên tập tin dạng.pps).Kích chuột  vào nút Next.  Nhập tên cho biểu tượng trong khung Select A Name for the Shortcut (nếu muốn đổi tên)   sau đó kích chuột nút Finish. Biểu tượng vừa tạo sẽ hiển thị trên màn hình Windows, kích   18
 19. vào biểu tượng này để bắt đầu chạy chương trình.  3. Chuyển tập tin thành Web  Để dễ dàng chuyển tải những trang trình diễn của PowerPoint lên Internet bạn sẽ chuyển   các trang này thành dạng trang Web (dạng .htm).  Trước khi chuyển tập tin thành dạng Web bạn có thể  xem các Slide dưới dạng Web  bằng cách chọn File\ Web Page Preview. Chuyển tập tin thành dạng Web. Chọn File \  Save as.  Trong hộp thoại File\ Save as, chọn dạng Web Page (*.htm, *.html). Click OK để bắt đầu  chuyển đổi  Khi chuyển đổi xong, chương trình sẽ tạo ra 02 phần chính:  ­ 01 tập tin xxx.htm(xxx là tên tập tin PowerPoint bạn đã chuyển thành dang Web).   Tập tin này giống trang chủ của một Website, mỗi lần cần chạy chương trình bạn   chạy từ tập tin này  ­ 01 thư mục nằm cùng thư mục chứa tập tin nói trên, thư mục naỳ chứa các thành  phần cần thiết để chạy chương trình.  4. Sử dụng tập tin.htm  Tập tin dạng.htm thông thường được mở  bằng các phần mềm trình duyệt Web  như  Internet Explorer, Nescape... Có thể mở tập tin bằng cách Click chuột và tên tập tin   trong cửa sổ Window Explorer hoặc từ các phần mềm trình duyệt Web bình thường.  Tập tin PowerPoint hiển thị ở dạng Web cũng giống như thể hiện trong màn hình   thiết kế của PowerPoint. Các thao tác trình duyệt các trang giống như các trang Web bình  thường.  Để  trình diễn các trang Web của PowerPoint trong môi trường Web bạn click nút  Full Screen Slide Show ở góc phải dưới màn hình trình duyệt Web, các trang Web sẽ trình   diễn giống như trong PowerPoint.  2.2.11 Xuất tệp tin Có thể chuyển các Slide trong PowerPoint thành các tập tin ảnh bằng cách sau:  Chọn File\ Save as  Chọn dạng tập tin ảnh trong khung Save as Type  Các dạng tập tin ảnh có thể xuất hiện như: .bmp, .tif, .gif,...  Sau khi click chuột vào nút OK, chương trình sẽ  hỏi: Bạn có muốn chuyển các Slide  thành dạng ảnh hay không? Nếu đồng ý, click chuột vào nút Yes. Chỉ chuyển Slide hiện   hành thành dạng  ảnh, Click chuột vào nút No. Nếu bạn chọn Yes, PowerPoint sẽ tạo ra   một thư  mục có tên trùng với tên của tập tin, và các tập tin  ảnh vừa tạo sẽ  được lưu   trong đó. 19
 20. Thực hành 1. Hãy thiết kế một giáo án điện tử bằng PowerPoint cho trẻ 4­5 tuổi, khám phá khoa học  về môi trường xung quanh, chủ đề bản thân, đề tài “Các bộ phận cơ thể bé”. 2. Hãy thiết kế một giáo án điện tử  bằng PowerPoint cho trẻ  5­6 tuổi, làm quen với tác  phẩm văn học, chủ đề các hiện tượng tự nhiên, đề tài truyện “giọt nước tí xíu”. 2.3. Phần mềm Activprimary 2.3.1. Làm việc với phần mềm 1. Khởi động phần mềm Kích đúp chuột lên biểu tượng phần mềm Actiprimary ở trên màn hình.  Để soạn 1 giáo án mới hãy click 1 lần vào chữ “New flipchart”. Để  mở  lại giáo án mà trước  đây bạn  đã soạn hãy chọn các thư  mục  “share  flipchart” hay “My flipchart” hay “Other location”, bạn cần nhớ là bạn đã lưu giáo án  trước đây bạn đã soạn ở trong thư mục nào ? để  ở  đâu ? sau đó bạn hãy chọn đúng thư  mục đó và click đúp vào bài giảng cũ đó để mở nó ra. 2. Giới thiệu về chức năng của các thanh công cụ trong phần mềm Các công cụ  ở phía bên bên phải là các công cụ chức năng. Khi bạn lựa chọn sử  dụng công cụ nào ở phía này thì hình ảnh của công cụ đó sẽ chuyển sáng màu đỏ.  a. Bút viết, tẩy và bút đánh dấu dòng Sử dụng bút để viết (có 6 chiếc bút), đầu tiên bạn ấn vào biểu tượng  ở phía bên phải của bảng, để  chuyển sang chế  độ  bút viết, sau đó ấn vào chiếc bút mà   bạn muốn để chọn bút viết (mỗi bút có các nét viết to nhỏ khác nhau), rồi chọn màu bút  (xanh, đỏ, tím, vàng…) rồi viết chữ lên bảng như viết lên các bảng thông thường. Sử  dụng tẩy (có 3 chiếc bút tẩy với 3 mức độ  tẩy to, nhỏ, trung bình khác nhau),  bạn chỉ cần chọn 1 trong 3 chiếc bút tẩy bằng cách ấn vào chiếc bút tẩy mà bạn muốn,  để  tẩy các hình vẽ, các chữ  viết bằng bút viết nói trên, không tẩy được các hình ảnh ở  trong thư viện. Sử  dụng bút đánh dấu dòng tương tự  sử  dụng bút viết hay bút  tẩy. Bạn có thể   ấn vào nút    , 1 cửa sổ  mới sẽ  hiện ra giống   như  hình dưới đây: Bạn có thể  thấy có nhiều đường nét: đường xiên, đường kẻ  ngang, đường thẳng đứng, hình vuông, hình tròn, đường cong, hình chữ nhật, hình ovan…  Bạn hãy dùng thử tất cả các nút ở trong cửa sổ này thử xem sao ? 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản