Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

Chia sẻ: Thanh Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
481
lượt xem
52
download

Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử - Mẫu số C4-02/KB theo thông tư số 08/2013 - BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

  1. Mẫu số C4-02/KB (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 Không ghi vào ỦY NHIỆM CHI của Bộ Tài chính) khu vực này Số:..................... CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ Lập ngày..... tháng....... năm....... Đơn vị trả tiền:....................................................................................................................................... KBNN A GHI Mã ĐVQHNS: .......................................................................................................................................... Nợ TK: Địa chỉ: .................................................................................................................................................... Có TK: Nợ TK: Tài khoản: ..................................................................................... Mã cấp NS:...................................... Có TK: Tại Kho bạc Nhà nước (NH): .................................................................................................................. Đơn vị nhận tiền:................................................................................................................................... KBNN B, NH B GHI Mã ĐVQHNS: .......................................................................................................................................... Nợ TK: Địa chỉ: .................................................................................................................................................... Có TK: Tài khoản: ...................................................................................... Mã cấp NS...................................... Tại Kho bạc Nhà nước (NH): .......................................................................................................................................................................... Nội dung thanh toán, chuyển tiền: ............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... Số tiền ghi bằng số: ........................................................................................................................................................................................ Số tiền ghi bằng chữ: ...................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN KBNN A BỘ PHẬN KIỂM SOÁT CHI ngày ……… BỘ PHẬN KẾ TOÁN GHI SỔ NGÀY.... Kế toán trưởng Chủ tài khoản Kiểm soát Phụ trách Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc NGÂN HÀNG A GHI SỔ NGÀY.......... KBNN B, NGÂN HÀNG B GHI SỔ NGÀY.......... Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc 42

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản