intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn bản trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

Chia sẻ: Hoàng Thị Mỹ Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

423
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. 2. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh gồm: a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; b) Ngành, nghề kinh doanh; c) Số vốn kinh doanh; d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

  1. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (Ngày cập nhật : 09/06/2010) Trình   tự, thủ tục đăng ký như sau: 1. Cá  nhân hoặc người  đại diện hộ  gia  đình gửi  Giấy  đề  nghị   đăng ký  kinh doanh  hộ  kinh doanh và  kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá  nhân hoặc người  đại  diện hộ gia đình đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. 2. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh gồm:  a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; b) Ngành, nghề kinh doanh; c) Số vốn kinh doanh; d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của  cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình. Đối với những ngành, nghề  phải có chứng chỉ  hành nghề, thì  kèm theo các giấy tờ quy   định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại   diện hộ gia đình. Đối với những ngành, nghề  phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định tại   khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ  văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ  quan, tổ   chức có thẩm quyền.  3. Khi tiếp nhận hồ  sơ, cơ  quan đăng ký  kinh doanh cấp huyện trao giấy biên nhận và  cấp Giấy chứng nhận  đăng ký  kinh doanh cho hộ  kinh doanh trong thời hạn 5 (năm) ngày   làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:  a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh; b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 42 Nghị định này; c) Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận   hồ  sơ, cơ  quan  đăng ký  kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa  đổi, bổ  sung bằng   văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh. 4. Nếu sau 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh mà không   nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu   sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu  nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
  2. 5.  Định kỳ  vào tuần thứ  nhất hàng tháng, cơ  quan  đăng ký  kinh doanh  cấp huyện gửi  danh sách hộ  kinh doanh  đã   đăng ký  tháng trước cho Phòng  Đăng ký  kinh doanh cấp tỉnh,  cơ quan thuế cùng cấp và Sở chuyên ngành. GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Thứ ba, 14.04.2009, 08:17am (GMT+7) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh....................................................................... Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ................................................... Nam/Nữ... Chức danh: ..........................................................................................… ........................... Sinh ngày: ……./......./.........Dân tộc: .......…..........Quốc tịch:....................................................... Chứng minh nhân dân số:.............................................................................................................. Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: .........................................................…..................... Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):............................................................. Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................. ........................................................... Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: .............................................................…................. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................… ............................. ............................................................................................................… ............................ Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................... .............................. ............................................................................................................… ............................ Điện thoại: ......................................... Fax: ........................................... ............................. Email: .............................................. Website: ...................................... ............................. Đại diện theo pháp luật của công ty Đăng ký kinh doanh công ty TNHH với nội dung sau: 1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................... .......................................................................................................….. .............….............. Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .............................................. .............….......... …….
  3. Tên công ty viết tắt (nếu có): ........................................... .............….................................. ……. 2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………......................................................... Điện thoại: ........................................ Fax: ............................................................. Email: .............................................. Website: ....................................… ............................ 3. Ngành, nghề kinh doanh: Mã ngành (theo phân ngành kinh tế STT Tên ngành quốc dân) 4. Vốn điều lệ: .................. kê tại Danh sách thành viên. 5. Vốn pháp định (đối với ............................................................................................................. - Tổng số: .............................................................................................. ............................. - Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):... 6. Tên, địa chỉ chi nhánh: .............................................................................................................. .............................. .............................................................................................................. .............................. .............................................................................................................. .............................. 7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: .............................................................................................................. .............................. .............................................................................................................. .............................. .............................................................................................................. .............................. 8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Tôi và các thành viên cam kết: - Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; - Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty; - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh. Kèm theo Giấy đề ......, ngày ....... tháng ........ năm. nghị đăng ký kinh doanh: ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT C (Ký và ghi rõ họ tên) - ................ - ................ - ................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2