VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Chia sẻ: Anviet Canh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
58
lượt xem
11
download

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các vụ, cục, đơn vị chức năng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Các vụ, cục, đơn vị chức năng Vụ pháp luật Vụ Tổng hợp Vụ Kinh tế tổng hợp Vụ Địa phương Vụ Tai vụ ̀ Vụ Theo doi khiêu nai, tố cao ̃ ́ ̣ ́ Vụ Nội chính Vụ Quan hệ quốc tế Vụ Đổi mới doanh nghiệp Cục Hành chính - Quản trị II Cục Quản trị Vụ Hành chính Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Thư ký - Biên tâp ̣ Vụ Khoa giáo - Văn xã Vụ Tổ chức HCNN và công vụ Vụ Kinh tế nganh ̀ Các tổ chức sự nghiệp Trung tâm Tin học Công Thông tin điện tử Chính phủ ̉

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản